نمونه رای مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه

19 بهمن 1402 0 684
رای مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مبدا مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه، مطالبه خسارات ناشی از تصادف، ماده 36 قانون بیمه، مرور زمان دعاوی بیمه، رای مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه

مطلب مرتبط: نمونه رای مطالبه خسارت نیم در هزار از شرکت بیمه

چکیده رای مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه

مستند به ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: نمونه رای مطالبه خسارت از بیمه به جهت ترکیدگی لاستیک خودرو

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ... با وکالت آقای ... بطرفیت شرکت سهامی بیمه ایران نسبت به دادنامه شماره ... صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهاباد که به موجب آن در خصوص دعوی ردیف اول به طرفیت ردیف دوم به خواسته صدور محکومیت به الباقی خسارات و غرامت معادل دیه به میزان 312 درصد دیه کامل به میزان 842/400/000 تومان به صورت یوم الاداء با احتساب خسارت تاخیر تادیه (تغییر خواسته در جلسه اول رسیدگی)، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت دیه در حق خواهان نخستین به انضمام خسارات دادرسی صادر و نسبت به خسارات تاخیر تادیه با استدلال به اینکه شرایط مقرر قانونگذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در خواسته خواهان احراز نمی گردد، حکم بر بی حقی صادر شده است دادگاه در این مرحله از رسیدگی پس از بررسی مندرجات پرونده، در خصوص ردیف دوم تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را وارد دانسته و دادنامه تجدیدنظر خواسته را به لحاظ مغایرت با مقررات قانونی شایسته نقض می داند، زیرا نظر به اینکه خواسته خواهان بر مبنای تصریح وی در دادخواست تقدیمی مدلل بر این ادعاست نامبرده طی حادثه رانندگی مورخ 20-04-1394 دچار صدمات شدید بدنی و فلج کامل اندام تحتانی گردیده است و علیرغم تشکیل و تکمیل پرونده متاسفانه شرکت خوانده با دو سال تاخیر در سال 20-08-1396 مبلغ 189 میلیون تومان معادل 21/54 درصد دیه متعلقه را پرداخت نموده است و از پرداخت مابقی دیه و خسارت خودداری می نماید از این رو محکومیت خوانده را مطرح کرده است نظر به مستفاد از ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود و با التفات به اینکه منشاء دعوی موضوع حادثه تصادف حسب محتویات پرونده و شرح واقعه تصادف کاردان فنی تصادفات راهنمایی و رانندگی به شرح برگ 5 پرونده در تاریخ 20-04-1394 بوده درحالیکه اقامه دعوی به تاریخ 09-05-1398 می باشد در نتیجه موضوع صرفنظر از صحت ادعا مشمول مرور زمان است و اساساً دعوی از اول در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته است بنابراین دادگاه به استناد ماده 2 و بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را در ارتباط با تجدیدنظر خواهی ردیف اول و دوم نقض و قرار عدم استماع دعوی نخستین صادر و اعلام می دارد این رای قطعی است.

رئیس شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل