نمونه رای اعتراض به عملیات اجرایی ثبت

14 مهر 1399 0 593
نمونه رای اعتراض به عملیات اجرایی ثبت

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 5 دیوانعالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، اجرای ثبت، اعتراض به عملیات اجرایی ثبت، حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل، حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل نسبت به اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد، رای اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت

 

چکیده رای اعتراض به عملیات اجرایی ثبت

در دعوای ابطال اجرائیه ثبتی و اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک، رئیس اداره ثبت در صورتی صالح به رسیدگی به اعتراض است که عملیات اجرایی به پایان نرسیده باشد (مزایده انجام نشده و صورت جلسه مزایده صورت گرفته تنظیم نشده باشد). در غیر اینصورت رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود.

مستند به ماده 155 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک کشور 1387

مطلب مرتبط: نحوه ابطال مزایده در دادگاه به چه صورت است؟

خلاصه جریان پرونده

آقای د.ث. مدیر تصفیه شرکت منحله ک. به‌ طرفیت 1ـ اداره ثبت ساوه، 2ـ آقای س.ج.، 3ـ آقای ف.ث.، 4ـ دفتر اسناد رسمی شماره ... ساوه، 5ـ آقای ح.ع.، 6ـ آقای ق.م. دادخواست توقیف و ابطال اجرائیه کلاسه 15936/86/358 ـ 10/07/1390 تقدیم دادگاه های عمومی ساوه و توضیح داده که خوانده دوم با وجود اطلاع از محل اصلی شرکت و اقامت اینجانب با ذکر آدرس کارخانه تعطیل شده مبادرت به اقدامات اجرایی خلاف بند الف ماده 15 آیین نامه ای اجرای مفاد اسناد رسمی نموده است در نیمه دوم سال 1385 خوانده سوم عضو شرکت 4 فقره چک از شرکت برای تأمین منابع مالی شرکت اخذ تا با تسلیم آن ها به خوانده دوم مبلغ 25 میلیون تومان به‌ حساب شرکت واریز شود و دو فقره از چک‌ها دارای تاریخ بوده و 2 فقره دیگر بدون تاریخ برای تضمین تسلیم ‌شده خوانده دوم هیچ مبلغی به ‌حساب شرکت نریخته و مراتب در 21/09/1385 توسط مدیرعامل وقت شرکت به خوانده سوم اعلام شده این دادخواست در شعبه سوم دادگاه عمومی ساوه به کلاسه 900448 ثبت و دادگاه طبق دادنامه شماره 478 ـ 28/8/90 دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی ثبت صادر نموده است (ص 15 و 16) دادگاه به ‌موجب دادنامه شماره 568 ـ 6/10/90 چنین استدلال نموده است «... اقدامات اجرایی از سوی اداره ثبت ساوه انجام نشده بلکه در راستای نیابت ارسالی از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران در خصوص مطالبات آقای س.ج. و شعبه 16 دادگاه عمومی تهران در خصوص مطالبات آقای ح.ع. بوده است و به استناد ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 قرار عدم صلاحیت به شایستگی 16 دادگاه عمومی تهران صادر کرده است (ص 65 و 66) پرونده در شعبه 16 دادگاه عمومی تهران به کلاسه 900801 ثبت و آقای ص.گ.ف. به وکالت از خوانده ردیف 6 (ص 75) و آقای ر.ت. به وکالت از خوانده ردیف 5 خود را معرفی نموده است (ص 78) دادگاه پس از جلسه مورخ 04/06/1391 به ‌موجب دادنامه شماره 566 ـ 4/6/91 چنین رأی داده است: (... اولاً دادگاه دعوی را متوجه خواندگان ردیف اول، سوم، چهارم، پنجم، ششم ندانسته و ذینفع اجرائیه نیستند و قرار رد دعوی خواهان صادر می شود ثانیاً در خصوص خوانده دوم خواهان دلیلی اقامه نکرده که نشانگر اعمال من غیر حق خوانده در نحوه تحصیل چک باشد یا برخلاف صدور دستور اجرا باشد و حکم به بطلان دعوی صادر می نماید و تقاضای توقیف عملیات اجرایی را نیز رد می‌کند ...» (ص 93 و 94) با تجدیدنظر خواهی خواهان از این رای شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر در پرونده کلاسه 910520 طبق دادنامه شماره 613 ـ 29/11/91 با استناد به ماده 169 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت ساوه صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند که در تاریخ 04/02/1392 به این شعبه ارجاع شده است.

مطلب مرتبط: توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجرائیه ثبت

رای دیوان

قطع ‌نظر از اینکه اجرائیه موضوع دعوی از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران صادر شده نه ساوه، با عنایت به اینکه صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رئیس ثبت محل زمانی ... است که عملیات اجرایی ثبتی خاتمه نیافته باشد لکن در این پرونده عملیات اجرای ثبتی خاتمه و مزایده انجام و برنده آن نیز مشخص شده است. به‌ موجب تبصره ذیل ماده 155 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/06/1387 به علت فروخته شدن کارخانه موضوع دعوی به شخص ثالث و تنظیم صورت ‌مجلس مزایده قرار صادره قابل ‌تأیید نبوده رسیدگی به دعوای مطروحه در صلاحیت محاکم قضایی است بنا به‌ مراتب پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه اعاده می شود.

رئیس شعبه 5 دیوان ‌عالی کشور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل