دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

18 اردیبهشت 1403 2 10446
دادخواست مطالبه ضرر و زیان

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

بیشتر بخوانید: نمونه رای ضرر و زیان ناشی از جرم

نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خواندگان:

  1. خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

  2. خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه ضرر و زیان ناشی از کلاهبرداری و انتقال مال غیر فعلا مقوم بر 201/000/000 ریال به انضمام مطالبه کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست:

  1. محتویات پرونده کیفری کلاسه ... مطروحه در شعبه ... دادگاه کیفری دو شهرستان ...

  2. مبایعه نامه شماره ... مورخ ...

  3. تحقیق و معاینه محلی

  4. عنداللزوم ارجاع امر به کارشناس

مطلب مرتبط: مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد چیست و چگونه میتوان آن را مطالبه نمود؟

ریاست محترم شعبه ... دادگاه کیفری دو شهرستان ...

با سلام و دعای خیر

احتراما اینجانب ... در ارتباط با دادخواست تقدیمی به استحضار می رساند:

اینجانب به عنوان خریدار با حسن نیت در تاریخ ... دو قطعه زمین 700 متری را از خوانده ردیف اول (آقای ...) خریداری نمودم. پس از انجام معامله مذکور جهت تکمیل مدارک به نامبرده مراجعه نموده و ایشان با انجام مانورهای متقلبانه موفق به فریب اینجانب گردیدند و دو قطعه زمین دیگر را نیز به بنده معرفی نموده که در خرداد ماه دو قطعه مذکور را نیز از ایشان خریداری نمودم. پس از گذشت مدتی با انجام استعلامات قانونی لازم از مراجع ذی صلاح متوجه گردیدم که اراضی مذکور متعلق به ایشان نبوده فلذا به ایشان جهت استرداد وجوه پرداختی مراجعه نمودم که متاسفانه مجدداً فریب نامبرده را خورده و ایشان یا حیله و نیرنگ پیشنهاد انتقال 4 قطعه زمین دیگر که موانع انتقال و مالکیت زمین های سابق را ندارد، را دادند و اینجانب نیز پیرو مبایعه نامه پیوستی این اقدام را انجام داده و حتی به دلیل احراز عدم حسن نیت نامبرده برای بنده، با توافق و تراضی یکدیگر مبلغ 300 درصد را به عنوان وجه التزام قراردادی تعیین نمودیم.

علی ایحال بعد از گذشت مدتی با توجه به عدم وجود صداقت در عملکرد نامبرده و مانورهای متقلبانه ایشان، وقوع جرائم کلاهبرداری و انتقال مال غیر توسط ایشان برای اینجانب محرز گردیده، فلذا با طرح شکایت با موضوع جرائم فوق الذکر در شعبه ... دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... و انجام تحقیقات مقتضی توسط دادیار محترم و استماع اظهارات طرفین دعوا، در تاریخ ../../.. کیفرخواست به شماره ... از آن شعبه محترم صادر گردیده است که پرونده جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی به این شعبه محترم ارجاع گردیده است. لازم به ذکر است که آقای ... با انجام جرائم فوق الذکر در حق اینجانب ضرر و زیان های مادی و معنوی هنگفتی را وارد نموده اند فلذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به ‌رای وحدت رویه شماره 582 هیات عمومی دیوان عالی کشور، ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، قاعده لاضرر و قانون مسئولیت مدنی و همچنین سایر قواعد فقهی و مواد قانونی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته تقدیمی مورد استدعاست.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

«شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره ۲- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.»

 

رای وحدت رویه شماره 582 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده (16) قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368/3/31 در دادگاه کیفری مطرح می شود عنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه های دادگستری هم به صراحت ماده (70) قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می باشد. بنابراین رای شعبه 140 دادگاه کیفری 1 تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده (3) از مواد اضافه ‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337/5/1 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 1420/96/7 شماره پرونده: 1090-1/168-96 تاریخ نظریه: 1396/06/25

شخصی در دادسرا ضمن شکوائیه دادخواست مطالبه ضرر و زیان هم تنظیم نموده در خصوص شکایت در دادسرا قرار منع تعقیب صادر می گردد و شاکیه اعتراض می نماید اگر در دادگاه قرار منع تعقیب تایید شود تکلیف دادسرا مطالبه ضرر و زیان چیست؟ آیا مشمول ماده 20 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 می گردد؟

با توجه به اینکه رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که امری است حقوقی، علی الاصول در صلاحیت دادگاه حقوقی است النهایه قانونگذار استثنائاً و بنا به مصالحی اجازه داده که دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به همان دادگاه جزایی رسیدگی کننده به جرم تقدیم و در آن دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد ولی این صلاحیت رسیدگی مطلق نیست و چنانچه پرونده در دادسرا منجر به صدور قرار منع تعقیب گردد و در صورت تأیید این قرار از سوی دادگاه و قطعی شدن آن، دادسرا تکلیفی در خصوص ارسال پرونده به دادگاه جزایی جهت رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد چون دادگاه کیفری نیز فقط ضمن رسیدگی به دعاوی کیفری می تواند به امر حقوقی (ضرر و زیان ناشی از جرم) رسیدگی نماید و موضوع از شمول مقررات ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج است.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/99/373 شماره پرونده: 99-168-373 ک تاریخ نظریه: 1399/04/07

مطابق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری «پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند ...» و مطابق ماده 17 قانون مذکور «دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر کند مگر...». حال سوال اینجاست که در پرونده تصادف جرحی، شاکی نسبت به ایراد صدمات خود شکایت تنظیم و نسبت به خسارت وارده به اتومبیل خود نیز تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست حقوقی تنظیم و تقدیم دادگاه می کند. آیا اقدام شاکی در تنظیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان از دادگاه کیفری در فرض مذکور صحیح است؟

در فرض استعلام که شاکی ضمن طرح شکایت کیفری «ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی» در اجرای بند «ب» ماده 9 و مواد 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دعوای خصوصی مطالبه ضرر و زیان مادی ناشی از ارتکاب جرم (خسارت وارد شده به خودرو) را با تقدیم دادخواست مطالبه کرده است، دادگاه کیفری با استناد به ماده 17 قانون موصوف، به دعوای ضرر و زیان شاکی خصوصی (خسارت وارد شده به خودرو) رسیدگی می کند.

با وجود این دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

ستاره
17 اردیبهشت 1403
بسیار عالی
امین ولی زاده
02 اردیبهشت 1403
با درود و سپاس ، مقاله مذکور مفید فایده بود و در تنظیم دادخواست ضمن شکوائیه در دادسرا به درخور می‌باشد
تماس با وکیل