نمونه استشهادیه محلی

18 مرداد 1399 0 2949
نمونه استشهادیه محلی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه استشهاديه محلی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم آن آشنا شوید.

مطلب مرتبط: استشهادیه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

نمونه استشهادیه محلی

به نام خدا

بدینوسیله استعلام و استشهادیه مینمایم از مطلعین و تقاضا دارم که مراتب ذیل را گواهی نمایند.

"در این قسمت شرح حال یا شرح ماوقع که می بایست شاهدان آن را تایید نمایند نوشته می شود"

1- اینجانب ................ فرزند ................ به شماره ملی ................ مدت ................ سال است آقای/ خانم ................ را می شناسم و صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم.

آدرس گواه: ............................................................................................................................. .

امضاء و اثر انگشت

2- اینجانب ................ فرزند ................ به شماره ملی ................ مدت ................ سال است آقای/ خانم ................ را می شناسم و صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم.

آدرس گواه: ............................................................................................................................. .

امضاء و اثر انگشت

3- اینجانب ................ فرزند ................ به شماره ملی ................ مدت ................ سال است آقای/ خانم ................ را می شناسم و صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم.

آدرس گواه: ............................................................................................................................. .

امضاء و اثر انگشت

مطلب مرتبط: هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

صورت جلسه نشست قضائی استان اصفهان/ شهر تیران و کرون مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

چنانچه در دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، استشهاديه ضمیمه دادخواست نباشد تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

در صورتی که مستدعی اعسار مستند به شهادت شهود ادعای خود را مطرح کرده لزوماً باید استشهاديه را ضمیمه دادخواست نماید، والا ورود در ماهیت ممکن نیست. نتیجتا نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم مورد تایید است.

نظر اکثریت

مطابق ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می بایست استشهاديه به همراه صورت اموال، ضمیمه دادخواست اعسار باشد و در صورتی که شهادت نامه به دادخواست اعسار ضمیمه نشده باشد، دعوا مطابق قانون طرح نشده و امکان رسیدگی ماهوی وجود ندارد و می بایست مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر گردد.

صورت جلسه نشست قضائی استان قم/ شهر قم مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

در دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به، چنانچه مدعی اعسار بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت نماید، آیا برای صدور حکم اعسار، تحقیق از شهود خواهان، ضرورت دارد یا اینکه دادگاه می تواند به استناد استشهاديه ضمیمه دادخواست، حکم اعسار خواهان را صادر نماید؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد 8 تا 10 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی در دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و همچنین اعسار از پرداخت محکوم به، دادگاه الزامی به دعوت شهود در جلسه اول دادرسی یا سایر جلسات رسیدگی ندارد؛ مگر ضرورت دعوت شهود را تشخیص دهد که در این صورت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب پرونده و شهود مبادرت به تحقیق و رسیدگی خواهد نمود.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل