a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

عدالت سرا > دعاوی حقوقی  > نحوه تنظیم صورتجلسه طلاق توافقی

نحوه تنظیم صورتجلسه طلاق توافقی

صورتجلسه طلاق توافقی

چگونگی نگارش صورتجلسه طلاق توافقی

طلاق توافقی نوعی از طلاق است که در آن زن و شوهر در مورد تمامی جزئیات طلاق به توافق می رسند و صورتجلسه ای را بر مبنای توافقات خود تنظیم می نمایند. در صورتجلسه مذکور لازم است که در مورد تمامی مسائل از قبیل مهریه، بذل مهریه (بخشش مهریه)، رجوع از بذل مهریه، نفقه، حضانت فرزند مشترک، اجرت المثل ایام زناشویی، جهیزیه و … توافقی حاصل گردد.

مطلب مرتبط: شرایط جدید انجام طلاق توافقی چگونه است؟

صورتجلسه طلاق توافقی

توافق نامه حاضر فی مابین آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … و کد ملی … به نشانی … و شماره تماس … و سرکار خانم … فرزند … به شماره شناسنامه … و کد ملی … به نشانی … به شرح ذیل تنظیم می گردد و ضمن عقد خارج لازم طرفین نسبت به مفاد و بندهای ذیل در راستای مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی توافق و رضایت خود را در کمال صحت عقلانی و بدور از اجبار و اکراه با امضاء در ذیل آن تأیید می نمایند و مفاد این توافق نامه برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

۱) مهریه زوجه: در طلاق توافقی زوجین باید نسبت به مهریه تعیین تکلیف نمایند و این توافق فی مابین طرفین است و الزامی در بخشش کل مهریه با عدم بخشش زوجه نمی باشد.

* بذل مهریه می تواند نسبت به تمام آن باشد و یا بخشی از آن و زوجه الزامی به بذل کل مهریه خود در قبال اجرای صیغه طلاق ندارد.

٢) رجوع از بذل مهریه: در این بند زوجه حق رجوع خود از بخشش مهریه را از خود سلب می نماید.

٣) جهیزیه: سرکار خانم … جهیزیه خود را مسترد نموده/ مسترد می نماید/ ادعایی در خصوص جهیزیه ندارد.

٤) نفقه زوجه: زوجه … در خصوص نفقه گذشته، حال و آینده ادعایی ندارد یا نفقه خود را دریافت نموده و پس از اجرای صیغه طلاق ادعایی در این خصوص ندارد.

٥) حضانت فرزند مشترک: در خصوص فرزندان مشترک به نام های … و …، فرزندان تحت حضانت پدر/ مادر می باشند و می توانند در هر هفته در روزهای تعیین شده مطابق با توافق حاصله، با پدر/ مادر خود در … ملاقات داشته باشند.

٦) نفقه فرزند: نفقه فرزند یا فرزندان مشترک طبق توافق برای هر کدام مبلغ … و جمعاً … تعیین گردید که با توجه به شرایط موجود در هر سال ۱۰ درصد به مبلغ اضافه می گردد و آقای … مکلف است در هر ماه این مبلغ را واریز نماید.

٧) اجرت المثل ایام زناشویی: اجرت المثل در واقع اجرت کارهایی است که زن در طول زندگی در منزل مشترک انجام داده است و شامل نظافت و تربیت فرزندان و پرستاری و مراقبت از اعضای خانواده خود یا شوهر و در واقع با دستور زوج انجام داده و به صورت تبرعی (مجانی) آن را انجام نداده و طبق نظر کارشناس پس از دادخواست و مطالبه در صورت اثبات مرد محکوم به پرداخت می باشد که زن در طلاق توافقی می تواند آن را بذل کند و ادعایی نداشته باشد یا این که طرفین نسبت به مبلغی توافق نمایند.

٨) دعاوی: از تاریخ توافق به بعد تمامی دعاوی حقوقی و کیفری زوج و زوجه علیه یکدیگر از قبیل مطالبه مهریه و مطالبه هرگونه وجه مختومه اعلام و طرفین هیچ گونه دینی هم نخواهند داشت و امضای ذیل این توافق نامه به معنای ابرای تمامی دیون علیه یکدیگر تا این تاریخ خواهد بود.

دعاوی زوج و زوجه علیه یکدیگر به شرح ذیل می باشد:

1- موضوع: ……………………….. دادگاه: ……………………….. شماره پرونده: ………………………..

2- موضوع: ……………………….. دادگاه: ……………………….. شماره پرونده: ………………………..

3- موضوع: ……………………….. دادگاه: ……………………….. شماره پرونده: ………………………..

9) سایر توافقات و توضیحات:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

صورتجلسه طلاق توافقی در دو نسخه تنظیم و طرفین با امضاء در ذیل آن در حضور شهود کلیه مفاد و مندرجات این توافقنامه را قبول نمودند و در صورت عدم انجام تعهد هر یک از بندهای فوق توسط مراجع قانونی قابل پیگیری خواهد بود.

امضاء و اثر انگشت زوج               امضاء و اثر انگشت زوجه

امضاء شهود:

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

بدون نظر

پیام بگذارید