نمونه رای اخذ به شفعه در خصوص یک واحد آپارتمان
نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اخذ به شفعه در خصوص یک واحد آپارتمان برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان همدان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تشریفات دعوای اعمال اخذ به شفعه، گواهی اداره ثبت اسناد و املاک محل دایر بر قابل افراز بودن ملک، اخذ به شفعه در آپارتمان، فوری بودن اخذ به شفعه، زمان اعمال حق شفعه، رای اخذ به شفعه

 

چکیده رای اخذ به شفعه

خواهان پیش از طرح دادخواست لازم است ضمن مراجعه به مراجع ذیصلاح مانند اداره ثبت اسناد و املاک و شهرداری مجوزهای لازم جهت احراز قابل تقسیم بودن ملک را اخذ نماید. همچنین مطابق با ماده ۸۲۱ قانون مدنی حق شفعه فوری است.

مطلب مرتبط: تایید اخذ به شفعه به چه معناست؟

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای … به وکالت آقای … به طرفیت خانم … با وکالت … نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۰۳ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی نهاوند در پرونده کلاسه به شماره بایگانی … که به موجب آن حکم به اخذ شفعه نسبت به ملک متنازع فیه صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده ایراد تجدیدنظر خواه وارد است اولاً حسب ماده ۸۰۸ قانون مدنی حق شفعه نسبت به مال غیر منقولی که قابلیت تقسیم داشته باشد تجویز شده است لکن ملک متنازع فیه یک واحد مسکونی است و ضرورت داشته بدواً از مراجع ذیصلاح مثل اداره ثبت و شهرداری مجوزهای لازم جهت اینکه ملک قابل تقسیم است ارائه گردد ثانیاً حسب ماده ۸۲۱ قانون مدنی حق شفعه فوری است در ما نحن فیه حدوداً یکسال پس از معامله تقاضای اخذ به شفعه شده است طرفین نیز شهودی تعرفه کرده اند که اظهارات شهود با یکدیگر معارض است از باب اذا تعارضا تساقطا شهادت هر دو طرف ساقط است و به اصل رجوع باید شود که حکم فوریت موضوع است ثالثاً حسب استعلام ثبتی ملک متنازع فیه دو مورد از ناحیه تعزیرات حکومتی و اجرای احکام مدنی بازداشت می باشد که ضرورت داشته در این خصوص نیز اشخاص ذینفع طرف دعوا قرار گیرد بنا به مراتب این دادگاه به استناد مواد ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای خواهان اولیه را صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان همدان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن