دادخواست مهر و موم ترکه متوفی

14 اردیبهشت 1403 0 3334
دادخواست مهر و موم ترکه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مهر و موم ترکه متوفی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

نمونه دادخواست مهر و موم ترکه متوفی

خواهان: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ...

خواندگان:

  1. خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ...

  2. خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ...

  3. ...

وکیل: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ...

خواسته: درخواست صدور قرار مهر و موم و تحریر ترکه متوفی بانضمام کلیه خسارات قانونی (اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و ...)

دلایل و منضمات دادخواست:

  1. کپی مصدق گواهی انحصار وراثت شماره ... صادره از شعبه ... مجتمع شماره ... شورای حل اختلاف شهر تهران

  2. گواهی وفات مرحوم ... به شماره ... و تاریخ ...

  3. وکالتنامه وکیل به شماره ...

  4. لیست کلیه اموال و دارایی متوفی و بدهی های وی

مطلب مرتبط: نحوه درخواست تحریر ترکه

ریاست محترم شورای حل اختلاف

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب ... به وکالت از خواهان دعوا خانم/ آقای ... باستحضار می رساند:

شادروان ... فرزند محمود، مورث قانونی موکل و خواندگان محترم، در تاریخ ... در اقامتگاه دائمی خود در ... درگذشته اند و موکل اینجانب خانم/ آقای ... به شماره شناسنامه ... و خواندگان خانم ها مریم ... به شماره شناسنامه ...، میترا ... به شماره شناسنامه ...، سعیده ... به شماره شناسنامه ...، شهناز ... به شماره شناسنامه ...، و آقایان جواد ... به شماره شناسنامه ... و محمد ... به شماره شناسنامه ... ورثه حین الفوت می باشند که گواهی انحصار وراثت به شماره ... مورخ ... صادره از شعبه ... مجتمع شماره ... شورای حل اختلاف شهر تهران مستند قانونی وراثت می باشد. نظر به اینکه لازم است ماترک بجای مانده از متوفی، صورت برداری گردد و هم چنین بیم حیف و میل اموال، قبل از صورت برداری آن می رود، فلذا مستندا به مواد ١٦٧، ١٧٥، ٢٠٦ ، ٣٠٠ و ٣٠٧ قانون امور حسبی، صدور قرار مهر و موم ترکه و سپس تحریر و صورت برداری ماترک متوفی از محضر محترم دادگاه مورد استدعاست.

بیشتر بخوانید: نکات حقوقی مرتبط با امور راجع به ترکه

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست مهر و موم ترکه متوفی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/98/1466 شماره پرونده: ح 6641-11-89 تاریخ نظریه: 1398/12/04

با توجه به ماده 192 قانون امور حسبی چنانچه دادخواستی به خواسته‌های مهر و موم و تحریر ترکه به شورای حل اختلاف تقدیم شود، آیا امکان صدور هم‌زمان قرارهای مهر و موم و تحریر ترکه و رسیدگی توأمان به هر دو موضوع امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه اجرای آن به چه صورتی است؟

وفق ماده 206 قانون امور حسبی مصوب 1319 مقصود از تحریر ترکه، تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است و مطابق ماده 213 همین قانون در امر تحریر ترکه، صورتی از ترکه مشتمل بر توصیف اموال به شرح بندهای این ماده برداشته می شود. به عبارت دیگر مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی و اقلام آن در ساعت و روز معین پس از انتشار آگهی است. از سوی دیگر به موجب ماده 210 قانون امور حسبی، باید بین صدور قرار تحریر ترکه (تعیین وقت برای تحریر ترکه به وسیله انتشار آگهی) و اجرای آن فاصله زمانی که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد، تعیین شود. لذا از آنجا که ضرورتا بین صدور قرار تحریر ترکه و اجرای آن فاصله زمانی یک تا سه ماهه وجود دارد، لازم است در این مدت نیز ترکه حفظ و نگهداری شود. بنابراین به نظر می رسد صدور همزمان قرارهای مهر و موم ترکه و تحریر آن امکان پذیر باشد؛ لکن مستفاد از ماده 192 قانون سابق الذکر که مقرر می دارد «بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی شود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که‌ تحریر نشده است مهر و موم می‌گردد» زمان مهر و موم باید به نحوی تعیین شود که پیش از اجرای تحریر ترکه باشد.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/98/642 شماره پرونده: ح 246-1/3-89 تاریخ نظریه: 1399/01/17

چنانچه ورثه درخواست تحریر ترکه کرده باشند و محکوم له توقیف سهم احدی از وراث از ترکه را خواستار شود، با توجه مواد 218 و 219 قانون امور حسبی آیا توقیف ترکه امکان پذیر است؟

به موجب ماده 219 قانون امور حسبی مصوب 1319 عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در صورت تحریر ترکه معلق می ماند. بنابراین از آن جایی که توقیف ماترک جزئی از عملیات اجرایی است، در فرض سؤال در مدت تحریر ترکه امکان توقیف ماترک وجود ندارد. بدیهی است پس از خاتمه تحریر ترکه، توقیف ماترک برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان پذیر است.

با وجود این دادخواست مهر و موم ترکه متوفی که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل