استشهادیه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
استشهادیه اعسار

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه استشهادیه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم آن آشنا شوید.

 

نمونه استشهادیه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

بدین وسیله از کسانی که علم و اطلاع دارند که اینجانب ……………………… فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ……………. به شماره ملی ………………………….. با شغل …………………… به نشانی ……………………………………………………………………………. که وسیله امرار معاش من …………………… می باشد بدلیل عدم تمکن مالی و نداشتن دارایی کافی قادر به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ …………………….. ریال نمی باشم لذا استدعا دارد مراتب فوق را با تکمیل فرم ذیل گواهی نماید:

                                                                       امضاء خواهان اعسار

گواه اول:

اینجانب ……………………… فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ……………. به شماره ملی ………………………….. به نشانی ……………………………………………………………………………. که از طریق …………………… و با توجه به اینکه بمدت ……………. ماه/ سال با مدیون معاشرت داشته ام از وضعیت معیشت و نحوه قانونی امرار معاش و میزان درآمد وی که به مبلغ …………………….. ریال است اطلاع کافی دارم. همچنین خواهان اعسار، توانایی پرداخت هزینه دادرسی به میزان قید شده را ندارد. با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

                                                                       امضاء گواه اول

گواه دوم:

اینجانب ……………………… فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ……………. به شماره ملی ………………………….. به نشانی ……………………………………………………………………………. که از طریق …………………… و با توجه به اینکه بمدت ……………. ماه/ سال با مدیون معاشرت داشته ام از وضعیت معیشت و نحوه قانونی امرار معاش و میزان درآمد وی که به مبلغ …………………….. ریال است اطلاع کافی دارم. همچنین خواهان اعسار، توانایی پرداخت هزینه دادرسی به میزان قید شده را ندارد. با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

                                                                       امضاء گواه دوم

بیشتر بخوانید: هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت آن

مستندات قانونی مرتبط با استشهادیه اعسار

صورتجلسه نشست قضائی استان اصفهان/ شهر تیران و کرون مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

چنانچه در دعوای اعسار از پرداخت محکوم ‌به، استشهادیه ضمیمه دادخواست نباشد تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

در صورتی که مستدعی اعسار مستند به شهادت شهود ادعای خود را مطرح کرده لزوماً باید استشهادیه را ضمیمه دادخواست نماید، والّا ورود در ماهیت ممکن نیست. نتیجتاً نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم مورد تایید است.

نظر اکثریت

مطابق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌بایست استشهادیه به همراه صورت اموال، ضمیمه دادخواست اعسار باشد و در صورتی که شهادت‌نامه به دادخواست اعسار ضمیمه نشده باشد، دعوا مطابق قانون طرح نشده و امکان رسیدگی ماهوی وجود ندارد و می‌بایست مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر گردد.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۹۶/ ۲۱۲۱ شماره پرونده: ۶۹-۳۹-۰۲۴ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم نموده و استشهادیه ضم دادخواست نموده دادگاه دستور حضور مسجلین ذیل استشهادیه را در جلسه دادرسی صادر می نماید خواهان در جلسه حاضر و دو نفر شاهد که از مسجلین ذیل استشهادیه نیستند جهت ادای شهادت تعرفه می نماید وکیل خوانده به این امر که شهود حاضر ذیل استشهادیه را امضاء ننموده اند ایراد می نماید در صورتی که شهود واجد شرایط قانونی شهادت باشند آیا می توان به شهادت آنها استناد نمود؟

صرف‌نظر از آنکه طبق بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دلیل خواهان گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌ طور صحیح معین کند و به ‌این ‌ترتیب، خوانده دعوا با ابلاغ دادخواست و ضمایم آن، از هویت گواهان آگاه می‌شود و می‌تواند از حق خود برای جرح گواهان استفاده کند، قانون‌گذار در خصوص دعوای اعسار از محکوم ‌به و نیز اعسار از هزینه دادرسی در مواد ۸ و ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ و ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، علاوه بر ذکر مشخصات کامل دو نفر شاهد، پیوست کردن شهادت کتبی آنها را نیز ضروری دانسته است، بنابراین، در فرض سؤال که دادگاه قرار استماع شهادت مسجلین استشهادیه را صادر کرده است، خواهان باید ایشان را در جلسه معین ‌شده برای استماع شهادت حاضر نماید؛ مگر آنکه به لحاظ معاذیری مانند فوت، بیماری و مسافرت از دادگاه درخواست نماید که چون حضور مسجلین استشهادیه امکان‌پذیر نیست، از شهود دیگر وی استماع شهادت شود که در این صورت دادگاه می‌تواند با حفظ حقوق خواندگان مبنی بر جرح شهود (تبصره ماده ۲۳۴ قانون اخیرالذکر) از شهود دیگر استماع شهادت کند.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top