دعاوی ملکی

آثار دعاوی تصرف و نتایج آن دعاوی ملکی
4 ماه قبل 0 98
آثار دعاوی تصرف کدامند؟ دعاوی تصرف به دعاوی گفته می شود که خواهان دعوا مطابق با در اختیار داشتن شیء یا حقی ادعای ذیحقی نسبت به آن می نماید. به بیانی دیگر اینگونه دعاوی، در زمره دعاوی می باشند که تصرفات سابق خواهان دعوا (در اختیار داشتن شیء یا حق مورد نظر) موضوع حق منشاء می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سه نوع دعوای تصرف نام برده شده است: دعوای تصرف عدوانی، دعوای ممانعت از حق و دعوای مزاحمت. نکته قابل توجه در ارتباط با دعاوی فوق این است که مقنن با وضع مقررات...
اوصاف تصرف خواهان در دعاوی تصرف چگونه است؟ دعاوی ملکی
4 ماه قبل 0 112
اوصاف تصرف خواهان در دعاوی تصرف دعاوی تصرف به دعاوی گفته می شود که خواهان دعوا مطابق با در اختیار داشتن شیء یا حقی ادعای ذیحقی نسبت به آن می نماید به بیانی دیگر اینگونه دعاوی، در زمره دعاوی می باشند که تصرفات سابق خواهان دعوا (در اختیار داشتن شیء یا حق مورد نظر) موضوع حق منشاء می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سه نوع دعوای تصرف نام برده شده است: دعوای تصرف عدوانی، دعوای ممانعت از حق و دعوای مزاحمت. نکته قابل توجه در ارتباط با دعاوی فوق این است که مقنن با...
چه افرادی حق اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات را دارند؟ دعاوی ملکی
5 ماه قبل 0 116
اشخاص ذینفع در اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات نفع در لغت بمعنای سود و منفعت است و در قانون آیین دادرسی مدنی بعنوان یکی از شرایط اقامه دعوا محسوب می شود. مستفاد از قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان دعوا می بایست نفع حقوقی، مشروع، به وجود آمده و باقی، شخصی و مستقیم داشته باشد. در ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۲ و هم چنین ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی ۱۳۴۸ و آیین نامه اجرایی آن، اشخاص ذینفع...
حق سرقفلی به چه معناست؟ دعاوی ملکی
5 ماه قبل 0 90
حق سرقفلی چیست؟ منظور از حق سرقفلی، حقی است که بصورت دائم مستاجر بر منافع ملک تجاری دارد. اما داشتن این حق مانع از تخلیه ملک مورد اجاره نبوده و تخلیه منوط بر پرداخت حق سرقفلی به نرخ روز به مستاجر خواهد بود. فی الواقع در سرقفلی، مستاجر نسبت به منافع مورد اجاره مالکیت دائمی دارد. نکته قابل توجه در ارتباط با حق سرقفلی این است که ایجاد این حق نشات گرفته از انعقاد قرارداد اجاره خواهد بود این امر بدین معناست که حق سرقفلی در اثر مرور زمان و یا به خودی خود برای...
حق کسب و پیشه و تجارت چیست؟ دعاوی ملکی
6 ماه قبل 0 60
حق کسب و پیشه و تجارت چیست؟ در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ تعریف دقیقی از حق کسب و پیشه و تجارت ارائه نشده است اما میتوان اینگونه بیان نمود که حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که قانونگذار در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ برای مستاجر قائل شده است البته ناگفته نماند در صورتی که مستاجر مرتکب تقصیر یا تقلب شود مانند تغییر شغل بدون اجازه موجر، در اینصورت این حق به‌ وی تعلق نخواهد گرفت. نحوه تعیین و ارزیابی حق کسب و پیشه و تجارت بدین صورت...
دعوای تعدیل اجاره بها مطابق با قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ دعاوی ملکی
6 ماه قبل 0 58
دعوای تعدیل اجاره بها مطابق با قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ به غیر از دعوای تخلیه، یکی دیگر از دعاوی که میان موجر و مستاجر قابل طرح می باشد، دعوای تعدیل اجاره بها می باشد. دعوای تعدیل اجاره بها اگر از سوی موجر مطرح شود بمعنای افزایش مبلغ اجاره است اما اگر از سوی مستاجر مطرح شود بمعنای کاهش اجاره بها می باشد. نکته قابل ذکر این است که دعوای تعدیل اجاره بها صرفا مربوط به قراردادهای اجاره ای می باشد که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ می شوند. این...
اثر رد معامله فضولی چیست؟ دعاوی ملکی
2 سال قبل 0 234
اثر رد معامله فضولی معامله فضولی معامله ای است که بموجب آن شخصی غیر از مالک مال، بدون داشتن سمت قانونی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال غیر نماید. چنین معامله ای در قانون مدنی، غیرنافذ اعلام شده است یعنی در صورت تنفیذ مالک، معامله صحیح و در صورت رد مالک، معامله باطل خواهد بود. ماده 247 قانون مدنی در این باره بیان نموده است: "معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس...
نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن دعاوی ملکی
2 سال قبل 0 245
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن گاهی اوقات ممکن است که فردی بر مبنای یک مبایعه نامه عادی اقدام به خرید یک ملکی نماید که آن ملک، در رهن بانک بوده و بنا به هر دلیلی در رهن بودن یا نبودن ملک در مبایعه نامه موصوف اعلام شده یا نشده باشد. حال این سوال ممکن است بر ذهن متبادر گردد که آیا در این صورت خریدار می تواند در مورد مال در رهن، الزام فروشنده را مبنی بر تنظیم سند رسمی ملک خواستار گردد؟ در این مقاله به بررسی چگونگی طرح...
نحوه درخواست تجدید بنای ملک در صورت عدم رضایت اقلیت مالکین دعاوی ملکی
2 سال قبل 0 184
نحوه درخواست تجدید بنای ملک مطابق با نظریه اکثریت قریب به اتفاق متخصصین در امور ساختمانی، هر مقدار که عمر ساختمان افزایش پیدا کند، ساختمان دچار فرسودگی می گردد و این امر دارای تبعاتی من جمله ایجاد خطرات و لطمات جانی و مالی برای ساکنین آن ساختمان می گردد. با افزایش زندگی شهرنشینی، تعداد آپارتمان ها افزایش پیدا نموده و افراد با سلایق مختلف و متفاوت در ساختمان ها، در شرایطی که ساختمان نیاز به تجدید بنا داشته باشد، در صورتی که همه مالکین به این امر، رضایت داشته باشند مشکلی بوجود نخواهد آمد اما...
روش تشخیص مستثنیات در اراضی ملی دعاوی ملکی
2 سال قبل 0 163
تشخیص مستثنیات در اراضی ملی اراضی ملی، زمین هایی هستند که متعلق به دولت، سازمان منابع طبیعی و محیط زیست می باشند که در داخل یا خارج از شهرها واقع شده اند. این زمینها، زمینهایی هستند که بدلیل عدم دخالت انسان، فرم طبیعی خود را حفظ نموده اند. اراضی ملی اگر در داخل محدوده شهر وجود داشته باشند به سازمان مسکن و شهرسازی تعلق دارند و اگر در خارج از محدوده شهری باشند، متعلق به اداره منابع طبیعی می باشند. علاوه بر اراضی ملی، زمینهایی وجود دارند که به اصطلاح به آنها، زمینهای احیاء شده...
نحوه توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی دعاوی ملکی
2 سال قبل 0 132
توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی چگونه است؟ در جامعه کنونی و مطابق با قوانین مدون، وقتی که فرد بدهکاری بدلیل مسائل مالی محکوم میگردد، اگر با اراده و رضایت خود، حاضر به پرداخت بدهی نباشد، طلبکار می تواند با توقیف اموال وی، حق و حقوق قانونی خود را بدست آورد. گاهی اوقات ممکن است که از اموال شخص محکوم، هیچ مالی بجز سرقفلی وجود نداشته باشد. در این مقاله سعی می گردد در مورد نحوه توقیف سرقفلی به تفصیل توضیح داده شود. بیشتر بخوانید: نمونه قرارداد خرید و فروش سرقفلی توقیف سرقفلی در ارتباط...
الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک به چه معناست؟ دعاوی ملکی
3 سال قبل 0 111
الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک یکی از مواردی که در هنگام خرید و فروش ملک مطرح می گردد، مساله تعهد فروشنده مبنی بر تحویل ملک و تعهد خریدار مبنی بر پرداخت ثمن معامله می باشد. اما گاهی اوقات ممکن است که فروشنده، ملک را به خریدار تحویل داده باشد اما قرارداد بنا به هر علتی، فسخ یا باطل گردد، در اینصورت خریدار موظف می باشد که ملک را به فروشنده مسترد نماید. در صورتی که خریدار به تعهد خود عمل ننماید و ملک را به فروشنده برنگرداند، در اینصورت فروشنده می بایست دادخواستی...
تخلیه ملک تجاری به جهت تعدی و تفریط دعاوی ملکی
3 سال قبل 0 116
تخلیه ملک تجاری به جهت تعدی و تفریط در املاک تجاری دارای حق کسب و پیشه، مالک میتواند در صورتی که مستاجر نسبت به ملک، تعدی و تفریط نماید، درخواست تخلیه ملک را مطرح نماید. تعدی به معنای این است که فردی از حدود اذن و اختیار تخلف نماید و تفریط یعنی اینکه وظایف و الزامات توسط فرد ترک گردد. از جمله مواردی که حدود اختیارات و تکالیف مستاجر در ارتباط با ملک مورد اجاره مشخص میگردد، قانون، عرف و قرارداد می باشند. این امر بدین معناست که اگر بر طبق یکی از منابع ذکر...
تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها چگونه است؟ دعاوی ملکی
3 سال قبل 0 161
تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها دعوای تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها، در ارتباط با قراردادهای اجاره املاک تجاری دارای حق کسب و پیشه است که قبل از سال ١٣٧٦ منعقد شده اند. مستاجر مکلف می باشد تا در زمان مشخص در اجاره نامه، اجاره بها را به موجر پرداخت نماید و بعد از اتمام مدت اجاره و ادامه رابطه استیجاری، می بایست اجرت المثل را به همان میزان اجاره در آخر هر ماه، ظرف مدت ١٠ روز به مالک پرداخت نماید (ظرف مدت 10 روز از پایان ماه اجاری). اما اگر...
اثبات حق ارتفاق چگونه است؟ دعاوی ملکی
3 سال قبل 0 167
حق ارتفاق چیست؟ حق ارتفاق حقی است که بر مبنای آن، صاحب ملکی بدلیل اعتبار مالکیت خود، می تواند از ملک فرد دیگری استفاده نماید. مانند حق عبور از ملک دیگری. روش های بوجود آمدن حق ارتفاق ١) قرارداد: یکی از روش های بوجود آمدن حق ارتفاق، قرارداد می باشد که بر مبنای آن مالک ملک، میتواند حق عبور یا حقوق دیگری را به فردی واگذار نماید. ٢) حکم قانون: گاهی اوقات ممکن است که حق ارتفاق بدلیل حکم مستقیم قانون و مرتبط با وضع طبیعی املاک باشد. مانند آنکه انباری یک واحد در آپارتمان...