نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با مزاحمت تلفنی و افترا

06 اردیبهشت 1401 0 351
نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با مزاحمت تلفنی و افترا

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با مزاحمت تلفنی و افترا برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه قرار که از شعبه ... بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کاشان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مزاحمت تلفنی، افتراء، ماده 641 قانون مجازات اسلامی، اصل برائت، ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، عدم کفایت ادله اثباتی، قرار منع تعقیب در ارتباط با مزاحمت تلفنی و افترا

بیشتر بخوانید: نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با اتهام انتقال مال غیر

چکیده قرار منع تعقیب در ارتباط با مزاحمت تلفنی و افترا

مزاحمت می بایست با معیار نوعی سنجیده شود و لذا صرف تماس تلفنی مکرر با شاکی ولو به قصد مزاحمت نیز مادام که تلفن قطع باشد مشمول بزه مزاحمت ماده 641 نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اصل برائت چیست؟

قرار منع تعقیب دادسرا

در خصوص شکایت آقای علیرضا ... فرزند ... علیه آقای ... فرزند ... دایر بر مزاحمت تلفنی و افتراء، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت که در خصوص بزه مزاحمت تلفنی با توجه به اینکه:

1. تلقی از مفهوم مزاحمت تماس های مکرر از ناحیه متهم به شاکی در اوقات مختلف شبانه روز و به نحو تکرار است که در پرونده امر، متهم صرفاً به فاصله حدودا 10 دقیقه، 4 مرتبه اقدام به تماس تلفنی با شاکی نموده است که با توجه به بازه زمانی تماس (15:48 لغایت 15:57) عرفاً صدق عنوان مزاحمت بر رفتار مرتکب دور از ذهن است (صفحه 10 پرونده) و

2. مرتکب بزه مزاحمت تلفنی در فعل خود، باید عامد و عالم باشد و این همان بحث سوء نیت کیفری است یعنی به قصد مزاحمت اقدام به برقراری تماس تلفنی با شاکی بنماید، که در پرونده امر با توجه به مراودات شاکی و متهم و موضوع اختلاف ایشان، قصد متهم مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی در معنای قانونی آن مخدوش است و

3. حسب نظر دکترین حقوقی حقوق کیفری، مزاحمت می بایست با معیار نوعی سنجیده شود و لذا صرف تماس تلفنی مکرر با شاکی ولو به قصد مزاحمت نیز مادام که تلفن قطع باشد مشمول بزه مزاحمت ماده 641 نخواهد بود (جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی) دکتر حسین آقایی نیا - صفحه 258) که این نظر با مداقه در مفهوم مزاحمت و ایضاً بحث تفسیر به نفع متهم نیز منطبق است که در پرونده امر نیز تماس تلفنی متهم با شاکی منتج به پاسخگویی نشده کما اینکه شاید در صورت پاسخگویی شاکی در اولین تماس، تماس های تلفنی از ناحیه متهم ادامه پیدا نمی کرد.

4. در خصوص بزه افتراء نیز دلیلی در پرونده موجود نیست و صرف بیان لفظ «بی غیرت» مادامی که صراحت در انتساب نداشته باشد النهایه دارای وصف توهین است که به شرح فوق در خصوص آن اظهارنظر گردیده؛

و بنابراین با عنایت به اصل کلی برائت و عدم اقناع وجدانی شعبه جهت انتساب اتهام به متهم در خصوص بزه مزاحمت تلفنی به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص بزه افتراء به جهت عدم کفایت ادله اثباتی مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد، قرار صادره به موجب بند الف ماده 270 و 271 قانون مار الذكر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان کاشان است.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.