نمونه رای مطالبه وجه

15 خرداد 1403 0 207
رای مطالبه وجه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه وجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه وجه، خسارت تاخیر تادیه، خسارات دادرسی، رای مطالبه وجه

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای مطالبه وجه

چکیده رای مطالبه وجه

اگر مبلغ دین بعد از تقدیم دادخواست پرداخت شود، با توجه به رابطه تسبیب در ورود خسارت، خوانده به پرداخت هزینه دادرسی محکوم می شود.

مطلب مرتبط: نمونه دادخواست مطالبه وجه به جهت دریافت وجه من غیر حق و نامشروع

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140368390003316760 تاریخ تنظیم: 13-03-1403

در خصوص دعوی 1- خانم بنفشه ... 2- خانم بهاره ... به طرفیت آقای محمد ... به خواسته مطالبه وجه بابت ... (رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به مطالبه وجه به مبلغ ۴۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و کلیه خسارات قانونی) به مبلغ ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه. خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام نموده: «احتراماً به استحضار میرساند اینجانبان به موجب مستندات اشاره شده به خوانده بابت خرید یک جفت فرش 12 متری طرح هزار ستاره اعلا کرک بافت ریز درجه 1 دستبافت مبلغ ۱۹۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان به عنوان پیش پرداخت خرید پرداخت نمودیم که طبق توافق مهلت تحویل نهایتاً در تاریخ 15-12-1402 به اینجانبان بوده است که متاسفانه بعد از واریز وجه، از تحویل فرشها در موعد مقرر و همچنین در مهلت های بعدی تعیین شده نیز خودداری نموده که منجر به فسخ قرارداد و عودت بخشی از وجه پرداختی گردید و قرار شد باقی مانده به مبلغ ۴۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال را در تاریخ 1 فروردین 1403 به حساب اینجانبان واریز نماید که متاسفانه تاکنون علی رغم پیگیری های مکرر هیچ اقدامی ننموده است و از پرداخت مبلغ به اینجانبان خودداری نموده است که همین امر سبب ضرر مالی فراوان با این افزایش تورم برای اینجانبان گردیده است. نظر به اینکه بعد از مراجعات و درخواست های مکرر به خوانده از پرداخت مبلغ مذکور استنکاف می نماید لذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به مواد 1284 و 1289 قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۴۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی را استدعا داریم.» با توجه به مذاکرات جلسه دادرسی و اینکه اصل مبلغ خواسته به خواهان ها پرداخت شده بنابراین از نظر دادگاه خواسته اصلی مبنی بر مطالبه مبلغ ۴۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ثابت نیست و دادگاه به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید و اما در مورد خسارت دادرسی با توجه به اینکه خوانده با تاخیر در پرداخت موجب طرح دعوی از طرف خواهانها و ورود خسارت به ایشان شده لذا خواسته خواهانها در این قسمت ثابت است و دادگاه به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت ۱۶/۲۳۷/۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید و اما در مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه دادخواست مطالبه در تاریخ 21-01-1403 تنظیم و پرداخت در کمتر از 20 روز و در تاریخ 8 اردیبهشت انجام شده لذا در این فاصله از نظر دادگاه تغییر شاخص تورم رخ نداده و موجبات تحقق خسارت تاخیر تادیه فراهم نیست و لذا دادگاه در مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

مجید جعفری افتخار- مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور به خدمت در شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل