نمونه رای تایید فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه

07 فروردین 1402 0 469
نمونه رای تایید فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 33 قانون ثبت احوال، شرط پذیرش دعوی تنفیذ فسخ نکاح، ماده 1103 قانون مدنی، فسخ نکاح به دلیل ازدواج قبلی، رای تایید فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه

بیشتر بخوانید: فسخ نکاح به چه معنا می باشد؟

چکیده رای تایید فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه

در خصوص اینکه عدم ازدواج سابق زوجه با وجود عدم مواقعه و دوشیزه بودن وی شرط بنایی طرفین در زمان انعقاد عقد نکاح بوده است تردید وجود دارد و اصل بر عدم دخول این شرط در حیطه قصد طرفین است مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد در هر صورت در صورتی که احراز شود زوج از این امر مطلع بوده است حق فسخ برای وی ایجاد نمی گردد.

بیشتر بخوانید: مصادیق عسر و حرج زوجه

رای دادگاه

آقای ... فرزند با وکالت آقای ... به طرفیت خانم ... فرزند ... با وکالت آقای ... به خواسته صدور حکم بر تایید فسخ نکاح بلحاظ ازدواج سابق زوجه تقدیم دادگستری ... نموده که به این شعبه ارجاع گردیده است. مخلص ادعای خواهان اینکه در تاریخ ... خوانده را به عقد نکاح دائم خود درآورده است در حالی که زوجه سابقاً ازدواج نموده و این موضوع را از وی کتمان کرده است و عقد نکاح طرفین بر این مبنا بوده است که زوجه سابقه ازدواج ندارد و (خواسته اولیه خواهان بر مبنای دوشیزه نبودن زوجه طرح گردیده که در جلسه رسیدگی به شرح فوق اصلاح شده است) به محض اطلاع از این مساله مطلع گردیده است حق فسخ خود را اعمال و استدعای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. خوانده دفاعاً اعلام نموده است که قبل از انعقاد عقد و متعاقب با انجام مراسم خواستگاری موضوع ازدواج سابق با شخص ثالثی که منجر به مواقعه نیز نشده است را به اطلاع زوج و خانواده وی رسانیده است و به همین جهت با حضور خواهر زوجه به پزشک مراجعه و گواهی مربوط به دوشیزه بودن را اخذ کرده است و امضاء خواهر زوج نیز ذیل برگه درج شده است لذا زوج از موضوع اطلاع داشته و تقاضای رد خواسته را دارد.

به تاریخ ... در وقت فوق العاده، نشست دادرسی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... تشکیل یافته، ریاست شعبه پس از مداقه در اوراق و محتویات پرونده و اعلام ختم دادرسی، به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است.

صرف نظر از اینکه عدم ازدواج سابق زوجه با وضعیت عدم مواقعه (دوشیزه بودن وی در موقعیت فعلی) شرط بنایی طرفین در زمان انعقاد عقد نکاح بوده است یا خیر و اینکه قانونگذار نیز در ماده 33 قانون ثبت احوال با تصریح به عدم ثبت ازدواج و طلاق غیرمدخوله در شناسنامه طرفین نظر به عدم اهمیت آن داشته است و تغییرات فرهنگی و اجتماعی جامعه به مرور شرایط طرفین در انعقاد عقد نکاح را دستخوش تغییر قرار داده است و در صورت تردید در ورود این شرط در حیطه طرفین اصل بر عدم آن می باشد. به نظر میرسد که زوج از ازدواج سابق زوجه اطلاع داشته است چراکه امضاء خواهر وی در گواهی پزشک در خصوص دوشیزه بودن زوجه قید و مصون از تردید و تعرض باقی مانده است و صرفاً برای دختر 16 ساله ای که در روستا زندگی میکند در حالت عادی چنین گواهی اخذ نمی شود و حتی مطالبه این گواهی از دختری با سن مذکور که ازدواج سابق نداشته، متضمن نوعی توهین و حتی تهمت به وی می باشد. آنچه مقرون به واقع است اینکه زوجه ازدواج سابق خود و عدم مواقعه ناشی از آن را به اطلاع زوج رسانیده و زوج در جهت اطمینان از دوشیزه بودن وی از زوجه درخواست گواهی بکارت نموده و جهت اطمینان خاطر خواهر خود را همراه وی جهت اخذ گواهی روانه کرده است لذا با وجود این اطلاع حق فسخ برای زوج ایجاد نشده است تا متعاقباً آن را اعمال نماید پس دادگاه خواسته خواهان را قابل پذیرش ندانسته و مستنداً به مواد 1103 و 1104 و 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام مینماید این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ پژوهش پذیر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ...

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل