دعاوی حقوقی

مرجع صالح در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین کدام است؟ دعاوی حقوقی
13 ساعت قبل 0 145
مرجع صالح در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین  واژه مستثنیات جمع کلمه مستثنا بمعنای "خارج شده" است. دین نیز در این کلمه معطوف به مال موضوع بدهی می باشد. مستثنیات دین به آن دسته از ‌اموال مدیون یا بدهکار گفته می شود که مطابق با قانون در زمان اجرای حکم محکومیت صادره، مشمول مقررات اجرا نشده و توقیف نمی گردد و هم چنین به ضرر مالک (مدیون) به فروش نخواهد رسید. نکته مهم آن است که صرف بازداشت مال، موجب حاکمیت مستثنیات دین نمی شود چرا که اگر مشخص شود که مال توقیف شده، جزء...
تعهد غیرمالی به چه تعهدی گفته می شود؟ دعاوی حقوقی
6 روز قبل 0 90
تعهد غیرمالی به چه تعهدی گفته می شود؟  تعهد به رابطه حقوقی میان دو طرف قرارداد گفته می شود که مطابق با آن، یکی از طرفین می تواند الزام طرف مقابل را به انجام یا عدم انجام موضوع تعهد تقاضا نماید. به فردی که مکلف به انجام یا عدم انجام موضوع تعهد است، متعهد یا مدیون گفته می شود و به فردی که اجرا یا عدم اجرای موضوع تعهد را مطالبه می نماید، متعهد له یا دائن گفته می شود. به این رابطه حقوقی از منظر متعهد که مکلف به انجام یا عدم انجام کاری...
برگ تشخیص مالیات چیست؟ دعاوی حقوقی
6 روز قبل 0 205
برگ تشخیص مالیات برگ تشخیص، برگه ای می باشد که بموجب آن اداره مالیات، نتیجه محاسبات مالیاتی مودیان را طی آن اعلام می نماید. قانونگذار مقرر نموده است که مودیان موظف می باشند که ظرف مدت ۴ ماه از پایان سال مالیاتی، اظهارنامه خود را تقدیم اداره مالیات نمایند. اداره مالیات نیز وظیفه دارد که ظرف یک سال بعد از ارسال اظهارنامه مالیاتی، آن را بررسی نموده و ظرف سه ماه پس از پایان مهلت مذکور، برگ تشخیص مالیات را صادر می نماید. فی الواقع برگ تشخیص یا برگ ارزیابی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی...
منابع حقوق‌ مالیاتی کدامند؟ دعاوی حقوقی
6 روز قبل 0 75
منابع حقوق‌ مالیاتی کدامند؟ در تعریف مالیات، می بایست به دو مفهوم مالیات به معنای عام و مالیات به معنای خاص اشاره نمود. مالیات به معنای عام، شامل تمامی وجوهی است که مطابق با مصوبات مجلس شورای اسلامی، به صورت اجباری و بموجب قانون، از اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) دریافت می شود که توسط آن، بخشی از هزینه های عمومی و حاکمیتی تامین می گردد. مالیات به معنای خاص، علاوه بر تعریف فوق، شامل مواردی اعم از اینکه مامور وصول این قبیل مالیات، سازمان امور مالیاتی است و این وجوه به حساب سازمان...
نحوه ضمانت از ضامن به چه صورت است؟ دعاوی حقوقی
1 هفته قبل 0 101
نحوه ضمانت از ضامن عقد ضمان به عقدی گفته می شود که مطابق با آن، فردی مالی را که بر عهده (ذمه) فرد دیگری است، بر عهده می گیرد. به کسی که این تعهد را بر عهده می گیرد، ضامن، به طرف دیگر مضمون عنه و به شخص ثالث، مدیون اصلی یا مضمون عنه می گویند. ماده ۶۸۴ قانون مدنی در این باره بیان نموده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه...
چگونه می توان از فردی ضمانت نمود؟ دعاوی حقوقی
1 هفته قبل 0 153
نحوه انجام ضمانت از دیگران پیش از ورود به بحث لازم است که در خصوص عقد ضمان توضیحاتی داده شود. ضمان عقدی است که به موجب آن شخصی، در برابر طلبکار و با موافقت او، دین دیگری را به عهده می گیرد. مطابق با ماده 684 قانون مدنی، «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می گویند.». در مورد ضمانت، معمولا اصل بر این است که رضایت مضمون عنه (فردی...
مفهوم مستثنیات دین مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دعاوی حقوقی
2 هفته قبل 0 126
مفهوم مستثنیات دین واژه مستثنیات جمع کلمه مستثنا بمعنای "خارج شده" است. دین نیز در این کلمه معطوف به مال موضوع بدهی می باشد. مستثنیات دین به آن دسته از ‌اموال مدیون یا بدهکار گفته می شود که مطابق با قانون در زمان اجرای حکم محکومیت صادره، مشمول مقررات اجرا نشده و توقیف نمی گردد و هم چنین به ضرر مالک (مدیون) به فروش نخواهد رسید. نکته مهم آن است که صرف بازداشت مال، موجب حاکمیت مستثنیات دین نمی شود چراکه اگر مشخص شود که مال توقیف شده، جزء مستثنیات دین است، قطعا به فروش...
مستثنیات دین به چه معناست و شامل چه مواردی می شود؟ دعاوی حقوقی
2 هفته قبل 0 177
مستثنیات دین چیست؟ زمانی که فردی بموجب حکم قطعی دادگاه محکوم به پرداخت مالی می گردد از طریق اجرای احکام دادگاه به او ابلاغ می شود که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای حکم و پرداخت مبلغ محکوم شده اقدام کند. چنانچه او اقدامی در این باب ننماید، طلبکار با معرفی اموال او و توقیف و فروش آنها میتواند از طریق دادگاه طلب خود را وصول نماید. مطابق با قانون یکسری از اموال مدیون شامل مستثنیات دین می باشند و قابل توقیف و فروش نیستند. بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟ کدام...
اعتراض ثالث طاری چیست؟ دعاوی حقوقی
3 هفته قبل 0 134
اعتراض ثالث طاری  دعوای اعتراض ثالث یکی از طرق فوق العاده شکایت از رای می باشد و به موجب آن شخص ثالث می تواند نسبت به هرگونه رای صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید. شخص ثالث، فردی است که با صدور رای از دادگاه، به حقوق او خللی وارد شده است و او یا نماینده وی در آن دادرسی بعنوان اصحاب دعوا حضور نداشته اند در نتیجه می تواند نسبت به آن رای صادره اعتراض نماید. معترض ثالث در مقام اعتراض می بایست ذینفع باشد چراکه ذینفع بودن مدعی، اصل مقرر در...
انفساخ به موجب قانون چگونه است؟ دعاوی حقوقی
2 ماه قبل 0 200
انفساخ به موجب قانون اگر عقدی که صحیحاً واقع گردیده است، بدلیل بروز امری، بصورت قهری (غیر ارادی) منحل گردد بدون آنکه این انحلال توسط طرفین یا یکی از آنها انشاء شود، انفساخ ایجاد شده است. در اثر انفساخ، با بروز امری، عقد خود به خود منحل می گردد و نیازی به قصد و رضایت طرفین در زمان انحلال نیست. یکی از مثال هایی که در ارتباط با انفساخ می توان مطرح نمود، ماده 387 قانون مدنی و تلف شدن مورد معامله پیش از تسلیم آن به مشتری است. ماده 387 قانون مدنی بیان داشته...
مفهوم اصل استماع دعوا مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی حقوقی
4 هفته قبل 0 177
مفهوم اصل استماع دعوا همانگونه که مستحضرید اقامه دعوا و به اصطلاح حقوقی دادخواهی، حق مسلم همه افراد است و هر کسی که حقوق او مورد تضییع یا انکار افراد دیگری قرار گرفته است، میتواند جهت مطالبه حقوق خویش، اقامه دعوا نماید. با طرح دعوا از سوی مدعی، دادگاهها مکلفند که کشف حقیقت نموده و النهایه حکم مقتضی را صادر نمایند و به اصطلاح احقاق حق و فصل خصومت نمایند. در عین حال هر فردی جهت طرح دعوا می بایست تمامی اصول و قوانین مورد نظر مقنن در اقامه دعوا را رعایت نماید تا دعوای...
وظایف دیوان عالی کشور چیست؟ دعاوی حقوقی
2 ماه قبل 1 196
وظایف دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور مرجعی است که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات جاری در محاکم و هم چنین ایجاد وحدت رویه قضایی مطابق با ضوابطی که ریاست قوه قضاییه تعیین می نماید، تشکیل می گردد (مستند به اصل 161 قانون اساسی). در این مقاله سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با وظایف دیوان عالی کشور پرداخته شود.   عمده وظایف دیوان عالی کشور عبارتند از: 1) نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم مهم ترین و اصلی ترین وظیفه دیوان عالی کشور، نظارت بر اجرای صحیح قوانین...
نمونه استشهاديه اعسار از محکوم به دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 210
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه استشهاديه اعسار از محکوم به برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم آن آشنا شوید. مطلب مرتبط: نکات اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی استشهاديه اعسار از محکوم به بدین وسیله از کسانی که علم و اطلاع دارند که اینجانب ……………………… فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ……………. به شماره ملی ………………………….. با شغل …………………… به نشانی ……………………………………………………………………………. که وسیله امرار معاش من …………………… می باشد بدلیل عدم تمکن مالی و نداشتن دارایی کافی قادر به پرداخت محکوم به به مبلغ …………………….....
ابراء در قانون مدنی به چه معناست؟ دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 133
ابراء چیست؟ ابراء یکی از اصطلاحات علم حقوق است که از اسباب سقوط تعهدات می باشد و مطابق با آن، طلبکار (دائن) با اراده و اختیار خود از دریافت طلب خود صرف نظر می نماید (مستند به ماده 264 قانون مدنی). نکته مهم در تعریف ابراء، این است که این عمل حقوقی، معطوف به وجود دین است یعنی در صورت وجود و بقای دین، ابراء موضوعیت می یابد و در صورت سقوط دین، ابراء بی اثر می گردد. همچنین در طرق جایگزین اجرای قرارداد، متعهد له حق دارد به جای تقاضای اجرای قرارداد، ذمه متعهد...
سامانه اطلاع رسانی پرونده برای اشخاص حقیقی دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 428
سامانه اطلاع رسانی پرونده پس از ابلاغ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 25-05-1395 رئیس قوه قضاییه، با راه اندازی سامانه عدل ایران به نشانی adliran.ir از سال 1395 این امکان برای اشخاص اعم از طرفین دعوا، وکلا و کارشناسان ایجاد شده است تا با مراجعه به این سامانه، بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعبه رسیدگی کننده به دعوا، از روند پرونده و ابلاغیه های دادگاه، مطلع گردند. با ایجاد این سامانه، از ازدحام و شلوغی دادگاه ها جهت مراجعه حضوری به شعبات، کاسته شد. تا پیش از...