نمونه دادخواست الزام فروشنده به تحویل مبیع

16 اردیبهشت 1399 0 4450
نمونه دادخواست الزام فروشنده به تحویل مبیع

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع (آپارتمان) برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

 

نمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع (آپارتمان)

خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ...

خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ...

وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ...

خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تحویل مبیع به انضمام خسارات دادرسی (هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و ...)

دلایل:

مطلب مرتبط: الزام به انجام تعهد چگونه است؟

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب بیع نامه مورخ ... یک باب آپارتمان دارای پلاک ثبتی واقع در ... را از خوانده محترم خریداری نمودم و در حال حاضر سند رسمی آن نیز به نام اینجانب می باشد. با توجه به قرارداد فی مابین، خوانده محترم موظف بودند در تاریخ ... نسبت به تحویل مورد معامله به اینجانب اقدام نمایند ولی با مراجعات مکرر به وی ایشان تاکنون از انجام تعهد خود استنکاف می ورزند.

لذا مستندا به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۳۶۲ قانون مدنی تقاضای الزام خوانده به تحویل مبیع به انضمام کلیه خسارات قانونی را دارم.

مطلب مرتبط: نحوه الزام فروشنده به تحویل ملک

مستندات قانونی دادخواست الزام به تحویل مبیع

صورتجلسه نشست قضائی استان اصفهان/ شهر نجف آباد مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

در فرضی که حکم به الزام به تحویل مبیع صادر می‌شود و در مقام اجرا ثالثی مال را در تصرف دارد امکان استناد به ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

اولاً- اجرای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به صدور حکم نسبت به عین معین است و شامل صدور حکم نسبت به مال کلی (کلی فی الذمه) نیست. ثانیاً- تفاوتی در متصرف ثالث اعم از اینکه دارای سند رسمی باشد یا به موجب سند عادی یا سایر دلایل و مدارک مدعی حقی در عین یا منافع عین محکوم به باشد، وجود ندارد؛ پس اگر متصرف ثالث مدعی حقی در مال کلی باشد مطابق مواد 61، 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد شد و اگر محکوم به عین معین در تصرف ثالث باشد و نسبت به عین یا منافع آن ادعای حقی نماید، طبق ماده 44 همان قانون عمل می‌شود.

صورتجلسه نشست قضائی استان اصفهان/ شهر نجف آباد مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۴

با در نظر گرفتن رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا دعوی الزام به تحویل مبیع با توجه به این که از نظر آثار همان آثار خلع ید را دارد، فرع بر اثبات مالکیت است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

اولاً: رأی وحدت رویه شماره 672-83/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اختصاص به خلع ید دارد و قابلیت تسری به سایر موضوعات و عناوین حقوقی را ندارد. ثانیاً: تحویل مبیع و یا حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی مالکیت از آثار عقد بیع می باشد و از تعهدات قرار داد بایع می باشد؛ بنابراین یا باید در قالب «الزام فروشنده به انجام تعهدات قراردادی» طرح دعوی شود و یا در قالب «الزام خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مالکیت مبیع» و «الزام خوانده به تحویل مبیع» اقامه شود. بنابراین با توجه به موانع قانونی مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت در مورد املاک دارای سابقه ثبت به طور مستقل تحت عنوان «الزام به تحویل مبیع» قابلیت استماع ندارد.

با وجود این دادخواست الزام به تحویل مبیع که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل