نمونه رای رد درخواست پابند الکترونیکی

01 مرداد 1401 0 2870
نمونه رای رد درخواست پابند الکترونیکی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد درخواست پابند الکترونیکی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: پابند الکترونیکی، ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط دریافت پابند الکترونیکی، ماده 554 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 62 قانون مجازات اسلامی، رای رد درخواست پابند الکترونیکی

مطلب مرتبط: پابند الکترونیکی چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد؟

چکیده رای رد درخواست پابند الکترونیکی

جهت استفاده محکوم علیه از مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، رعایت مقررات مندرج در ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 الزامی می باشد.

 

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص ارسال پرونده از سوی معاون محترم دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک، مبنی بر اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی در مورد آقای ... فرزند ...، محکوم علیه دادنامه شماره ... مورخ 21-03-1401، مضبوط در پرونده بایگانی شماره ...، صادر شده از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان مرکزی، پرونده به این شعبه دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان مرکزی ارجاع شده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و پس از مشاوره لازم و کافی اعضا، نظر به این که مستند به ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، که مقرر می دارد: «در جرایم مشمول نظام ... آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری ... پس از وصول گزارش طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران ... مبنی بر آن که اجرای یک فعالیت از سوی محکوم علیه ... در فرایند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده موثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد ... آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را طبق مقررات دهد» و از آن جایی که وفق مقررات ماده یاد شده اقدام نگردیده، و از طرفی شاکی گذشت ننموده و جهات تخفیف وجود ندارد، بنابراین، شرایط اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی فراهم نیست و درخواست مزبور را قابل اجابت تشخیص نداده و با استناد به ماده 62 قانون مزبور، با رد تقاضای مشارالیه قرار رد آن را صدر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل