نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی

16 مهر 1399 0 1942
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

 

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی

خواهان: مشخصات مستاجر جدید

خوانده: مشخصات مستاجر قدیم

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود

تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال سرقفلی بانضمام کلیه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست:

  1. فتوکپی مصدق صلح نامه قطعی سرقفلی
  2. اظهارنامه مورخ ...

مطلب مرتبط: سرقفلی چیست و نحوه مطالبه آن چگونه است؟

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراما باستحضار می رساند که خوانده دعوا بموجب صلح نامه قطعی عادی در تاریخ ... کلیه حقوق خود را در مورد حق کسب و پیشه یا تجارت (سرقفلی) یک باب مغازه استیجاری واقع در ... بموجب سند رسمی شماره ... مورخ ... تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... را با رضایت موجر به اینجانب صلح نموده است.

خوانده ضمن صلح نامه قطعی متعهد به تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال به اینجانب گردیده است. اما متاسفانه با وجود ارسال اظهارنامه، نامبرده تاکنون اقدامی ننموده است. علی هذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال سرقفلی مورد استدعاست.

مطلب مرتبط: تخلیه به دلیل انتقال به غیر در اماکن تجاری به چه معناست؟

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی

صورتجلسه نشست قضائی استان مازندران/ شهر ساری مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۱ به موجب تبصره دوم ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 چنان‌چه مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد اعمال این حق با سند رسمی ممکن است در حالی ‌که با توجه به واقعیت موجود و اثربخشی محاکم (‌رویه قضایی) معاملات اموال غیرمنقول به صورت عادی انجام می‌گیرد. آیا انتقال مورد اجاره به غیر به موجب سند عادی با توجه به صراحت تبصره ماده 19 قانون مذکور باعث سقوط حقوق مستأجر خواهد شد؟

نظر هیئت عالی اگرچه سند عادی انتقال سرقفلی با توجه به مقررات شرعی اشکالی ندارد و به محض وقوع عقد بیع از نظر شرع انتقال صورت می‌گیرد لیکن با توجه به تبصره 2 ماده 19 قانون موجر و مستأجر مبنی بر این ‌که انتقال حق کسب و پیشه فقط با تنظیم سند رسمی معتبر است با توجه به آمره بودن تبصره مرقوم، سند عادی و انتقال سرقفلی مشمول مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال ‌56 بوده و قابل ترتیب اثر نیست.

 

صورتجلسه نشست قضائی استان قزوین/ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۰۷

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی با مبلغ معین، از جملـه دعـاوی مـالی اسـت یـا غیرمالی؟

نظر هیئت عالی در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی با مبلغ معـین، با توجه به تعریفی که از دعاوی مالی و غیرمالی شـد، اولاً: محکـوم ‌لـه صـاحب مالی می‌شود و ثانیاً: دعوای مذکور قابـل تقـویم بـه وجـه رایـج اسـت. بنـابراین، دعـوای سرقفلی، دعوای مالی است.

با وجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل