نمونه دادخواست جلب ثالث

28 فروردین 1403 1 2256
دادخواست جلب ثالث

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست جلب ثالث برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

نمونه دادخواست جلب ثالث

خواهان: مشخصات خواهان

خواندگان: مشخصات خواندگان (دقت گردد، متقاضی جلب ثالث می بایست علاوه بر اشخاصی که خواهان جلب آنها به دادگاه است، سایر اشخاصی که قبلاً در دادگاه شرکت داشته اند را نیز در ردیف خواندگان دعوای جلب ثالث قید نماید.)

تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای جلب ثالث در پرونده کلاسه ...

دلایل و منضمات دادخواست:

  1. محتویات پرونده کلاسه یاد شده
  2. فتوکپی مصدق قرارداد
  3. استعلام ثبتی

بیشتر بخوانید: هر آنچه که لازم است در مورد دعوای متقابل بدانید

ریاست محترم دادگاه ...

با سلام و عرض ادب

احتراماً به استحضار می رساند در پرونده کلاسه فوق اینجانب ... به عنوان خواهان دعوی علیه خوانده دوم خانم/ آقای ... اقامه دعوا نموده ام. وی در جریان دعوا پرداخت پول به نماینده تام الاختیارش را تکذیب نموده و ضمناً مدعی شده است که رسیدهای ارائه شده به امضای نماینده اش نیست و به این علت از اجرای تعهدات قراردادی امتناع دارد. اینک، در مهلت مقرر قانونی با تقدیم این دادخواست، جلب ثالث (خوانده اول) خانم/ آقای ... به دادرسی در جهت احراز صحت ادعای اینجانب مورد استدعاست.

با تجدید احترام

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای جلب ثالث

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست جلب ثالث

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 1684/96/7 شماره پرونده: 1778-1/127-95 تاریخ نظریه: 1396/07/22

در صورتی که پس از صدور حکم توسط دادگاه بدوی محکومٌ علیه پرونده تقاضای تجدیدنظر خواهی نماید و ضمن آن تقاضای جلب ثالث به دادگاه تقدیم کند با توجه به مقررات مواد 7 و 503 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه دادرسی دادخواست جلب ثالث که در مرحله تجدیدنظر مطرح شده بر اساس هزینه دادرسی مرحله بدوی می باشد یا بر اساس هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر؟

با عنایت به ماده 137 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 دادخواست جلب ثالث و شرایط آن مانند دادخواست اصلی است. بنابراین خواهان جلب ثالث باید خواسته خود را معین و عنداللزوم تقویم و برابر مقررات مربوط هزینه دادرسی را پرداخت کند و در هر حال پرداخت هزینه دادرسی آن تابع دادخواست مرحله نخستین یا تجدیدنظر همان دادرسی نیست. شایسته ذکر است رسیدگی به دعاوی طاری از جمله دعوای جلب ثالث حتی در مرحله تجدید نظر یک رسیدگی بدوی است که به موجب قانون و به طور استثنایی با توجه به ذیل ماده 7 و سایر مواد قانونی مربوط از جمله ذیل ماده 135 همین قانون به عمل می آید.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/99/61 شماره پرونده: 99-141-61 ح تاریخ نظریه: 1399/04/11

با توجه به ماده 135 و 140 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اولا: چنانچه دعوای اصلی در مرحله بدوی باشد، اما دعوای جلب ثالث خارج از مهلت مقرر سه روزه مطرح شود، آیا دادگاه باید در اجرای ماده 89 قانون فوق ناظر به بند 11 ماده 84 این قانون قرار رد دعوی و یا رد دادخواست جلب ثالث را به اعتبار خارج از مهلت بودن آن صادر کند یا آنکه به دعوای جلب ثالث مذکور که خارج از مهلت مقرر مطرح شده است، باید به صورت جداگانه رسیدگی کند؟

ثانیاً، در فرضی که قائل به صدور قرار رد دادخواست یا رد دعوای جلب ثالث به اعتبار طرح آن خارج از مهلت قانونی باشیم، آیا باز هم قرار مذکور در اجرای ماده 140 این قانون به همراه حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد؟ ثالثاً، چنانچه در خصوص خواسته اصلی حکم صادر و نسبت به آن تجدیدنظر خواهی گشود و پیش از ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر، تجدیدنظر خواه دادخواست جلب ثالث را مطرح کند، آیا دادگاه بدوی با این استناد که دعوای جلب ثالث خارج از مهلت مقرر مطرح شده است، حق صدور قرار رد دادخواست جلب ثالث را دارد؟ یا آنکه اساساً رسیدگی به دعوای جلب ثالث خارج از صلاحیت دادگاه بدوی است؟

رابعاً، چنانچه در فرض سؤال دادخواست تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت مقرر 20 روزه مطرح شود و پیش از آنکه دادگاه بدوی در اجرای تبصره 2 ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی را صادر کند، تجدیدنظر خواه دادخواست جلب ثالث را نیز مطرح کند، آیا دادگاه بدوی به صورت همزمان حق دارد نسبت به هر دو دادخواست به لحاظ خارج از مهلت مقرر بودن قرار رد دادخواست صادر کند یا آنکه به اعتبار تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی ولو خارج از مهلت رسیدگی به دعوای جلب ثالث با دادگاه تجدیدنظر است؛ به عبارت دیگر مقصود از عبارت دعوی در مرحله تجدیدنظر باشد، مذکور در ماده 135 قانون یادشده چیست؟ آیا صرف دادخواست تجدیدنظر خواهی ولو به صورت ناقص و خارج از مهلت بودن را شامل می‌شود؟

اولاً و ثالثاً، با توجه به صراحت ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورت عدم اظهار جهات و دلایل تا پایان جلسه اول دادرسی و تقدیم دادخواست جلب ثالث ظرف سه روز پس از آن، دادگاه نمی تواند دادخواست تقدیم شده را به عنوان دادخواست جلب ثالث بپذیرد؛ بلکه با فرض رعایت شرایط قانونی باید به عنوان دعوای مستقل به آن رسیدگی کند. در فرضی که دادخواست جلب ثالث پس از صدور رأی بدوی و پیش از قطعیت آن تقدیم شده است، به نظر می رسد چنانچه در مهلت تجدیدنظر خواهی دادخواست تجدیدنظر تقدیم شود، با عنایت به ذیل ماده 135 یاد شده باید به دادخواست جلب ثالث نیز در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شود؛ اما اگر در مهلت مزبور دادخواست تجدیدنظر تقدیم نشود، برابر ذیل پاسخ فوق مستقلاً در دادگاه صالح بدوی به آن رسیدگی شود. ثانیاً، با توجه به پاسخ بند اولاً، منتفی است. رابعاً، با توجه به پاسخ ارائه شده در بند اولاً منتفی است.

با وجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

سید طالب خادم حسینی از سنندج
25 اردیبهشت 1403
لایک
تماس با وکیل