چه افرادی نمی توانند در مزایده شرکت نمایند؟

10 فروردین 1402 0 1893
چه افرادی نمی توانند در مزایده شرکت نمایند؟

چه افرادی نمی توانند در مزایده شرکت نمایند؟

مزایده در لغت بمعنای بر یکدیگر افزودن می باشد. در اصطلاح، مزایده بمعنای فروش یا واگذاری مالی یا خدمتی است که آن را در معرض فروش عمومی قرار دهند تا داوطلبان هر کدام بتوانند قیمت مورد نظر خود را اعلام و هم چنین به قیمت بالاتری که دیگران پیشنهاد می کنند اضافه نمایند تا آن مال یا خدمت مورد مزایده به فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد میدهد فروخته یا واگذار شود. بموجب ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی افرادی که مجاز در شرکت در مزایده نیستند تعیین شده اند:

"محکوم له می تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورز‌ها (‌مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت کنند."

مطابق با ماده فوق مشخص می شود که مامورین اجرا نمی توانند در مزایده شرکت نمایند. حال ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا هیچ دادورز و ارزیابی نمی تواند در مزایده های دادگاه شرکت نماید؟

پاسخ به این پرسش نمی تواند بله باشد بنابراین ممنوعیت به قرینه «… سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند …» تنها ارزیابانی را شامل می شود که اموال مورد مزایده را ارزیابی کرده اند و هم چنین دادورزانی که در فروش اموال مورد مزایده اقدام کرده اند. سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند نیز نمی توانند در خرید شرکت کنند پس قاضی دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود و هم چنین مدیر اجرایی که دادورز اجرا تحت نظر او است نیز از شرکت در خرید ممنوع می باشند.

نکته دیگر آنکه ماده فوق، یک استثنا به شمار می رود و در هر موردی که شک شود شخص یا مقام مشخصی را شامل می شود یا خیر می بایست اصول، اجرا شود بدین معنی که اصل بر مجاز بودن آن شخص یا مقام است مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد البته پر واضح است که کارمندان دادگاه از انجام کارهایی که آنان را در معرض تهمت قرار دهد اجتناب می نمایند. هم چینن به موجب ماده فوق اقربای نسبی یا سببی ارزیابان و دادورزها و افرادی که مباشر امر فروش هستند تا درجه سوم نیز نمی توانند در مزایده شرکت کنند.

مطلب مرتبط: نحوه ابطال مزایده در دادگاه به چه صورت می باشد؟

مستندات قانونی مرتبط با چه افرادی نمی توانند در مزایده شرکت کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/98/642 شماره پرونده: ح 246-1/3-89 تاریخ نظریه: 1399/01/17

آیا مهلت دو ماهه مذکور در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید طی اخطاری به محکوم علیه اعلام شود؟ آیا وکیل محکوم علیه می تواند در مزایده شرکت کند؟

الف) مستنبط از ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام یا دادگاه مجری حکم تکلیفی به ارسال اخطاريه به مالک جهت اقدام طی دو ماه از تاریخ انجام مزایده برای پرداخت بدهی، ‌خسارات و هزینه های اجرایی ندارد. ب) برابر ماده 127 قانون یاد شده، هر شخصی از جمله محکوم له می تواند در مزایده شرکت کند و فقط ارزیابان، دادورزها و دیگر اشخاصی که مباشرت در امر فروش دارند و اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در مزایده شرکت کنند؛ بنابراین از آنجایی که وکیل محکوم علیه شخصیتی مستقل از موکل خود دارد و در امر فروش نیز مباشرت ندارد، منعی برای شرکت وی در مزایده وجود ندارد.

صورت جلسه نشست قضائی استان مازندران/ شهر چالوس مورخ 18-11-1397

آیا محکوم له مجاز به شرکت در مزایده مرحله دوم است؟

نظر هیئت عالی

محدودیت یا ممنوعیت شرکت محکوم له در مزایده مرحله اول یا دوم اجرای احکام مدنی، نیاز به نص صریح قانونی دارد که در فرض سوال چنین نصی وجود ندارد؛ لیکن محکوم له به کمتر از قیمت پایه کارشناسی نمیتواند پیشنهاد دهد. بنابراین واحد اجرای احکام مدنی در صورتی‌ که در امر مزایده شرکت‌ کننده‌ ای نباشد یا به کمتر از قیمت محکوم له پیشنهاد داده باشد، با ترک تشریفات مزایده، وفق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مال مورد مزایده بر مبنای پیشنهاد محکوم له، ارزیابی شده تلقی و عملیات اجرائی در راستای وصول و ایصال محکوم به ادامه می یابد.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل