نمونه رای مطالبه نفقه معوقه زوجه

18 تیر 1400 0 414
نمونه رای مطالبه نفقه معوقه زوجه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه نفقه معوقه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نفقه زوجه، مطالبه نفقه، نفقه معوقه زوجه، نفقه ایام زندگی مشترک، نفقه متناسب با وضعیت زوج، رای مطالبه نفقه معوقه

مطلب مرتبط: نفقه چیست و در چه صورتی به زن نفقه تعلق می گیرد؟

چکیده رای مطالبه نفقه معوقه زوجه

روابط بین زوجین در ایام زندگی مشترک ورای یک رابطه حقوقی صرف و عمدتا مبتنی بر احساس و عاطفه است به گونه ای که زوجین عرفاً به کم و زیاد هم راضی بوده و به نوعی با یکدیگر همراه هستند فلذا در دوران زندگی مشترک، میزان واقعی نفقه همان است که خود زوجه تشخیص داده و به همان اکتفا کرده است.

مطلب مرتبط: چگونه می توان به شکل قانونی از شوهر نفقه گرفت؟!

دادنامه شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه

پیرامون دادخواست تجدیدنظر خواهی خانم ... به وکالت از تجدیدنظر خواه خانم ... فرزند ... بطرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ... فرزند ... با وکالت خانم ... نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 990862 مورخ 27/09/1399 صادره از شعبه 6 خانواده شورای حل اختلاف شهرستان کرمانشاه که حسب مفاد آن حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواه در خصوص نفقه معوقه از تاریخ 01/07/1397 لغایت 19/07/1399 با شرح، توصیف، مبانی و استدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر شده است. با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده، شرح دادخواست تجدیدنظر خواهی، متن لایحه دفاعیه تجدیدنظر خوانده و با این استدلال که اولاً و توجها به اظهارات تجدیدنظر خواه (زوجه) منعکس در پرونده، نفقه معوقه مطالبه شده مربوط به ایام زندگی مشترک ایشان با تجدیدنظر خوانده (زوج) است که مدعیست به وی پرداخت نشده و با اقامه دعوای کنونی درصدد مطالبه آن برآمده است ثانیاً و موکدا روابط بین زوجین در ایام زندگی مشترک ورای یک رابطه حقوقی صرف و عمدتا مبتنی بر احساس و عاطفه است به گونه ای که زوجین عرفاً به کم و زیاد هم راضی بوده و به نوعی با یکدیگر همراه هستند فلذا در دوران زندگی مشترک، میزان واقعی نفقه همان است که خود زوجه تشخیص داده و به همان اکتفا کرده است. ثالثاً و تشریحاً اگر در ایام زندگی مشترک بر همین مبنا (احساس و عاطفه) زوجه از بسیاری از حقوق مالی خود خصوصاً نفقه متناسب با «وضعیت زوج» صرف نظر کند، نمی تواند بعد از حدوث اختلاف بین آنها، روابط سابق را «باز تعریف» حقوقی نماید به عبارتی وقتی زوجه از «فرد اعلای» هر یک از مصادیق نفقه (اعم از مسکن، لباس و ...) و یا حتی «فرد متعارف» آنها متناسب با وضعیت زوجه گذشت نموده است، نمی تواند با حدوث اختلاف آنها را مجدداً مطالبه نموده و تعیین نفقه را موکول به انجام کارشناسی نماید.

رابعاً و تدقیقاً به باور دادگاه در روابط بین زوجین حکومت قواعد و مقررات حقوقی بعد از حدوث اختلاف بین آنها و ناظر بر روابط آتیه است فلذا نمی توان هر آنچه در گذشته و بر اساس مبانی پیش گفته توسط هر یک از زوجین مدیریت شده است با قواعد و مقررات حقوقی مجدداً مورد داوری قرار داد. خامساً و نتیجتاً تداوم زندگی مشترک بین زوجین در ایام مابه النزاع اماره قوی بر تامین نفقه توسط تجدیدنظر خوانده البته متناسب با وضعیت اقتصادی زندگی مشترک پرداخت نفقه است. سادساً و نهایتاً تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موثر معتنابه ای که موجبات بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد، ارائه ننموده و تجدیدنظر خواهی هم متضمن ادله جدید متقن و محکمه پسندی که متضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد، نیست. سابعاً و مضافاً دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده، دلایل و مستندات ابرازی در مرحله نخستین، مطابق مقررات قانونی صادر شده و از جهت رعایت اصول و قواعد حاکم بر دادرسی و ایضاً انطباق با قوانین موجد حق، فاقد ایراد اساسی است. بناء علی هذا با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و غایتاً مردود است. فلذا دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید دانسته و با استناد به مقررات ماده 358 قانون مرقوم، آن را عیناً تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل