نمونه رای مطالبه خسارت معنوی ناشی از ارتکاب بزه های توهین و تهدید

15 خرداد 1401 0 573
نمونه رای مطالبه خسارت معنوی ناشی از ارتکاب بزه های توهین و تهدید

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرم برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه خسارت معنوی، ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، مطالبه ضرر و زیان، ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، رای مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرم

 

چکیده رای مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرم

با توجه به تابوی عدم صدور حکم به پرداخت مابه ازاء مالی برای جبران خسارت معنوی با وجود تصریح به قابل مطالبه بودن خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی در امور کیفری سابق و ماده 14 و تبصره 1 آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادنامه صادره در تعیین مابه ازای مالی برای جبران خسارت معنوی و نیز مرجع تعیین میزان مابه ازاء مالی نوآورانه است.

بیشتر بخوانید: دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

رای دادگاه تجدیدنظر

شماره دادنامه: 140168390002763370 تاریخ تنظیم: 02-03-1401

تجدیدنظر خواهی آقای ... با وکالت ... بطرفیت خانم ... نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 27-10-1400-15702613 شعبه 1029 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی در دعوی مطالبه خسارت معنوی ناشی از ارتکاب بزه های توهین و تهدید و خسارت دادرسی صادر شده، وارد است. اولاً به دلالت دادنامه شماره 12971247-10-09-1400 شعبه 1029 دادگاه کیفری 2 تهران و 16471572-11-11-1400 شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارتکاب بزه توهین و تهدید نسبت به تجدیدنظر خواه از ناحیه خانم ... ثابت است. ثانیاً به موجب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 آن خسارت معنوی از جانب مجنی علیه قابل مطالبه است و علاوه بر طریق غیرمالی جبران آن از طریق مالی نیز تجویز شده است که با عنایت به تعریف خسارت معنوی در تبصره مذکور دایر بر ورود صدمه روحی با هتک حیثیت و اعتبار شخصی خانوادگی و اجتماعی، ارتکاب عمل مجرمانه تجدیدنظر خوانده باعث تخفیف شخصیتی و ورود صدمه روحی به تجدیدنظر خواه گردیده است و با لحاظ اینکه پرداخت مادی خسارت باعث تسلی خاطر و کاهش تالمات روحی مجنی علیه می گردد از جانب دیگر تعیین میزان مال و نحوه جبران خسارت مطابق ماده 3 قانون مسئولیت مدنی از اختیارات دادگاه است و قاضی به عنوان عقل متعارف در جامعه می تواند راساً مبلغ قابل پرداخت به عنوان جبران خسارت معنوی را تعیین نماید به استناد مواد 198 و 358 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و مستندات فوق ضمن نقض دادنامه در آن بخش حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت شصت میلیون ریال به عنوان جبران خسارت معنوی ناشی از توهین و عذرخواهی در یکی از جراید کثیرالانتشار از جانب تجدیدنظر خوانده به عنوان طریق جبران خسارت معنوی ناشی از تهدید و پرداخت هزینه دادرسی هر دو مرحله و حق الوكاله مرحله نخستین مطابق تعرفه در حق تجدیدنظر خواه صادر و اعلام می دارد. راجع به بخش دیگر دادنامه یاد شده مشعر بر حکم به بی حقی در مطالبه خسارت ناشی از تخریب خودرو به جهت عدم احراز ورود خسارت به خودرو از ناحیه تجدیدنظر خوانده و فقد دلیل بر رابطه سببیت یا علیت عرفی بین فعل نامبرده و زیان به استناد ماده 358 قانون اخیرالذكر تجدیدنظر خواهی را رد و دادنامه یاد شده را تایید می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل