عدالتسرا

لوگوی عدالت سرا

نمونه رای اعتراض شخص ثالث به رای داور

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض شخص ثالث به رای داور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از رئیس شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال بختیاری صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعتراض شخص ثالث به رای داور، ابطال رای داور، ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث به رای داور، رای اعتراض شخص ثالث به رای داور

مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟

چکیده رای اعتراض شخص ثالث به رای داور

مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به رای داور مستند به ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۴۵۴ همان قانون، دادگاه عمومی حقوقی است.

بیشتر بخوانید: توقف اجرای رای داور چگونه است؟

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای … به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۵۰۴۹۸۰ صادره از این شعبه در این خصوص لازم به توضیح است که دادنامه مذکور دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه محترم عمومی حقوقی شهرکرد به شماره ۳۰۰۹۸۰ مبنی بر ابطال رای داوری را نقض و حکم به رد دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام نموده است و بدین وسیله رای داور به شماره ۱۰۰۵ مورخ ۱۴-۰۵-۱۳۹۷ همچنان به قوت خود باقی است. با در نظر گرفتن مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در باب داوری، به ویژه ماده ۴۸۸ از این قانون باید گفت که رای داوری قطعی است و مواردی که در ماده ۴۸۹ از همان قانون آمده مواردی احصائی است و دادگاه صرفا در آن موارد باید رای را از حیث مطابقت با قانون بررسی نماید ولی رسیدگی به دادخواست ابطال رای داور به معنای مفهوم تجدیدنظر خواهی نیست بلکه رسیدگی دادگاه صرفا یک رسیدگی شکلی است و با ماهیت تجدیدنظر خواهی و خصوصیات آن من جمله عدولی بودن متفاوت است النهایه آن چه معترض در این دادخواست به دنبال آن است اعتراض ثالث به رای داور است نه اعتراض ثالث به حکم این دادگاه. پس از آنکه در مقدمه بالا مشخص گردید اعتراض ثالث به رای داور موضوع رسیدگی است باید گفت که ماده ۴۱۸ از همان قانون اعتراض ثالث به رای داور را به صراحت پذیرفته است منتها در این جا رعایت این نکته ضروری است و آن این که حال که اعتراض ثالث به رای داور قابل پذیرش است چه مرجعی باید به آن رسیدگی نماید. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در پاسخ به این پرسش پاسخ صریحی ندارد اما از کنار هم قرار دادن مواد این قانون می شود پاسخ این پرسش را دریافت به این صورت که به صراحت ماده ۴۵۴ از قانون مذکور رسیدگی داور تابع وجود قرارداد و توافق است و حال که با معترض ثالث چنین توافقی وجود ندارد طبیعتا داور نمی تواند به این دعوی رسیدگی نماید اما از طرف دیگر بر اساس ماده ۱۰ از قانون مارالذکر اصل بر صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است لذا باید گفت دعوی اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی آنهم در مرجع بدوی است لذا با عنایت به مراتب مذکور چون موضوع در صلاحیت دادگاه بدوی است مستندا به ماده ۲۷ از قانون مارالذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال بختیاری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن