دادخواست گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج
دادخواست گواهی عدم امکان سازش

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت

نمونه دادخواست گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

خواهان: آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خوانده: خانم: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

دلایل و منضمات دادخواست:

  1. کپی مصدق شناسنامه زوج و زوجه
  2. سند تغییر نام و ترجمه رسمی آن
  3. سند ازدواج و ترجمه رسمی آن
  4. گواهی ازدواج به شماره …
  5. گواهی طلاق شماره … به شماره … و ترجمه آن
  6. توافقنامه صلح به شماره … و ترجمه رسمی آن
  7. سند پرداخت مهریه مورخ …

مطلب مرتبط: طلاق چیست و انواع آن کدام است؟

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … به وکالت از خواهان دعوا در ارتباط با دادخواست تقدیمی باستحضار می رساند:

موکل اینجانب آقای … در سال ۱۳۷۷ در کشور انگلستان، خوانده محترمه خانم … (که نام قبلی ایشان … بوده است که در تاریخ … این نام به نام … کوبی تغییر یافته است) را به عقد شرعی و قانونی خود در آوردند و در سال ۱۳۸۰ نزد کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در لندن، عقد خود را ثبت نموده اند. موکل اینجانب در حال حاضر در کشور امارات متحده عربی مقیم می باشند که در تاریخ … در دادگاه دبی بصورت توافقی، خوانده محترمه را طلاق داده اند که مراتب به تایید کنسولگری محترم جمهوری اسلامی ایران در دبی نیز رسانده شده است.

لازم به ذکر است که حاصل ازدواج موکل و خوانده محترمه دو فرزند دختر به نام های … و … به ترتیب متولد سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۳ می باشند که هر دو نیز به حد بلوغ شرعی رسیده اند و از موضوع حضانت خارج گردیده اند و همچنین طبق اسناد پیوست تقدیمی در ارتباط با پرداخت مهریه و سایر حقوق مالی زوجه تسویه حساب صورت گرفته شده است و در ارتباط با جهیزیه خوانده محترمه ادعایی ندارند.

حال توجهاً به اختلاف و ناراحتی های پیش آمده و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و سوء رفتار نامبرده مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم.

دادخواست گواهی عدم امکان سازش
دادخواست گواهی عدم امکان سازش – عدالت سرا
مستندات قانونی مرتبط با دادخواست گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱

در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

 

صورتجلسه نشست قضائی استان مازندران/ شهر بهشهر مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۲۰

آیا در پرونده‌های گواهی عدم امکان سازش خسارت دادرسی قابل مطالبه است؟

نظر هیئت عالی

در دعوای زوج علیه زوجه برای تحصیل گواهی عدم امکان سازش، درخواست خسارت مربوط به هزینه ‌دادرسی قابل پذیرش نیست. زیرا این زوج است که برای مطلقه کردن همسرش نیازمند اخذ گواهی عدم امکان سازش است و مخارج دادرسی به عهده خود اوست زیرا زوجه سبب ورود خسارت دادرسی نشده است چون رفتار زوج برای زوجه ایجاد عسر و حرج کرده و در واقع مسبب درخواست گواهی عدم امکان سازش، اعمال خلاف رویه و عرف زوج است و بر حسب مقررات ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی زوج باید خسارت وارده به زوجه را در صورت مطالبه به وی بپردازد.

 

صورتجلسه نشست قضائی استان بوشهر/ شهر بوشهر مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

در گواهی عدم امکان سازش آیا حق رجوع برای مرد وجود دارد یا خیر؟ به عبارتی در الزام زوج به طلاق یا طلاق توافقی آیا امکان رجوع مرد پس از اجرای صیغه طلاق وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

اگر گواهی عدم امکان سازش یا طلاقی که مستند به مفاد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰) منتهی به الزام زوج به طلاق زوجه باشد، به لحاظ بائن بودن طلاق صادر شده، به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و صراحت ماده ۱۱۴۴ همان قانون، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد.

 

صورتجلسه نشست قضائی استان اصفهان/ شهر اصفهان مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود و زوج می‌بایست جهت اجرای طلاق مبالغی را بابت حقوق مالی زوجه پرداخت نماید ولی زوجه جهت دریافت آن حاضر نمی‌شود چه مرجعی باید وجوه و یا اموال را دریافت و تحویل بگیرد؟

نظر هیئت عالی

پاسخ سوال و موضوع طرح شده در ماده ۲۱ آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده تعیین تکلیف شده، به طوری که چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و دریافت حقوق مالی خود در دفترخانه رسمی طلاق حاضر نشود و زوج نیز حقوق مالی زوجه را به اجرای احکام مدنی تحویل داده باشد، به تقاضای وی صیغه طلاق جاری و دفترخانه طلاق را ثبت و مراتب را به زوجه اطلاع می‌دهد. در هر حال نظریه اکثریت مطلوب است.

نظر اکثریت

در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود و زوج می‌بایست جهت اجرای طلاق مبالغی را بابت حقوق مالی زوجه پرداخت نماید و زوجه جهت دریافت آن حاضر نمی‌شود ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تعیین تکلیف نموده است و باید به وسیله یک نامه عادی (در قالب یک دستور) به اجرای احکام خانواده اعلام شود که مال یا وجه را تحویل بگیرد و نیازی هم به صدور اجرائیه نیست چرا که دادگاه صادر کننده دادنامه مرجع وصول مال نیست گرچه در صورت اجرای طلاق و عدم تادیه مبالغ و اموال و تعهداتی که زوج باید تادیه نماید، می‌توان با درخواست زوجه اجرائیه صادر کرد اما سوال در جایی است که زوج نوعاً حاضر است مبالغ را پرداخت کند و زوجه حاضر نمی‌شود حقوق مالی خود را دریافت نماید. در این فرض اصلاً جای صدور اجرائیه نیست، چون اجرائیه از حقوق محکوم ‌له است نه محکوم ‌علیه و با درخواست زوج نمی‌توان اجرائیه صادر کرد و در ماده ۲۱ آئین ‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ تعیین تکلیف شده است که اجرای احکام تکلیف دارد اموال را تحویل بگیرد و بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ جهت پرداخت و نگهداری آن اقدام نماید. از ماده اخیرالذکر نیز مستفاد می‌گردد که یک رویه خاص مدنظر قانونگذار بوده و اگر اجرائیه صادر شود باید موارد شکلی زیر پا گذاشته شود و قانون حمایت خانواده قانون خاص است و تابع تشریفات نمی‌باشد و دعوی طلاق غیرمالی و اعلامی است و اگر قائل به صدر ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در مانحن فیه (صدور اجرائیه) باشیم در اصل تابع تشریفات شده‌ایم لذا به صرف اینکه در قبال طلاق از طرف زوج مالی باید تادیه شود این امر از موجبات صدور اجرائیه نمی‌باشد. بنابراین چون در خصوص صدور اجراییه در این فرض نص صریحی وجود ندارد، صرفا با یک دستور می‌توان حقوق مالی زوجه را تحویل اجرای احکام خانواده داد و اجرای احکام مذکور هم به ترتیب مقرر در مواد ۴۵ و ۷۸ قانون اخیرالذکر عمل خواهد کرد.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top