نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

18 تیر 1399 0 363
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

 

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

(مواقعی که در مبایعه نامه تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی درج نشده باشد)

خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ...

خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ...

وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ...

خواسته: تقاضای الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال مقوم به ... ریال به انضمام خسارات قانونی (هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و ...)

دلایل و منضمات:

  1. فتوکپی مصدق مبایعه نامه
  2. عنداللزوم تحقیق و معاینه محلی
  3. پرونده ثبتی
  4. عنداللزوم جلب نظر کارشناس

مطلب مرتبط: خسارت عدم تنظیم سند رسمی ملک

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب، احتراما به استحضار می رساند:

در تاریخ ... طی یک مبایعه نامه عادی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان با پلاک فرعی ... از اصلی ... بخش ... شهرستان ... واقع در ... که دارای (آب، برق، گاز و تلفن) می باشد، از طرف مالک (خوانده محترم) به اینجانب ... (خواهان) فروخته شده است.

با توجه به اینکه مورد معامله مال غیرمنقول می باشد و در معاملات راجع به اموال غیرمنقول، ثبت معامله از تبعات قهری و قانونی عقد است، مستندا به مواد ۱۰، ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به انضمام خسارات دادرسی وارده را دارم.

بیشتر بخوانید: نحوه ابطال مزایده در دادگاه به چه صورت می باشد؟

مستندات قانونی مرتبط با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

صورتجلسه نشست قضائی استان همدان/ شهر همدان مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۹

آیا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از اعلام تنفیذ بیع نامه عادی وجهه قانونی دارد و دادگاه می‌تواند ضمن احراز صحت بیع نامه عادی و تنفیذ آن حکم مقتضی صادر نماید؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (4) مدنی: معامله با سند عادی با توجه به مقررات ماده 1291 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی پیدا می‌کند یکی اینکه اگر طرفی که سند عادی علیه وی اقامه شده صدور آن را تصدیق نماید و دیگر اینکه صحت و اصالت مستند در محکمه به اثبات برسد، مورد قبول قانونگذار است لیکن چون سند عادی است و ممکن است مورد انکار و تردید فروشنده واقع شود رویه متداول در شرایط فعلی این است که خریدار دادخواستی علیه فروشنده به الزام وی به تنظیم سند رسمی به دادگاه تقدیم و دادگاه با رسیدگی به دعوا در صورتی که صحت و اصالت مستند را احراز نماید حکم به الزام مالک به تنظیم سند رسمی انتقال به خریدار می‌دهد و دیگر نیازی به درخواست تنفیذ مبایعه‌نامه عادی نیست.

با وجود این دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل