نمونه رای غیر قابل انتقال بودن چک تضمینی

07 آذر 1402 0 288
نمونه رای غیر قابل انتقال بودن چک تضمینی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای غیر قابل انتقال بودن چک تضمینی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی عسلویه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: انتقال چک تضمینی، لزوم طرح دعوا به طرفیت تمام دارندگان چک، دارنده با حسن نیت، اصل نسبی بودن قراردادها، رای غیر قابل انتقال بودن چک تضمینی

بیشتر بخوانید: دعوای مفقودی چک و اسناد تجاری

چکیده رای غیر قابل انتقال بودن چک تضمینی

درج عبارت «بابت ضمانت» در متن چک و صدور آن در وجه شخص معین، به روشنی مبین اراده مشترک طرفین مبنی بر غیرقابل انتقال بودن چک است.

مطلب مرتبط: نحوه وصول چک پس از فوت صادرکننده چک

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140239390002069323 تاریخ تنظیم: 29-08-1402

در خصوص دعوی ... به طرفیت 1. ... 2. ... 3. ... به خواسته مطالبه وجه چک به شماره ۹۶۳۰۴۱ عهده بانک صادرات ایران به مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه؛ مختصراً اینکه خواهان در مشروحه دادخواست بیان داشت: اینجانب به موجب چک موصوف مبلغ مذکور را از خواندگان پرونده طلب دارم که خواندگان از پرداخت آن امتناع می ورزند. خوانده ردیف اول در جلسه رسیدگی حاضر شده و در مقام دفاع بیان داشت: چک موصوف بابت قرارداد اصلی فی ما بین اینجانب و آقای ... که از اصحاب این پرونده نیست، جهت ضمانت اجاره ابزار (جک فلزی، لوله قوطی و ...) صادر گردیده است. این چک در جهت تضمین پرداخت اجاره بها به مشارالیه تحویل گردید و مبلغ اجاره بها به همراه اموال مورد اجاره به نامبرد تحویل شده است و قرار بر انتقال چک به شخص ثالث نبوده است، لذا دلیلی بر مطالبه مجدد آن وجود ندارد. خوانده ردیف دوم نیز در جلسه رسیدگی حاضر شد و در مقام دفاع اظهار داشت: بنده به عنوان عضو هیئت امنای مسجد جامع روستای ... در حال بازسازی و ساخت مسجد با مشارکت عمومی بودیم که به هنگام اجرای سقف با آقای ... (خوانده ردیف اول) قرارداد منعقد نمودیم که به دلیل نبود امکانات در منطقه ایشان تصمیم به اجاره ابزار آلات از آقای ... گرفت و آقای ... اظهار نمود که یکی از اعضای هیئت امنای مسجد به عنوان شاهد حضور داشته و ذیل چک را امضاء نماید و بر این اساس بنده به عنوان شاهد چک موصوف را امضاء نموده ام نه به عنوان ضامن، خوانده دیگر در جلسه رسیدگی حضور نیافت و لایحه ای نیز جهت دفاع تقدیم نکرده است.

علل توجیهی و منطوق رای

دادگاه در مقام رسیدگی دعوای مطروحه را غیرقابل استماع می داند زیرا؛ اولاً: صرف نظر از اینکه خواهان، دارنده اولیه چک که طرف اصلی قرارداد بوده را طرف دعوا قرار نداده است؛ با توجه به اینکه چک موصوف به صورت تضمینی و جهت ضمانت اجاره ابزار در وجه فردی به نام ... صادر شده، لذا از آنجا که این قبیل چک ها با وصف مذکور مشمول احکام و اوصاف اسناد تجاری نبوده و دارنده ثالث را نمی توان دارنده با حسن نیت دانست، زیرا وی با آگاهی و اطلاع از اینکه چک جهت ضمانت امری صادر شده و فی نفسه قابلیت نقد شدن ندارد حاضر به دریافت آن شده است. ثانیاً: درج عبارت «بابت ضمانت» در متن چک و صدور آن در وجه شخص معین، به روشنی مبین اراده مشترک طرفین مبنی بر غیر قابل انتقال بودن چک است. بنابراین دارنده اولیه حق نداشته چک ضمانتی را به شخص ثالث منتقل نماید؛ زیرا با توجه به انکار صادرکننده چک درباره ادعای عدم اجرای قرارداد اصلی و ابهامات موجود در آن و با در نظر داشتن اقتضای چک های موصوف که تعهدات پایه پس از صدور منفک نمی گردد، و با ملحوظ نظر قرار دادن «اصل نسبی بودن قراردادها»، می طلبد مراودات طرفین اصلی بدون وجود واسطه، به صورت دقیق و موشکافانه بررسی و تخلف احتمالی صادرکننده از شرط قرارداد مورد امعان نظر قرار گیرد که در حال حاضر با توجه به عدم حضور طرف اصلی قرارداد این امر امکان پذیر نیست. بناء علی هذا با عنایت به آنچه بیان شد دادگاه مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان بوشهر می باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی عسلویه

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

مطالب مرتبط

نحوه وصول چک از طریق اداره ثبت

وصول چک از طریق ثبت چک در زمره پر کاربردترین اسناد تجاری می باشد که افراد در مراودات مالی خود به کرات از آن استفاده می نمایند. فی الواقع هر کسی با داشتن اهلیت قانونی میتواند با افتتاح حساب، دسته چک دریافت نماید. اما مساله این است که صادرکننده چک، در واقع با صدور چک، مسئولیت قانو...

نحوه اخذ چک موردی برای افرادی که فاقد دسته چک می باشند

چک موردی چیست؟ مطابق با مقررات موجود و مصوبات بانک مرکزی، افرادی که دارای حساب جاری و فاقد دسته چک می باشند، می توانند در هر تقاضا حداکثر ۲ فقره و در طول سال در مجموع، حداکثر ۵ فقره چک از بانک دریافت نمایند. به این چک، چک موردی گفته می شود.  

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل