نمونه رای عدم قابلیت فرجام خواهی از آرای شورای حل اختلاف

14 مرداد 1400 0 131
نمونه رای عدم قابلیت فرجام خواهی از آرای شورای حل اختلاف

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم قابلیت فرجام خواهی از آرای شورای حل اختلاف برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 25 دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شورای حل اختلاف، نمونه رای دیوان عالی کشور، فرجام خواهی از رای شورای حل اختلاف، ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، تجدیدنظر خواهی از رای شورای حل اختلاف، مرجع صالح از تجدیدنظر خواهی از آرای شورای حل اختلاف، رای عدم قابلیت فرجام خواهی از آرای شورای حل اختلاف

مطلب مرتبط: شورای حل اختلاف و چگونگی طرح دعوا در آن

چکیده رای عدم قابلیت فرجام خواهی از آرای شورای حل اختلاف

آرای شورای حل اختلاف منحصرا قابل تجدیدنظر در دادگاه بدوی بوده و قابل فرجام خواهی نیستند.

مطلب مرتبط: فرجام خواهی چیست و چه احکامی قابلیت فرجام خواهی را دارند؟

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 01-02-1392 آقای ی.خ. دادخواستی به طرفیت آقای ه.ق. به خواسته فسخ قرارداد فضولی نسبت به یک باب مغازه که قانوناً در اختیار او بوده به دادگاه عمومی شهرکرد تقدیم و اظهار داشته اینجانب طبق دادنامه شماره 1304/82 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری مستاجر یک باب مغازه متعلق به خوانده هستم و ایشان به صورت فضولی اقدام به تنظیم قرارداد مغازه ای که قانوناً در اختیار بنده بوده است با آقای ف.الف. نموده است پرونده به منظور رسیدگی به شورای حل اختلاف ارسال شده خوانده اظهار داشته خواهان مستاجر من نیست برادرش ع.خ. در سال 72 مستاجر من بوده که حکم تخلیه علیه ایشان صادر گردیده. قاضی شورا پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین طبق دادنامه شماره 400131-30/4/92 قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می نماید. آقای ی.خ. به قرار فوق اعتراض و دادخواست تجدیدنظر تقدیم داشته و شعبه اول دادگاه عمومی شهرکرد به‌ عنوان مرجع تجدیدنظر رأی تجدیدنظر خواسته را مورد تأیید قرار داده است (دادنامه شماره 100811- 25/7/92) آقای ی.خ. نسبت به دادنامه فوق اعتراض و دادخواست فرجام خواهی تقدیم داشته است قاضی شعبه 24 شورای حل اختلاف نظر به اینکه شرط فرجام خواهی از دادنامه مورد نظر اینست که نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده باشد و دادنامه شماره 100811-25/7/92 در مقام تجدیدنظر خواهی صادر شده دعوی مطروحه را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع آن را صادر می نماید آقای ی.خ. نسبت به این رأی تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه اول دادگاه عمومی شهرکرد نظر به اینکه تشخیص قابل فرجام بودن یا نبودن رأی در صلاحیت دیوان عالی کشور است قرار تجدیدنظر خواسته را فسخ و پرونده را به شورای حل اختلاف اعاده داده تا به دیوان عالی کشور ارسال دارند. از سویی آقای ی.خ. در تاریخ 19/09/1392 نسبت به دادنامه شماره 400131-30/4/92 دادخواست اعاده دادرسی تقدیم داشته و شعبه اول دادگاه عمومی شهر کرد به‌ موجب دادنامه شماره 1166-19/11/92 به لحاظ اینکه منحصراً احکام قطعیت یافته می تواند مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد و قرار عدم استماع دعوی از شمول این حکم خارج از قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر می نماید. آقای ی.خ. به این رأی نیز اعتراض و درخواست رسیدگی فرجامی کرده است. دادخواست فرجامی دیگری نیز از طرف آقای ی.خ. دایر بر فرجام خواهی نسبت به دادنامه هایی که مشخصات آن ها در صدر گزارش قید گردیده تقدیم شده که کلیه دادخواست ها و سوابق به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است.

رای دیوان

فرجام خواهی آقای ی.خ. نسبت به دادنامه های شماره 191-26/9/92 و 308-24/6/92 و 100811-25/7/92 و 400131-30/4/92 دادگاه عمومی شهرکرد قابل پذیرش به نظر نمی رسد زیرا مطابق ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف آرای شورای حل اختلاف منحصرا قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی است که مرجع تجدیدنظر نسبت به آن ها اتخاذ تصمیم نموده بنا به مراتب آرای فرجام خواسته موقعیت سیر و رسیدگی در دیوان عالی کشور را نداشته و فرجام خواهی مردود اعلام می گردد.

رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل