بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نمونه اظهارنامه اعلام مراتب فسخ معامله به جهت غبن فاحش

اظهارنامه اعلام مراتب فسخ معامله به جهت غبن فاحش

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه فسخ معامله به جهت غبن فاحش برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید.

نمونه اظهارنامه فسخ معامله به جهت غبن فاحش

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات خریدار

مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات فروشنده

موضوع اظهارنامه: اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش

مطلب مرتبط: بررسی خیار غبن در معاملات

مخاطب محترم خانم/ آقای …

با سلام و احترام باستحضار می رساند:

مطابق با قرارداد عادی مورخ … اینجانبان یک قطعه زمین به پلاک ثبتی شماره … واقع در … به مساحت … مترمربع به نشانی … را به مبلغ … ریال از جنابعالی خریداری نموده ایم و ثمن معامله مبلغ … ریال آن پرداخت شده و مقرر بوده است الباقی مبلغ در دفترخانه پرداخت گردد.

اینک از آنجایی که از قیمت معامله مغبون واقع گشته ایم و این غبن، فاحش است، بر حسب ماده ۴۱۶ قانون مدنی در صورتی که غبن فاحش باشد هر یک از متعاملین حق فسخ معامله را دارد و با التفات به اینکه به موجب ماده ۴۲۰ قانون مدنی، خیار غبن باید پس از علم به آن، به فوریت اعمال گردد و حق اعمال آن در قرارداد پیش بینی شده است، لذا با ابلاغ این اظهارنامه در مهلت مقرر قانونی مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش اعلام، و درخواست می شود ظرف سه روز از رؤیت این اظهارنامه جهت مسترد نمودن مبلغ پرداختی به اینجانبان مراجعه نمایید.

مستندات قانونی مرتبط با اظهارنامه فسخ معامله به جهت غبن فاحش

نشست قضائی استان قم/ شهر قم مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۰

بایع پس از دریافت کامل ثمن به دلیل غبن در معامله، دعوای تنفیذ فسخ بیع را تقدیم و دادگاه با احراز مغبون بودن او حکم به تنفیذ فسخ معامله صادر کرده است. ۱ـ آیا تنفیذ فسخ، مشروط به استرداد ثمن است؟ ۲ـ آیا بایع می تواند قبل از استرداد ثمن، ملک مورد معامله را مسترد و تقاضای تخلیه آن را نماید؟

نظر هیئت عالی

بر حسب مقررات ماده ۴۱۶ قانون مدنی، «هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند» بدیهی است مطابق مقررات ماده ۴۲۰ همان قانون، خیار غبن فوری است و «غبن فاحش» هم در ماده ۴۱۷ چنین تعریف شده است که: معامله عرفاً قابل مسامحه نباشد.

به هر تقدیر اگر مغبون بر حسب مقررات مرقوم، فسخ معامله را به طرف دیگر ابلاغ نماید و طرف منکر غبن باشد، مغبون می‌تواند برای تنفیذ فسخ معامله به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه با رسیدگی های لازم و در صورت احراز غبن فاحش حکم به تنفیذ فسخ می دهد. در اینجا اگر مغبون بایع باشد باید ثمن دریافتی را به مشتری مسترد نماید لیکن عدم استرداد ثمن تأثیری در فسخ معامله ندارد و مشتری می تواند با مراجعه به دادگاه، ثمن پرداختی را با خسارت وارده مطالبه کند.

با وجود این اظهارنامه که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این اظهارنامه شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن