نمونه رای دعوای خلع ید با وجود تصرف طولانی

21 شهریور 1399 0 442
نمونه رای دعوای خلع ید با وجود تصرف طولانی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دعوای خلع ید با وجود تصرف طولانی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: دعوای خلع ید، تصرفات طولانی در دعوای خلع ید، دعوای خلع ید با وجود تصرف طولانی، رای خلع ید با وجود تصرف طولانی

 

چکیده رای خلع ید با وجود تصرف طولانی

در دعوای خلع ید، صرف تصرفات طولانی دلالت بر مأذون بودن متصرف از جانب مالک یا نماینده قانونی وی ندارد.

 

رای بدوی

در خصوص دعوی 1- ه.پ. فرزند ح. 2- م.گ. فرزند غ. به وکالت از م. با تولیت آقای ر.م. به ‌طرفیت آقای الف.ر. فرزند ق. به خواسته خلع ید و پرداخت اجور زمان تصرف فعلاً مقوم به 7/498/400 ریال مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است اولاً با توجه به ملاحظه جوابیه واصل از مرجع ثبتی به شماره 3791-11/10/91 آمده است. سند مالکیت شش ‌دانگ قریه یاخچی آباد پلاک 115 اصلی بخش 12 تهران بنام موقوفه الف.م. به ثبت رسیده است متعاقباً دادگاه جهت بررسی این مهم که پلاک مبحوث ‌عنه در تصرف خوانده قرار دارد یا خیر، که بدیهی است در صورت مثبت بودن، اجرت‌المثل ایام تصرف محاسبه می گردد، در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می‌نماید که با وصول نظریه مربوط به شماره 549- 13/6/87 در وهله نخست چنین آمده است؛ خوانده متصرف قسمتی از اراضی پلاک 115 اصلی به متراژ 12/554 مترمربع می‌باشد که حدود آن به ترتیب کروکی مقابل می‌باشد. به ‌علاوه خوانده در این محل اقدام به احداث ساختمان‌های مسکونی نموده است و سپس اجرت‌المثل ایام تصرف زمین مورد تصرف به متراژ 12/554 مترمربع از تاریخ 04/02/1358 لغایت 17/05/1386 جمعاً به مبلغ 24/621/600 ریال و سپس از تاریخ اخیر ماهیانه مبلغ 280/000 ریال تعیین و احتساب می‌نماید که بالطبع نظریه مذکور مطابق مقررات به طرفین ابلاغ لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه مذکور را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده، به ‌علاوه به نظر می‌رسد نظریه یاد شده با اوضاع ‌و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی‌باشد لهذا با وصف مراتب فوق ضمن ردّ مدافعات بلا وجه وکیل محترم خوانده مستنداً به مواد 308-311-313 و 320 از قانون مدنی و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده از متراژ 12/554 مترمربع از پلاک 115 اصلی بخش 12 تهران مشارالیه را به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از 4/2/58 الی 17/5/86 جمعاً به مبلغ 24/621/600 ریال و سپس ماهیانه از تاریخ اخیر به مبلغ 280/000 ریال به بعد الی اجرای حکم و برابر احتساب به ‌عمل ‌آمده توسط واحد اجرای احکام در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.

شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران

مطلب مرتبط: طرح دعوای خلع ید ملک مشاع به چه صورت می باشد؟

رای دادگاه تجدیدنظر

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109970226801348 مورخ 26/12/1391 صادره از شعبه ششم دادگاه عــمومی حــقوقی تهران که به‌ موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه آقای الف.ر. به ‌طرفیت تجدیدنظر خوانده موقوفه بیمارستان مفرح با تولیت ر.م. با وکالت آقایان ه.پ. و م.گ. به خلع ید از 12/554 مترمربع از پلاک 115 اصلی بخش 12 تهران و پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 04/02/1358 لغایت 17/05/1386 جمعاً به مبلغ 24/621/600 و سپس ماهیانه از تاریخ تأخیر به مبلغ 280 هزار ریال الی اجرای حکم اصدار گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا اولاً: پاسخ استعلام ثبتی گویا بر مالکیت موقوفه بر رقبه موصوف است و تجدیدنظر خواه دلیل و مدرک قانونی که مثبت مالکیت وی یا مجاز بودن تصرفات نامبرده در ملک مبحوث ‌عنه باشد ارائه و اقامه ننموده است و نظر به اینکه اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است و صرف تصرفات در بستر زمان دلالت بر مأذون و مجاز بودن از جانب مالک یا نماینده قانونی وی نمی‌باشد و به عبارتی برای توجیه مأذون بودن بایستی دلایل و مدارک قطعی و مسلم توسط وی ارائه شود و آنچه وی بیان می‌کند ادعای بدون دلیل است ثانیاً: اخذ امتیاز تلفن آب و برق نیز دلالت بر توجیه تصرفات وی در پلاک مختلف فیه موجب نمی‌شود که وی را مأذون از قبل متولی موقوفه دانست و این امارات در برابر دلایل قطعی سند رسمی تاب مقاومت و معارضه را نخواهد داشت ثالثاً: بنا به ‌قاعده الغاصب یاخذ باشق الاحوال چون تصرفات و انتفاعات مشارالیه در عین موقوفه از مصادیق بارز غصب می‌باشد بنابراین ادامه تصرفات وی نیز خلاف شرع و قانون تلقی می‌گردد فلذا مشارالیه بایستی اجرت‌المثل دوران تصرفات من غیر حق خود را نیز پرداخت نماید علی‌هذا با توجه به موارد معنونه اعتراض معترض با هیچ‌ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد فلذا به استناد ماده 358 از همان قانون با ردّ اعتراض رأی معترض‌ عنه عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است. اضافه می‌کند چون در دادخواست بدوی تقاضای خلع ید 704 مترمربع (مدرسه قدیمی) گردیده که دادگاه بدوی در این مورد نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری ننموده و شایسته است در این خصوص نیز دادگاه محترم نخستین رسیدگی و اظهارنظر قانونی بنماید.

مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/ توکلی ـ حسینی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل