نمونه قرار جلب به دادرسی در ارتباط با انتشار تصاویر خصوصی اشخاص

31 فروردین 1403 1 2197
قرار جلب به دادرسی در ارتباط با انتشار تصاویر خصوصی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار جلب به دادرسی در ارتباط با انتشار تصاویر خصوصی اشخاص قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ... دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تهدید به هتک شرف، تهدید به هتک حیثیت، افشای اسرار شخصی، توهین به اشخاص عادی، ماده 608 قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، پخش تصاویر خصوصی خانوادگی، قرار جلب به دادرسی در ارتباط با انتشار تصاویر خصوصی اشخاص

مطلب مرتبط: صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه چگونه است؟

چکیده قرار جلب به دادرسی در ارتباط با انتشار تصاویر خصوصی اشخاص

دادیار محترم پرونده، انتشار تصاویر خصوصی از سوی متهم را مشمول عنوان مجرمانه مقرر در ماده 608 قانون مجازات اسلامی (توهین) دانسته است. در این رای همچنین بر مبنای اسناد بین‌المللی بر لزوم حفظ حریم خصوصی و حمایت از حق مصونیت تصاویر خصوصی افراد تاکید شده است.

بیشتر بخوانید: نمونه شکواییه فحاشی و توهین

قرار دادسرا

در خصوص اتهام متهم ... دائر بر انتشار مطالبی مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی و نشر اکاذیب و توهین به اشخاص عادی، موضوع شکایت ... و بدین توضیح که شاکی پرونده بیان می دارد که «مشتکی عنه جهت تخریب و ترور شخصیت وی، اقدام به نشر اکاذیب و از جمله پخش تصاویر خصوصی خانوادگی وی در شبکه های اجتماعی از جمله واتساپ، اینستاگرام و سایر شبکه های ارتباطاتی عمومی نموده است». حال این دادیاری با توجه به تحقیقات صورت گرفته در موضوع مانحن فیه، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

نظر به اینکه طرفین دعوا از بوده و بنا بر تحقیقات صورت گرفته از شهود پرونده نزد مرجع قضایی و استعلامات حاصله از تحقیقات و گزارشات موجود در ...، مشتکی عنه از درون لپ تاب شخصی اقدام به پرینت رنگی تصاویر خصوصی شاکی نموده است و تصاویر پرینت شده را به صورت فیزیکی و نه از طریق ارسال در فضای مجازی به همکاران اداری مشتکی عنه نشان داده است لذا اگر چه شاکی بیان داشته تصاویر مربوط به حریم خصوصی و خانوادگی وی بوده است لکن با توجه به اینکه رفتارهای مشتکی عنه از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی صورت نگرفته لذا از نظر این شعبه خارج از شمول ماده ی 17 و 18 قانون جرایم رایانه ای و ماده ی 698 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است لکن با توجه به مفاد مواد 12 و 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 و ماده 12 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و بند ج ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر در بیانیه ی قاهره مصوب 1990، هیچ انسانی در زندگی خصوصی و امور خانوادگی نبایستی مورد مداخله های خودسرانه ی دیگران واقع شود و شرافت و حیثیت هیچ انسانی نباید مورد حمله قرار گیرد و دولت ها نیز موظف اند شهروندان خود را در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قرار دهند چراکه هرکس حق زندگی خصوصی، آزادی و امنیت شخصی دارد و این حقوق بنیادین جز در مواردی که قانون تجویز می کند خدشه ناپذیر اند لذا از نظر این شعبه رفتار مشتکی عنه مصداق بارز نقض حق مصونیت حریم خصوصی (حق حفاظت از تصویر افراد) است چراکه تصویر فرد به منزله ی یکی از ویژگی های اساسی و اصلی شخصیت آن فرد است و ویژگی های منحصر به فرد آن شخص است که او را از دیگر افراد و همنوعان خود متمایز می کند و در نتیجه یکی از ضرورت های اجرای توسعه ی حریم خصوصی، حق حمایت از تصویر شخصی، فردی یا خصوصی است و لذا اقدام مشتکی عنه در نشان دادن تصاویر خصوصی شاکی به همکاران اداری وی با توجه به اظهارات شهود پرونده و تحقیقات به عمل آمده، عرفا رفتاری تحقیر کننده و توهین آمیز بوده است که با توجه به ملاحظات فرهنگی و عرفی صرف نظر از مجازات کیفری مختص به آن، به لحاظ ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم نیز قابلیت پیگیری قضایی دارد. حال به نظر می رسد با توجه به ضعف و خلا قانونی موجود در نظام حقوقی کشور در حمایت از حریم خصوصی افراد و بلاتکلیفی چندین ساله ی تصویب لایحه ی حریم خصوصی در مجلس شورای اسلامی و با عنایت به بند ه ماده 130 برنامه ی چهارم توسعه که قوه قضاییه را در راستای اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد نموده است، بتوان با شمول رفتار مشتکی عنه بر ماده ی 608 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، گامی در راستای حمایت از حریم خصوصی شهروندان برداشت، خصوصا آن که این متدلوژی حقوقی نه تنها در عرف مسلم حقوقی تمام محاکم دادگستری دنیا رایج بوده و در پرونده های مختلف بین المللی (از جمله پرونده ی فون هانوفر بر علیه آلمان 2012 و پرونده ی چاسل بر علیه اتریش 2002) مورد تایید حقوق دانان قرار گرفته است و به لحاظ عرفی، حقوقی و بین المللی موجه است بلکه در موازین اسلامی نیز از جمله در آیات 127 و 228 سوره ی نور و آیه 311 سوره ی حجرات و آیه ی 458 سوره ی احزاب خدشه ناپذیری حریم خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده و در آیه 12 از سوره ی حجرات نیز با بیان این مطلب که: «ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از ظنون بپرهیزید و همانا برخی از ظنون گناه است و تجسس نکنید.» (یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا) صراحتا مورد حمایت قرار گرفته است و لذا مقام قضایی نیز قانونا، اخلاقا و وجدانا مکلف است پاسدار عدالت، قانون و برابری افراد باشد و با دوری از دسته بندی های جناحی مرسوم و تفاسیر حقوقی سیاست زده، اجازه ندهد تا حریم خصوصی شهروندان دستمایه ی رقابت های سیاسی دیگران گردد. النهایه با توجه به مطالب مطروحه این شعبه در خصوص اتهام نشر اکاذیب و هتک حیثیت با اضرار به دیگری از طریق انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار وی بدون رضایت از طریق سیستم رایانه ای، نظر به فقدان ادله ی کافی جهت اثبات و انتساب جرم با عنایت به بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 11 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و بند ه ماده 19 اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز حاکمیت اصل فقهی برائت و به لحاظ رعایت فرض بی گناهی متهم (Presumption of innocence)، مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعلام می نماید و در خصوص اتهام دیگر وی دایر بر توهین و هتک حیثیت به اشخاص عادی از طریق اقدام به انجام رفتارهای وهن آور و تحقیر آمیز با نشان دادن تصاویر خصوصی شاکی به دیگری با عنایت به توضیحات فوق، شکایت شاکی، استعلامات واصله از ... و شهادت شهود، بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و با توجه به انطباق موضوع مانحن فیه با ماده 608 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی و همچنین مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی قرار جلب به دادرسی متهم را صادر و اعلام می نماید.

قرار منع تعقیب صادره به موجب بند الف ماده 270 و 271 قانون مار الذكر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان ... است.

دفتر، مقرر است در خصوص قرار جلب دادرسی صادره پرونده برگ شماری در اجرای ماده 92 قانون اخیرالذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد، در صورت موافقت و پس از تنظیم کیفرخواست به مرجع صالح ارسال گردد در خصوص قرار منع تعقیب صادره نیز پرونده برگ شماری، در اجرای ماده 92، 267 قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ، پس از مضی مدت قانونی و قطعیت قرار از آمار کسر و بایگانی شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی با حفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

شعبه ... دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ...

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

حمید موحد
30 فروردین 1403
عالی بود
تماس با وکیل