a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

عدالت سرا > اوراق قضایی  > نمونه دادخواست دستور موقت توقیف عملیات اجرایی

نمونه دادخواست دستور موقت توقیف عملیات اجرایی

نمونه دادخواست دستور موقت

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تقاضای صدور دستور موقت به جهت توقیف عملیات اجرایی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟

نمونه دادخواست دستور موقت توقیف عملیات اجرایی

خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

وکیل: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خواسته: تقاضای صدور دستور موقت به جهت توقیف عملیات اجرایی نسبت به پرونده کلاسه … مطروحه در شعبه … اجرای احکام مجتمع قضائی …

دلایل و منضمات: کپی مصدق مبایعه نامه شماره …/ وکالتنامه وکیل

بیشتر بخوانید: نحوه تنظیم لایحه دفاعیه در دادگاه

ریاست محترم مجتمع قضائی …

با سلام و عرض ادب

احتراما در خصوص پرونده کلاسه … مطروحه در شعبه … اجرای احکام مجتمع قضائی …، موکلین در مورخه … ملک مذکور را به پلاک ثبتی … فرعی از پلاک ثبتی به شماره … اصلی مفروز و مجزی از … حوزه ثبتی … به مساحت … متر مربع به خانم ها … و … از دیگر وراث منتقل نموده اند. حال با توجه به مبایعه نامه مذکور خوانده محترم اقدام به فروش ملک مذکور نسبت به سهم خود از طریق دادگاه نموده، در صورتی که قبل از اقدام به دستور فروش مال مشاع، اقدام به انتقال ملک به خواهران خود نموده است.

علی هذا تقاضای صدور دستور موقت به جهت توقیف عملیات اجرایی از محضر محترم دادگاه مورد استدعاست.

تقاضای ارسال پرونده به شعبه … اجرای احکام مجتمع قضائی … را دارم.

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست دستور موقت توقیف عملیات اجرایی

صورتجلسه نشست قضائی استان خراسان رضوی/ شهر مشهد مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

در قراردادهایی که شرط داوری شده و رسیدگی به اختلاف طرفین به داوری محول شده است امکان صدور دستور موقت وجود دارد یا خیر؟ و اگر دستور موقت در دادگاه صادر شود (با عنایت به اینکه تا اعلام نظر داور امکان طرح دعوی در دادگاه وجود ندارد)، خواهان دستور موقت در مهلت مقرر در ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی به جای طرح دعوی چه اقدامی می بایست انجام دهد تا از دستور موقت رفع اثر نشود؟

نظر هیئت عالی

با توجه به این که دادرسی فوری (صدور دستور موقت) بر خلاف قاعده است و اجابت خواسته صدور دستور موقت تابع شرایط و ضوابطی است که در ماده 311 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده، در موافقت نامه داوری یا قراردادی که شرط داوری وجود دارد؛ دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را ندارد بلکه رسیدگی و صدور رأی از طریق داور به عمل می آید؛ در نتیجه دادگاه صلاحیت صدور دستور موقت را نیز ندارد، به علاوه چون دستور موقت از اختیارات خاص دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا است؛ بنابراین داور نیز صلاحیت صدور دستور موقت را ندارد.

با وجود این دادخواست دستور موقت توقیف عملیات اجرایی که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

بدون نظر

پیام بگذارید