دعاوی امور حسبی

دعاوی امور حسبی
5 سال قبل 0 296
ارث چیست و نحوه مطالبه آن به چه صورت است؟ از گذشته تاکنون در میان تمام اقوام و نژادهای مختلف بشر، مسئله ارث و تقسیم آن وجود داشته و زمانی که شخصی از دنیا می رفت اموال و دارایی های بجا مانده از او بین وراث او تقسیم می گردید. ارث در معنای لغوی آن به معنای میراث می باشد یعنی اموال بجا مانده از متوفی. در این مقاله به بررسی ارث و نحوه مطالبه آن می پردازیم.   مراحل هزینه کردن اموال متوفی ١) مخارج ضروری: این مخارج می بایستی از اصل اموال متوفی...
دعاوی امور حسبی
5 سال قبل 0 310
گواهی حصر وراثت هر یک از وراث متوفی میتوانند مستقیماً از طریق دادگاه گواهی رسمی حصر وراثت متوفی را دریافت نمایند. در واقع یکی از راههای اثبات خویشاوندی در دادگاه، صدور گواهی رسمی انحصار وراثت از محاکم است. همچنین گواهی حصر وراثت در تمامی موارد و نسبت به کلیه افراد لازم الاتباع است. مطابق با قوانین موضوعه ایران، مرجع صالح جهت اخذ گواهی انحصار وراثت، شورای حل اختلاف محل اقامت متوفی می باشد. در صورتی که محل اقامت متوفی در خارج از کشور باشد، شورای حل اختلاف شهر تهران، مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی...
دعاوی امور حسبی
5 سال قبل 0 418
قیم کیست؟ قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او، برای سرپرستی محجور و نگاهداری اموال محجور تعیین می شود. مرجع صلاحیتدار جهت تعیین قیم مطابق با قانون امور حسبی، دادگاه امور سرپرستی می باشد. قیم معمولاً جهت سرپرستی محجور و برای نگهداری اموال او منصوب می گردد. قانون مدنی و نیز قانون امور حسبی شرایط مورد نظر جهت تعیین قیم را تعیین نموده اند. مطابق با ماده 1218 قانون مدنی برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود: برای صغار که ولی خاص ندارند....
تماس با وکیل