نمونه رای تحلیل قاضی از قاعده استثنایی دادگاه محل اقامت زوجه

21 شهریور 1400 0 395
نمونه رای تحلیل قاضی از قاعده استثنایی دادگاه محل اقامت زوجه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای قاعده دادگاه محل اقامت زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خوی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تبعیض مثبت به نفع زوجه، دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه، لزوم توجه به واقعیت های ملموس جامعه، رای قاعده دادگاه محل اقامت زوجه

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

چکیده رای قاعده دادگاه محل اقامت زوجه

رویکرد مقنن از وضع ماده 12 قانون حمایت خانواده با وجود اصل برابری اصحاب دعوا و عدم تبعیض بین آنان، پذیرش آشکار مفهوم جدید و منبعث از حقوق غرب و اسناد بین المللی راجع به حقوق زن، به نام «تبعیض مثبت به نفع زوجه» (Positive discrimination in favor of wife) می باشد و فلسفه وضع جنین مقرراتی، توجه به واقعیت های ملموس جامعه و تفاوت های ملموس در خصوص وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان و مردان می باشد که طرح دعوی برای زن در شهر غیر محل اقامت خود، عرفاً و نوعاً دارای صعوبت نسبی بیشتری می باشد.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ... فرزند ... با وکالت ... بطرفیت خانم ... فرزند ... به خواسته الزام خوانده به پرداخت 114 قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید مقوم به نرخ روز به میزان ۱۱ میلیارد و 400 میلیون ریال به علاوه خسارات دادرسی، از ماترک متوفی مرحوم ... (مورت طرفین) توام با صدور قرار تامین خواسته، صرفنظر از ماهیت موضوع، با توجه به اینکه: 1- اقامتگاه خوانده حسب مفاد دادخواست و سامانه الکترونیکی ثنا، حوزه قضائی شهرستان تبریز می باشد و به تصریح ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 21/01/1394، دعوی می بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح گردد. ۲- طبق ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱، که بیان داشته است: «در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند...»، می توان گفت رویکرد مقنن از وضع مقرره قانونی و استثنایی یاد شده با وجود اصل برابری اصحاب دعوا و عدم تبعیض بین آنان، پذیرش آشکار مفهوم جدید و منبعث از حقوق غرب و اسناد بین المللی راجع به حقوق زن، به نام «تبعیض مثبت به نفع زوجه» (Positive discrimination in favor of wife) می باشد و فلسفه وضع جنین مقرراتی، توجه به واقعیت های ملموس جامعه و تفاوت های ملموس در خصوص وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان و مردان می باشد که طرح دعوی برای زن در شهر غیر محل اقامت خود، عرفاً و نوعاً دارای صعوبت نسبی بیشتری می باشد. ولیکن، در مانحن فیه، که طرفین هر دو رن می باشند، تبعیض فوق قابل توجیه نبوده و با قواعد عدالت و انصاف مغایر می باشد، فلذا؛ مدعی باید طبق قاعده عمومی، بعدی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، جهت طرح و اثبات ادعای خویش به دادگاه محل اقامت مدعی علیه، که تکلیفی جز دفاع ندارد، مراجعه نماید. به عبارت دیگر اینکه با اراده مقنن، بانوان در برخی شرایط زمانی و مکانی، دارای حقوق و مزایای بیشتری نسبت به مردان می گردند، به جهت حمایت قانونی از وضعیت طبیعی زنان می باشد و این حمایت زمانی که اصحاب پرونده، هر دو زن می باشد، ترجیح بلامرجّح و در نتیجه امر قبیحی است که فاقد توجیه عقلانی و قانونی می باشد و اینکه بند 9 اصل سوم و اصل بیستم قانونی اساسی، صریحاً بر رفع تبعیض های ناروا تاکید دارد، بنابراین در مانحن فیه هم نمی توان از اصل منع تبعیض (No discrimination) که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد معتبر جهان شمول نیز بیان گردیده است، غفلت نمود و 3- ماده 12 قانون حمایت خانواده، مبین قاعده ای استثنایی است، بنابراین، قابل تفسیر موسع نیست و نمی توان با اخذ وحدت ملاک از آن، دامنه تفسیر را به زمانی که طرفین دعوا، هر دو زن می باشند تعمیم داد و در چنین مواردی باید به قاعده عام که در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است، رجوع کرد؛ علیهذا، با وصف یاد شده و با التفات به نظریه موافق مشورتی قاضی ارجمند مشاور زن دادگاه خانواده خوی و به استناد مواد مارالذکر و نیز مواد 26 و 27 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 21/01/1379، قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار و شایستگی محاکم ارجمند خانواده شهرستان تبریز صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

شعبه سوم دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خوی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل