نمونه رای لزوم مشخص گردیدن زمان ابلاغ رای داور

23 تیر 1403 0 174
رای لزوم مشخص گردیدن زمان ابلاغ رای داور

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لزوم مشخص گردیدن زمان ابلاغ رای داور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی، نقش نظارتی دادگاه در ابطال رای داور، رای لزوم مشخص گردیدن زمان ابلاغ رای داور

مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟

چکیده رای لزوم مشخص گردیدن زمان ابلاغ رای داور

دادگاه معتقد است که با توجه به موضوعیت داشتن ابلاغ رای داور و با عنایت به نقش نظارتی دادگاه در ابطال رای داور، ابتدائاً می بایست بررسی گردد که رای داور در چه زمانی ابلاغ گردیده (احراز ابلاغ) و اینکه آقا محکوم علیه رای داور در مهلت بیست روزه به رای داور اعتراض نموده است یا خیر؟

مطلب مرتبط: مهلت طرح دعوای ابطال رای داوری چند روز می باشد؟

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140268390012949637 تاریخ تنظيم: 28-08-1402

از آن جایی که پذیرش دعوى ابطال رای داوری فرع بر بررسی پرونده تعیین داور و نیز ابلاغ رای داور است، مستفاد از مواد 485 ، 488 و (بند 4) ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی در حقوق موضوعه ایران، دست کم درباره داوری های موردی ابلاغ رای موضوعیت دارد و تنها با ابلاغ است که رای داوری وارد دنیای حقوق و ضمانت اجراها می شود و قابلیت ترتیب اثر دادن دارد؛ در مورد موضوعیت داشتن ابلاغ داور به شیوه درست (معهود یا از طریق دادگاه وفق مقررات قانونی) می توان به برخی نمونه های قانونی اشاره کرد. مبدا اعتراض به رای داور تاریخ ابلاغ است و تشخیص سقوط حق اعتراض در گرو مشخص بودن تاریخ ابلاغ و البته اصل وقوع آن است. مبدا آغاز مهلت 20 روزه برای اجرای رای توسط محکوم علیه به میل و خواست خود نیز با ابلاغ رای آغاز می شود. در واقع اعمال الزامات اجرایی و اجبار قضایی فرع بر احراز ابلاغ و سپری شدن مهلت 20 روزه قانونی برای اجراست. در ماده 485 چنین پیش بینی شده که اگر طرفین درباره شیوه رای توافق نکرده باشند رای باید الزاماً از طریق دفتر دادگاه ابلاغ شود. این حکم قانونی صریحاً بر ضرورت ابلاغ از طریق دادگاه تاکید کرده و جز دو فرض ابلاغ بر طبق شیوه مقرر طرفین یا از طریق دادگاه صورت دیگری متصور نیست. علاوه بر موردهایی که گفته شد از حکم مقرر در بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی هم می توان به موضوعیت داشتن ابلاغ پی برد. حکمی که بر مبانی و مصلحت های واقعی و درست، صدور و تسلیم رای به طور همزمان را ضروری دانسته است. این حکم حاوی این فرض مهم است که تسلیم و ابلاغ رای موضوعیت دارد و اقدام به ابلاغ (تسلیم) را داخل در محدوده مهلت داوری و آخرین لحظه آن تلقی کرده است. نقش دادگاه در این فرایند صرفاً نقش نظارتی بوده که مفهوم نقش نظارتی آن است که دادگاه حق ورود به ماهیت اختلاف را نداشته و صرفاً چنانچه درخواست ابطال رای داوری را منطبق با یکی از جهات مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص داد آن را ابطال و در غیر اینصورت رای داوری را ابرام می نماید. از این رو با عنایت به موضوعیت داشتن ابلاغ رای داور شایسته است پرونده ابلاغ رای داور از مرجع نخستین اخذ گردد. دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوی تذکر داده شود بدون ملاحظه پرونده تعیین داور و ابلاغ رای داوری و احراز صحت جریان ابلاغ صدور رای داوری ممکن نیست. از این رو جهت اتخاذ تصمیم پرونده مربوط به تعیین داور و پرونده ابلاغ رای داور اخذ شود و ضمیمه گردد و سپس به این مرجع ارسال گردد.

قضات شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل