a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

عدالت سرا > اوراق قضایی  > اظهارنامه  > نمونه اظهارنامه اعلام مراتب فسخ معامله به جهت غبن فاحش

نمونه اظهارنامه اعلام مراتب فسخ معامله به جهت غبن فاحش

اظهارنامه اعلام مراتب فسخ معامله به جهت غبن فاحش

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه فسخ معامله به جهت غبن فاحش برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید.

نمونه اظهارنامه فسخ معامله به جهت غبن فاحش

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات خریدار

مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات فروشنده

موضوع اظهارنامه: اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش

مطلب مرتبط: بررسی خیار غبن در معاملات

مخاطب محترم خانم/ آقای …

با سلام و احترام باستحضار می رساند:

مطابق با قرارداد عادی مورخ … اینجانبان یک قطعه زمین به پلاک ثبتی شماره … واقع در … به مساحت … مترمربع به نشانی … را به مبلغ … ریال از جنابعالی خریداری نموده ایم و ثمن معامله مبلغ … ریال آن پرداخت شده و مقرر بوده است الباقی مبلغ در دفترخانه پرداخت گردد.

اینک از آنجایی که از قیمت معامله مغبون واقع گشته ایم و این غبن، فاحش است، بر حسب ماده 416 قانون مدنی در صورتی که غبن فاحش باشد هر یک از متعاملین حق فسخ معامله را دارد و با التفات به اینکه به موجب ماده 420 قانون مدنی، خیار غبن باید پس از علم به آن، به فوریت اعمال گردد و حق اعمال آن در قرارداد پیش بینی شده است، لذا با ابلاغ این اظهارنامه در مهلت مقرر قانونی مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش اعلام، و درخواست می شود ظرف سه روز از رؤیت این اظهارنامه جهت مسترد نمودن مبلغ پرداختی به اینجانبان مراجعه نمایید.

مستندات قانونی مرتبط با اظهارنامه فسخ معامله به جهت غبن فاحش

نشست قضائی استان قم/ شهر قم مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۰

بایع پس از دریافت کامل ثمن به دلیل غبن در معامله، دعوای تنفیذ فسخ بیع را تقدیم و دادگاه با احراز مغبون بودن او حکم به تنفیذ فسخ معامله صادر کرده است. 1ـ آیا تنفیذ فسخ، مشروط به استرداد ثمن است؟ 2ـ آیا بایع می تواند قبل از استرداد ثمن، ملک مورد معامله را مسترد و تقاضای تخلیه آن را نماید؟

نظر هیئت عالی

بر حسب مقررات ماده 416 قانون مدنی، «هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند» بدیهی است مطابق مقررات ماده 420 همان قانون، خیار غبن فوری است و «غبن فاحش» هم در ماده 417 چنین تعریف شده است که: معامله عرفاً قابل مسامحه نباشد.

به هر تقدیر اگر مغبون بر حسب مقررات مرقوم، فسخ معامله را به طرف دیگر ابلاغ نماید و طرف منکر غبن باشد، مغبون می‌تواند برای تنفیذ فسخ معامله به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه با رسیدگی های لازم و در صورت احراز غبن فاحش حکم به تنفیذ فسخ می دهد. در اینجا اگر مغبون بایع باشد باید ثمن دریافتی را به مشتری مسترد نماید لیکن عدم استرداد ثمن تأثیری در فسخ معامله ندارد و مشتری می تواند با مراجعه به دادگاه، ثمن پرداختی را با خسارت وارده مطالبه کند.

با وجود این اظهارنامه که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این اظهارنامه شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

بدون نظر

پیام بگذارید