نمونه رای رد تایید فسخ قرارداد به جهت تخلف از شرط قراردادی

18 تیر 1403 0 89
رای رد تایید فسخ قرارداد به جهت تخلف از شرط

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد تایید فسخ قرارداد به جهت تخلف از شرط قراردادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: خیار تخلف از شرط، فسخ قرارداد، عدم پرداخت ثمن در موعد مقرر، رای رد تایید فسخ قرارداد به جهت تخلف از شرط قراردادی

مطلب مرتبط: تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

چکیده رای رد تایید فسخ قرارداد به جهت تخلف از شرط قراردادی

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر معتقدند که معیارهایی مانند حسن نیت و همکاری متقابل، خودکامگی اراده را مهار می کند. به این معنا که اگر از قرارداد، زیانی به طرف نرسد یا تخلف به صورت فرعی است یا هدف مدعی فسخ، استفاده بلاجهت و بهره برداری از موقعیت حاکم باشد، دادرس نباید حکم به فسخ دهد.

بیشتر بخوانید: نمونه رای تایید فسخ قرارداد اجاره به جهت تخلف از شرط قراردادی

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140368390004771878 تاریخ تنظیم: 09-04-1403

تجدیدنظر خواهی شرکت ... با نمایندگی آقای ... با وکالت ... بطرفیت شرکت ... با وکالت ... نسبت به دادنامه شماره ۳۲۵۶ مورخ 21-09-1402 شعبه 145 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تائید فسخ قرارداد صلحنامه شماره ۳۳۱-۱۱۰ مورخ 31-04-1400 صادر گردیده وارد و محمول بر صحت است چراکه بنا به حکایت محتویات پرونده به موجب صلح نامه مذکور شرکت تجدیدنظر خوانده (شرکت ...) تعداد 12 دستگاه آپارتمان اداری و متعلقات آن را در پلاک ثبتی ... بخش 11 ثبتی تهران در ... را به مبلغ ۱۶۱/۱۷۱/۰۱۰/۰۰۰ تومان به تجدیدنظر خواه واگذار می نماید که از مبلغ یکی از اقساط که قرار بوده در تاریخ های معین به حساب فروشنده واریز گردد صرفاً 500 میلیون تومان با تأخیر سه روزه پرداخت می گردد و خواهان با استناد به شرط فسخ ضمن عقد در قرارداد صلح مذکور مندرج در تبصره ذیل بند «ی» قرارداد اظهارنامه فسخ برای تجدیدنظر خواه ارسال می نماید و دادگاه محترم بدوی با استناد به این شرط حکم به تائید فسخ قرارداد صلح صادر می نماید در صورتیکه حکم صادره بنا به دلیل ذیل الذکر مخدوش می باشد و دادنامه صادره در خور نقض می باشد زیرا جعل شرط فسخ در قرارداد صلح موضوع خواسته هم از حیث شأن تقنینی و هم شأن عرفی صرفاً از جهت جلوگیری از ورود ضرر به نفع مشروط له (خواهان) است نه برای کسب منفعت و افزایش دارایی. در مانحن فیه نقض تعهد از مفاد قرارداد از سوی خوانده (تجدیدنظر خواه) اساسی نبوده و بسیار جزئی است و خوانده از مبلغ 161 میلیارد تومان صرفاً 500 میلیون تومان را با تاخیر سه روزه پرداخت نموده و به دلالت قواعد فقهی لاضرر و عسر و حرج قابل اغماض است با این توضیح که از کل ثمن معامله که 161 میلیارد تومان بوده مبلغ 153 میلیارد تومان از طرف خریدار پرداخت شده و 8 میلیارد تومان نیز برای تنظیم سند بوده و در واقع کل ثمن معامله پرداخت شده و خواهان از منافع آن بهره مند شده و چه بسا در محل دیگری سرمایه گذاری نموده است و قائل شدن به فسخ معامله آن هم با تاخیر سه روزه در پرداخت یک سیصدم ثمن معامله که مبلغ بسیار ناچیز از ثمن می باشد از مصادیق تحمیل شرایط بسیار مشقت آور به خریدار بوده و مخالف و مغایر با قاعده انصاف خواهد بود توضیحاً (تجدیدنظر خواه) مبالغ اقساط قبلی را با حسن نیت و به موقع و حتی تعدادی از اقساط را قبل از حلول موعد پرداخت نموده و تاخیر در پرداخت سه روزه جزئی از ثمن به میزان 500 میلیون تومان با توجه به حجم معامله (161 میلیارد تومان) آن هم بدون هیچ سوءنیتی صحیح نبوده و می تواند اصل لزوم قراردادها را مخدوش سازد. پذیرش دعوی فسخ در این دعوی با اصل حسن نیت در قراردادها نیز در اصطکاک بوده و مغایر با آن است زیرا به دلالت اصل مذکور که از اصول بنیادین شناخته شده در اکثر نظام های حقوقی است طرفین می بایست در تنظیم و اجرای قرارداد صداقت و عدالت عرفی را را رعایت نمایند و اعمال حق فسخ از سوی فروشنده با این شرایط و دریافت بخش عمده ثمن معامله متضمن حسن نیت نبوده و ضرر فاحش برای خریدار به ارمغان خواهد آورد مضافاً پس از تاخیر در پرداخت 500 میلیون تومان از یکی از اقساط قرارداد خواهان مبلغ مذکور را همراه قسط بعدی قرارداد که یازده میلیارد تومان بوده در سه روز بعد از روز مقرر به همراه مبلغ مذکور یعنی یازده میلیارد و پانصد میلیون تومان به حساب خواهان (فروشنده) واریز می نماید و فروشنده (مصالح) نیز کل مبلغ مذکور را بنا به اسناد ارائه شده که نیز مورد انکار وکیل تجدیدنظر خوانده در جلسه رسیدگی این دادگاه قرار نگرفته از حساب خود برداشت و خرج می نماید که این اقدام فروشنده به معنای اراده وی بر ادامه قرارداد می باشد علی ایحال با توجه به موارد مذکور و استماع اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی، این دادگاه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید.

قضات شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

مطالب مرتبط

نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار شرط

نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار شرط خیار از ریشه خیر به معنای اختیار کردن است. از این رو در معنای لغوی گفته می شود خیار دل نهادن به چیزی با میل و رضا است. فی الواقع خیار حقی است که از عقد یا حکم شرع ایجاد شده و صاحب آن می تواند عقد لازم را منحل یا اثبات و بقاء نماید. گاهی اوقات ممکن است که در قرارداد شرط شود که یکی از طر...

تایید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب

فسخ قرارداد و خیار عیب عیب وضعیتی است که مورد معامله برخلاف وضعیت عادی، دارای ایراد یا ایراداتی می باشد. گاهی اوقات ممکن است بعد از انعقاد معامله مشخص گردد که مورد معامله، معیوب بوده و این عیب...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل