نمونه دادخواست دستور موقت توقیف عملیات اجرایی

15 فروردین 1399 0 3373
نمونه دادخواست دستور موقت توقیف عملیات اجرایی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تقاضای صدور دستور موقت توقیف عملیات اجرایی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟

نمونه دادخواست دستور موقت توقیف عملیات اجرایی

خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ به نشانی: ...

خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ به نشانی: ...

وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ به نشانی: ...

خواسته: تقاضای صدور دستور موقت به جهت توقیف عملیات اجرایی نسبت به پرونده کلاسه ... مطروحه در شعبه ... اجرای احکام مجتمع قضائی ...

دلایل و منضمات: محتویات پرونده کلاسه .../ کپی مصدق مبایعه نامه شماره .../ وکالتنامه وکیل

بیشتر بخوانید: نحوه تنظیم لایحه دفاعیه در دادگاه

ریاست محترم مجتمع قضائی ...

با سلام و عرض ادب

احتراما در خصوص پرونده کلاسه ... مطروحه در شعبه ... اجرای احکام مجتمع قضائی ...، موکلین در مورخه ... مطابق با مبایعه نامه شماره ... ملک به نشانی ... به پلاک ثبتی ... فرعی از پلاک ثبتی به شماره ... اصلی مفروز و مجزی از ... حوزه ثبتی ... به مساحت ... مترمربع را از خوانده محترم ... و دیگر وراث خریداری نموده اند. حال با توجه به مبایعه نامه مذکور خوانده محترم اقدام به فروش ملک مذکور نسبت به سهم خود از طریق دادگاه نموده، در صورتی که پیش از اخذ دستور فروش مال مشاع، اقدام به انتقال ملک به موکلین نموده است. بدیهی است طبق ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز آینده جهت اثبات ادعای خود نسبت به تقدیم دادخواست اقدام خواهد شد.

علی هذا تقاضای صدور دستور موقت توقیف عملیات اجرایی از محضر محترم دادگاه مورد استدعاست.

مطلب مرتبط: هدف صدور دستور موقت چیست؟

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست دستور موقت توقیف عملیات اجرایی

صورتجلسه نشست قضائی استان خراسان رضوی/ شهر مشهد مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

در قراردادهایی که شرط داوری شده و رسیدگی به اختلاف طرفین به داوری محول شده است امکان صدور دستور موقت وجود دارد یا خیر؟ و اگر دستور موقت در دادگاه صادر شود (با عنایت به اینکه تا اعلام نظر داور امکان طرح دعوی در دادگاه وجود ندارد)، خواهان دستور موقت در مهلت مقرر در ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی به جای طرح دعوی چه اقدامی می بایست انجام دهد تا از دستور موقت رفع اثر نشود؟

نظر هیئت عالی

با توجه به این که دادرسی فوری (صدور دستور موقت) بر خلاف قاعده است و اجابت خواسته صدور دستور موقت تابع شرایط و ضوابطی است که در ماده 311 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده، در موافقت نامه داوری یا قراردادی که شرط داوری وجود دارد؛ دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را ندارد بلکه رسیدگی و صدور رای از طریق داور به عمل می آید؛ در نتیجه دادگاه صلاحیت صدور دستور موقت را نیز ندارد، به علاوه چون دستور موقت از اختیارات خاص دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا است؛ بنابراین داور نیز صلاحیت صدور دستور موقت را ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/97/1243 شماره پرونده: 1808-218-96 تاریخ نظریه: 1397/05/02

با توجه به مواد 311 و 312 از قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه اصل دعوی در شورای حل اختلاف در حال رسیدگی باشد آیا باز هم مرجع صدور دستور موقت مرتبط با آن دعوی در صلاحیت دادگاه می باشد یا آنکه در این مورد صدور دستور موقت در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد؟ و چنانچه نظر به صلاحیت شورای حل اختلاف در فرض سوال فوق در صدور دستور موقت می باشد تایید اجرای آن دستور با چه شخص یا مرجعی می باشد؟

صدور دستور موقت اختیار خاصی است که مقنن به مراجع قضائی اعطاء می کند و نیازمند تصریح می باشد بنابراین چون در خصوص شوراهای حل اختلاف چنین نصی وجود ندارد، قاضی این شورا اختیار صدور آن را ندارد. بدیهی است در صورت درخواست صدور دستور موقت از شورای حل اختلاف، با صدور قرار عدم صلاحیت باید به دادگاه صالح مربوط ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/89/8114 شماره پرونده: 89-127/1-1848 تاریخ نظریه: 1389/12/28

کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به درخواست دستور موقت را دارد؟ دادگاهی که موضوع دستور موقت در مقر آن قرار دارد یا دادگاه دیگر؟

رسیدگی به تقاضای دستور موقت و اظهارنظر بر قبول یا رد درخواست به استناد ماده311 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوی است و از شمول مقررات ماده 312 آن قانون خارج است، ماده 312 قانون مورد بحث، راجع به موردی است که خواهان قبل از اقامه دعوی، دستور موقت درخواست نموده باشد و بخواهد با توجه به ماده 318 همان قانون ظرف مهلت مقرر اقامه دعوی نماید.

با وجود این دادخواست دستور موقت توقیف عملیات اجرایی که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل