a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

عدالت سرا > دعاوی حقوقی  > آیا امکان تغییر توافقات در طلاق توافقی وجود دارد؟

آیا امکان تغییر توافقات در طلاق توافقی وجود دارد؟

تغییر توافقات طلاق توافقی

نحوه تغییر توافقات در طلاق توافقی

طلاق توافقی، طلاقی است که با رضایت کامل زوجین و بر مبنای توافقات مشترک آنان در یک دادخواست واحد و یا توسط وکیل دادگستری انجام می گیرد. در این طلاق معمولاً عدم رضایت و ناسازگاری زن و شوهر به حدی است که دو طرف تصمیم می گیرند بصورت توافقی، از یکدیگر جدا شوند. در طلاق توافقی زوجین، هر دو متقاضی طلاق می باشند و در مورد تمامی مسائل از قبیل حق و حقوق مالی زن و همچنین حضانت فرزند مشترک، ملاقات فرزند، نفقه فرزند و … توافق می نمایند. در این مقاله به بررسی امکان تغییر توافقات طلاق توافقی می پردازیم.

 

چگونگی انجام تغییر صورتجلسه در طلاق توافقی

مطابق با قانون، برای ثبت طلاق توافقی نیز همانند سایر طلاق ها، می بایست زوجین ظرف ٣ ماه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، در دفتر طلاق حاضر و بر طبق گواهی عدم امکان سازش صادر شده از دادگاه، آن را ثبت نمایند.

همانطور که واضح است، طلاق توافقی بر مبنای توافقات زوجین