تعهدات کارفرما مطابق با قانون کار

13 مرداد 1399 0 672
تعهدات کارفرما مطابق با قانون کار

تعهدات کارفرما

کارفرما میتواند یک شخص حقیقی یا اینکه یک شخص حقوقی مانند شرکت، موسسه و ... باشد. تمامی روابط موجود میان کارفرما و کارگر مطابق قوانین کار تبیین گردیده است. همانگونه که می دانید کارگر و کارفرما در مقابل یکدیگر وظایفی دارند که طرفین طبق قرارداد کار ملزم به انجام وظایف خود هستند. در این مقاله سعی می گردد تا در ارتباط با مهمترین وظایف و تعهدات کارفرما در مقابل کارمند وی، بر اساس قانون کار، به تفصیل توضیح داده شود.

مطلب مرتبط: عواقب قانونی ترک کار مطابق با قانون کار

کارفرما کیست؟

ماده ٣ قانون کار بیان نموده است:

"کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است."

در واقع میتوان اینگونه بیان نمود که چنانچه شخص حقیقی یا حقوقی (مانند شرکتها و سازمانها) به فردی حقیقی دستور کار در مقابل پرداخت مزد و مزایا دهد، به او کارفرما می گویند.

از مهم ترین وظایف و تعهدات کارفرما موارد ذیل می باشند:

١) اولین و یکی از مهم ترین تعهدات کارفرما در ارتباط با مساله انتخاب نوع قرارداد به تناسب شرایط موجود میان کارفرما و کارمند او می باشد.

انواع قراردادهای قانون کار به ترتیب ذیل می باشند:

٢) عمل نمودن به تعهدات نوشته شده در قرارداد

کارفرما موظف می باشد که به تمامی تعهدات مندرج در قرارداد که مطابق با قانون کار تنظیم شده است اعم از شروطی که انجام آنها به نفع کارگر می باشد و در مورد آن مابین کارگر و کارفرما توافقاتی حاصل گردیده و یا سایر تعهدات را به موقع انجام داده و کوتاهی ننماید.

٣) انجام تکالیف قید گردیده در فصل دوم قانون کار

این تکالیف عبارتند از: پرداخت مزایای قرارداد کار در قراردادهای مدت موقت یا انجام کار معین، پرداخت حق سنوات به کارگر در زمان اخراج موجه، بازگشت به کار کارگر بعد از رفع شدن تعلیق قرارداد کار، برگرداندن کارگر بر سر کار و پرداخت نمودن مزد او از زمان اخراج تا بازگشت به کار.

٤) رعایت نمودن قوانین و مقررات مربوط به شرایط کار

این شرایط توسط قانونگذار پیش بینی گردیده است در جهت حمایت از حقوق و مزایای کارگران که عبارتند از:

  • ممنوعیت استخدام افراد زیر ١٥ سال (ماده 79 قانون کار)
  • تعطیلی هفتگی
  • شرایط ویژه کار بانوان
  • درج حداکثر ساعت های قانونی کار
  • مشاغل سخت و زیان آور
  • قوانین ناظر بر تعیین حداقل دستمزد
  • طبقه بندی مشاغل
  • رعایت مقررات مربوط به استفاده زنان کارگر از مرخصی زایمان و رعایت فرصت جهت شیردهی آنان به فرزندانشان

مطلب مرتبط: نمونه قرارداد کار

٥) انجام بیمه کارگران

یکی دیگر از وظایفی که مطابق با قانون کار و قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان مکلف می باشند که آن را رعایت نمایند، مساله بیمه نمودن کارگران می باشد. قانونگذار ضمانت اجرایی را در صورت بیمه نکردن کارگران برای کارفرمایان منظور داشته است که مطابق با آن اگر کارفرما، کارگر را بیمه نکند، علاوه بر تادیه تمام حقوق متعلق به کارگر، با توجه به امکانات و شرایط، به جریمه نقدی معادل ٢ الی ١٠ برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهد گردید. (مواد 148 و 183 قانون کار)

٦) الزامات مرتبط با رعایت ایمنی و بهداشت در محل کار

کارفرما موظف است تمامی مسائل مربوط به ایمنی محیط کار در جهت حفاظت و حمایت از کارگر و هم چنین مسائل مربوط به رعایت نکات بهداشتی را مدنظر قرار دهد.

٧) ارائه خدمات رفاهی

یکی دیگر از وظایف کارفرما مطابق با فصل هشتم قانون کار، تکلیف وی در زمینه ارائه خدمات رفاهی به کارگران اعم از احداث خانه های سازمانی، همکاری با تعاونی های مسکن، تامین غذای کارگران، ورزش کارگران، تعبیه محلی مناسب برای انجام فریضه نماز، تامین وسیله نقلیه جهت حمل و نقل کارگران در صورت دور بودن محل کار و ... می باشد که در صورت عدم رعایت این موارد، مجازات هایی نیز در نظر گرفته شده است.

مطلب مرتبط: عواقب قانونی بیمه نکردن کارگر از سوی کارفرما چیست؟

٨) انجام تکالیف لازم در قبال کارگران کارآموز

در قانون کار بیان گردیده است که رابطه استخدامی کارگر در طول دوران کارآموزی، قطع نمی گردد و این مدت جزء سوابق کاری او محسوب می شود. پرداخت دستمزد کارگر نیز در این مدت از مرد ثابت کمتر نمی باشد و کلیه مزایای غیرنقدی که برای جبران هزینه های زندگی به کارگر پرداخت می شود، در دوران کارآموزی نیز پرداخت می گردد.

٩) رعایت اصل آزادی شغل

مطابق با اصل بیست و هشتم قانون اساسی، اصل آزادی شغل باید رعایت گردد و هم چنین مطابق با قانون کار، اجبار نمودن افراد به هر کاری، ممنوع می باشد و متخلف از انجام این کار، علاوه بر پرداخت دستمزد واقعی به کارگر و جبران خسارت، به حبس نیز محکوم می گردد.

١٠) تسلیم گواهی انجام کار به کارگر

یکی دیگر از تعهداتی که کارفرما مکلف به رعایت آن می باشد، تسلیم نمودن گواهی انجام کار به کارگر است. کارفرمایان مکلف می باشند بعد از پایان یافتن قرارداد کار، گواهی انجام کار با قید مدت و زمان شروع و پایان قرارداد را در گواهی قید نموده و به کارگر تسلیم نمایند اما هیچگونه ضمانت اجرایی در جهت عدم رعایت این تکلیف مقرر نشده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل