نمونه رای توافق بر صلح و سازش در خارج از دادگاه

11 مهر 1399 0 216
نمونه رای توافق بر صلح و سازش در خارج از دادگاه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای توافق بر صلح و سازش در خارج از دادگاه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شرط داوری در قراردادها، مصداق داوری در قرارداد، صلح و سازش خارج از دادگاه، اختلاف در قراردادها، رای داوری، رای توافق بر صلح و سازش در خارج از دادگاه، رای توافق بر صلح و سازش

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

چکیده رای توافق بر صلح و سازش

اگر طرفین قرارداد، متعهد شوند که در صورت بروز اختلاف، سعی در صلح و سازش خارج از دادگاه نمایند، این توافق، نه شرط داوری محسوب می شود و نه مانع از مراجعه مستقیم به محکمه است زیرا معیاری برای ارزیابی میزان سعی و تلاش برای حصول سازش وجود ندارد.

مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ... به وکالت از طرف خانم ... و با وکالت خانم ... به طرفیت آقای ... به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد و اجرای مفاد قرارداد مورخ 17-02-1392 مبنی بر ساخت ساختمان پنج طبقه دو واحدی و خسارت تاخیر انجام تعهد از تاریخ 14-10-1391 لغایت اجرای حکم به انضمام خسارت دادرسی مقوم به 51000000 ریال، نظریه اینکه طبق قرارداد فیمابین در بند 3-9 در صورت اختلاف طرفین متعهد گردیده اند در خارج از دادگاه سعی در صلح و سازش نمایند و عنداللزوم نظر مقامات ذی صلاح و قضایی را ملاک قرار دادند و دلیلی که دلالت بر انجام سعی طرفین در صلح و سازش در خارج از دادگاه باشد ارائه نگردیده است و ارسال اظهارنامه مورخ 26-08-1392 به شماره 1736 مبنی بر تعیین داور به معنای اقدام از طریق مراجع ذی صلاح است ولی به معنای صلح و سازش در خارج از دادگاه نمی باشد. علی هذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل ‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری پاکدشت

مطلب مرتبط: نحوه نگارش رای داوری

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ... به طرفیت آقای ... نسبت به دادنامه شماره 155 مورخ 15-02-1393 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت دایر بر صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد و اجرای مفاد قرارداد مشارکت مورخ 17-02-1392 مبنی بر ساخت ساختمان پنج طبقه به انضمام خسارات دادرسی به دلیل عدم سعی در ایجاد صلح و سازش خارج از دادگاه به شرح متن دادنامه صادره این دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و قرارداد مشارکت منعقده بین طرفین و نظر به اینکه سعی در صلح و سازش نیازمند توافق اراده باطنی طرفین در جهت صلح و سازش است و مقیاسی جهت تعیین میزان و مقدار سعی و تلاش طرفین اختراع نشده و اصولاً قید عبارت مذکور به ‌منظور ایجاد یک معذوریت معنوی ابداع گردیده است مع الوصف اوضاع و احوال قضیه نیز حکایت از تلاش در حد مقدورات طرفین در صلح و سازش دارد و قرار صادره به ‌نحوی که ایجاد تکلیف برای طرفین و موجب احتمالاً اجبار آنان یا هر یک از طرفین خروج از مفاد بند مذکور خواهد بود با این وصف قرار صادره احتمال امتناع از رسیدگی برای دادگاه را مهیا می نماید به همین جهت برخلاف قوانین و مقررات جاری و ساری است و دادگاه آن را لازم ‌الفسخ می داند فلذا به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن وارد دانستن اعتراض معترض دادنامه اصدار یافته را نقض و پرونده را به دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض به جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مقتضی اعاده می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.