نمونه رای اعتراض به تقاضای ثبت ملک

14 فروردین 1401 0 1389
نمونه رای اعتراض به تقاضای ثبت ملک

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض به تقاضای ثبت ملک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال رای هیات حل اختلاف، خواسته نقض رای هیات حل اختلاف، اعتراض به تقاضای ثبت، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 و قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت، دادگاه صالح برای ابطال رای هیات حل اختلاف، بند 6 ماده 147 قانون ثبت، رای اعتراض به تقاضای ثبت ملک

مطلب مرتبط: اعتراض به عملیات ثبتی و اقدامات پس از آن

چکیده رای اعتراض به تقاضای ثبت

در صورتی که پس از قبول ثبت و احراز تصرفات بلامعارض متقاضی ثبت از سوی هیات حل اختلاف، شخصی اعتراض داشته باشد، می بایست دعوا به خواسته ابطال یا نقض رای هیات را در دادگاه صالح مطرح نماید و نه اعتراض به تقاضای ثبت.

بیشتر بخوانید: ابطال مزایده ثبتی چگونه است؟

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ... با وکالت از آقایان اقبال و کمال و کیوان و کامران و کاروان و خانم ها ثریا و سونیا شهرت همگی ... از دادنامه شماره 8909978732100905 مورخ 1389/11/18 در پرونده ... شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بانه دایر بر صدور حکم بر رد دعوی موکلین ایشان به طرفیت تجدیدنظر خوانده دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، نظر به اینکه حسب محتویات پرونده پس از تقاضای ثبت در اجرای قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 و قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت موضوع در هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 قانون یاد شده مطرح و هیات مذکور مطابق مقررات قانون یاد شده به تقاضا رسیدگی و پس از احراز تصرفات بلامعارض متقاضی ثبت (تجدیدنظر خوانده) به شرح رای شماره 8053 مورخ 1389/04/24 هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد شهرستان بانه رای بر صدور سند مالکیت مرکز بهداشت شهرستان بانه به مساحت 1570/38 متر مربع به عنوان قسمتی از پلاک 1203 اصلی و تحت پلاک 2 فرعی از 1203 اصلی گردیده است که خواهان های بدوی اعتراض نموده اند. حال با توجه به اینکه هیات یاد شده به موجب قانون موصوف جزء مراجع شبه قضایی محسوب می شود و از مفاد بند 6 ماده 147 قانون مذکور و ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر استنباط می گردد پس از قبول ثبت و احراز تصرفات بلامعارض متقاضی ثبت از سوی هیات یاد شده کلمه (اعتراض) در ماده مذکور دلالت بر اعتراض به رای هیات حل اختلاف داشته و دعوی مزبور دعوی ابطال یا نقض رای هیات حل اختلاف می باشد نه اعتراض به تقاضای ثبت، و در پرونده مطروحه خواهان های بدوی علیرغم صدور رای هیات حل اختلاف خواسته خویش را اعتراض به ثبت پلاک 2 فرعی از 1203 اصلی قطعه 2 بخش 7 شهرستان بانه و ابطال اقدامات ثبتی عنوان نموده اند، لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و اینکه بعد از صدور رای هیات اقدام ثبتی صورت نگرفته است و اساساً طرح دعوی به کیفیت مذکور و با عنوان یاد شده قابلیت استماع را نداشته است با استناد به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان های بدوی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی می باشد.

شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل