مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی

21 اردیبهشت 1398 0 1447
مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی

دعوا و انواع آن

در ابتدا قبل از هر چیزی بهتر است که تعریف کلمه دعوی مشخص شود تا بتوان دعوای مالی را از غیر مالی تشخیص داد.

 

تعریف دعوی

دعوا عملی است که برای اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده است، در دادگاه انجام می گیرد.

یا به بیان کلی تر می توان گفت دعوا عبارتست از اقدام و عمل شخص برای احقاق حقوقی که برای خود تصور می کند و با مراجعه به دادگاه در مقام استیفاء آن است.

در تعريف و تشخيص دعاوی مالی از غير مالی در درجه اول بايد حق مالی را از حق غير مالی تفکيک نمود. حق مالی آن است كه مستقيماً برای دارنده، ايجاد منفعتي نمايد كه قابل تقويم به پول باشد مانند حق مالکیت نسبت به خانه ای كه مستقيماً برای دارنده آن ارزش پولی دارد. حق مالی چيزی است كه قابل تقویم به پول است.

حق غير مالی آن است كه اجرای آن، منفعتی كه مستقيماً قابل تقويم به پول باشد، ايجاد ننمايد. مثل حق زوجيت. در این مقاله نمونه هایی از دعوای مالی و غیر مالی را برایتان مثال می زنیم.

 

مصادیقی از دعاوی مالی

 1. الزام به تنظيم سند رسمی اتومبيل، ساختمان و ...
 2. ابطال سند مالكيت
 3. استرداد ثمن
 4. استرداد مبيع
 5. الزام به تحويل مبيع
 6. مطالبه وجه التزام مندرج در قراردادها
 7. خلع يد
 8. فک رهن
 9. الزام به ایفای تعهد راجع به معاملات و قراردادها
 10. اخذ به شفعه و حق فسخ در صورتی كه موضوع معامله مال باشد
 11. مطالبه وجه چک، سفته، برات و اسناد عادی
 12. مطالبه خسارت تاخير تاديه
 13. اثبات مالكيت
 14. دعوای افراز، تقسيم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالكيت
 15. استرداد لاشه چک، سفته و برات
 16. دعوای مطالبه طلب
 17. مطالبه اشيايی كه دارای بهای معين است
 18. تقسيم تركه
 19. الزام به فروش تركه
 20. مطالبه سهم الارث به طرفيت احد از وراث و يا فرد ثالثی كه سهم الارث خواهان نزد اوست.
 21. استرداد شيربها
 22. مطالبه نفقه معوقه
 23. استرداد جهيزيه
 24. مطالبه مهريه
 25. مطالبه نفقه ايام عده
 26. تعيين نفقه آينده
 27. افزايش نفقه
 28. مطالبه سرقفلی
 29. مطالبه اجرت المثل
 30. دعوای الزام به تنظيم سند رسمی سرقفلی
 31. مطالبه اجور معوقه
 32. و ...

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

مصادیقی از دعاوی غير مالی
 1. دعوای افراز تقسيم و فروش مال مشاع در صورت عدم اختلاف در مالكيت
 2. بطلان تقسيم مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالكيت
 3. ابطال سند وكالتنامه
 4. استرداد اسناد و مدارک غير مالی و اشيايی كه بهای معين ندارند
 5. ابطال رای داور
 6. بطلان تعهدات در صورتی كه موضوع تعهد مال نباشد
 7. دعوای توليت
 8. دعوای اعاده اعتبار ورشكسته
 9. دعوای ورشكستگي
 10. اعسار
 11. دعوای تصرف عدوانی
 12. دعوای رفع مزاحمت
 13. دعوای ممانعت از حق
 14. نصب قيم
 15. عزل قيم
 16. نصب امين برای غايب مفقود الاثر
 17. ضم امين
 18. صدور حكم موت فرضی
 19. مهروموم تركه
 20. تحرير تركه
 21. درخواست برداشتن مهروموم
 22. درخواست تصفيه تركه
 23. بطلان تقسيم تركه
 24. صدور حكم حجر
 25. تعيين تاريخ حجر
 26. اخراج ثلث از ماترک
 27. الزام به فروش تركه
 28. سلب حضانت از ابوين
 29. گواهی رشد
 30. تقسيم تركه (مگر در صورت عدم اختلاف در مالكيت)
 31. انحصار وراثت
 32. تنفيذ وصيت نامه
 33. ازدواج مجدد
 34. الزام به تنظيم سند رسمی ازدواج
 35. الزام به ثبت واقعه طلاق
 36. صدور حكم طلاق
 37. گواهی عدم امكان سازش
 38. الزام به تمكين
 39. حضانت
 40. اجازه ملاقات با فرزند مشترک
 41. الزام به ثبت واقعه رجوع
 42. انكار زوجيت
 43. تجويز انتقال منافع مورد اجاره
 44. تخليه
 45. دعوای عُسْر و حَرَج
 46. الزام به تعميرات اساسی مورد اجاره
 47. بطلان اجاره
 48. تعديل اجاره بها
 49. اثبات نسب
 50. ابطال شناسنامه
 51. دعوای ابوت
 52. دعوای بنوت
 53. تغيير نام
 54. تغيير جنسيت
 55. تصحيح شناسنامه
 56. اصلاح تاريخ فوت در گواهی فوت
 57. تعديل مهريه
 58. و ...
 
مصادیقی از دعاوی تابع

در بعضی از موارد دعوا حسب نوع تعهد، مالی یا غیر مالی است به عنوان مثال دعوای ابطال اجرائیه در صورتی که موضوع سند مالی باشد، مالی و در صورتی که موضوع سند امری غیرمالی باشد همچون تخلیه غیر مالی است. بعضی از مصادیق دعاوی تابع به شرح زیر می باشد:

 1. دعوای ابطال وکالتنامه
 2. دعوای اعلام بطلان سند
 3. دعوای ابطال وصیت نامه
 4. دعوای ابطال اجرائیه ثبتی
 5. دعوای ابطال رای داور
 6. دعوای اعتراض ثالث به رای
 7. دعوای فرجام خواهی از حکم
 8. و ...
 
درخواست های ملحق به غیر مالی عبارتند از:
 1. درخواست تامین دلیل
 2. درخواست تامین خواسته
 3. درخواست دستور موقت
 4. درخواست سازش

امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل