شکواییه

اوراق قضایی
3 هفته قبل 0 57
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه جعل سند عادی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم شکواییه آشنا شوید.   نمونه شکواییه جعل سند عادی شاکی: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... مشتکی عنه: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... محل وقوع جرم: ... موضوع جرم: جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... با سلام احتراماً اینجانب به وکالت از آقای ... شکایت خویش را از آقای سعید...
اوراق قضایی
1 ماه قبل 0 3158
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه فروش مال غیر برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم شکواییه آشنا شوید.   نمونه شکواییه فروش مال غیر شاکی: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... مشتکی عنه: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... محل وقوع جرم: تهران، ... موضوع جرم: فروش مال غیر مطلب مرتبط: هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ریاست محترم دادسرای عمومی با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانب ... به وکالت از شاکی پرونده،...
اوراق قضایی
1 ماه قبل 0 975
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه فروش مال غیر و قرار دادسرا و نیز رای دادگاه کیفری دو برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان آستارا صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: فروش مال غیر، ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، نمونه شکواییه انتقال مال غیر، تبانی برای بردن مال غیر، تحصیل مال از طریق نامشروع، رای دادگاه در مورد فروش مال غیر، ماده ۱۹ قانون مجازات...
اوراق قضایی
4 ماه قبل 0 9741
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه سرقت از منزل مسکونی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم شکواییه آشنا شوید. مطلب مرتبط: بررسی جرم سرقت و مجازات آن براساس قانون مجازات اسلامی نمونه شکواییه سرقت از منزل مسکونی شاکی: خانم/آقای ... / کد ملی: .../ آدرس: ... مشتکی عنه (متهم): خانم/آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... موضوع جرم: سرقت اموال از منزل مسکونی محل وقوع جرم: نشانی منزل به صورت دقیق نوشته می شود. بیشتر بخوانید: نحوه اجرای مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب با سلام و...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 4109
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه فحاشی و توهین برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم شکواییه آشنا شوید.   نمونه شکواییه فحاشی و توهین شاکی: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... متشاکی: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... موضوع جرم: فحاشی و توهین محل وقوع جرم: ... تاریخ وقوع جرم: ... مطلب مرتبط: نحوه اجرای مجازات نقدی در قانون مجازات اسلامی ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب با سلام و عرض ادب احتراما اینجانب ... شکایت خود...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 492
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه خیانت در امانت برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم شکواییه آشنا شوید.   نمونه شکواییه خیانت در امانت شاکی: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ آدرس: … مشتکی عنه: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ آدرس: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … محل وقوع جرم: تهران، … موضوع جرم: خیانت در امانت تاریخ وقوع جرم: ../../.. مطلب مرتبط: نحوه تنظیم لایحه دفاعیه در دادگاه ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانبان به وکالت...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 2960
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه ترک انفاق برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم شکواییه آشنا شوید.   نمونه شکواییه ترک انفاق شاکی: خانم: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... مشتکی عنه: آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... محل وقوع جرم: تهران، ... موضوع جرم: ترک انفاق مطلب مرتبط: چگونگی انجام ملاقات فرزند مشترک بعد از وقوع طلاق ریاست محترم دادسرای عمومی با سلام و عرض ادب احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب و مشتکی عنه طبق تصویر مصدق عقدنامه شماره ... مورخ ... در دفترخانه شماره ... شهرستان...
تماس با وکیل