نمونه عقدنامه موقت

14 آبان 1399 0 2461
نمونه عقدنامه موقت

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه عقدنامه موقت برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع عقدنامه آشنا شوید.

 

نمونه عقدنامه موقت

هو المولف بین القلوب

الحمدلله الذی احل النکاح و المهور و حرم الزنا و السفاح و الفجور و صل لله علی محمد و آله

این عقدنامه بر اساس ماده 21 قانون حمایت خانواده سال 1391 و مقررات قانون مدنی و بر اساس وقوع عقد انقطاعی میان صاحبان عکس الصاقی و به حسب اقرار طرفین به شرح ذیل تنظیم گردیده است:

محل الصاق عکس زوجین

   

مشخصات زوجین:

الف) مشخصات زوجه:

 

ب) مشخصات زوج:

 

تاریخ وقوع عقد انقطاعی: ../../..13 الی ../../..13 به مدت یک سال شمسی.

صداق: یک جلد کلام الله مجید و 14 شاخه گل رز و یک سکه تمام بهار آزادی به نام نام یگانه ی الله که بر ذمه زوج می باشد.

با عنایت به تعیین شرایط صحت عقد انقطاعی به نحو فوق زوجه با قرائت عبارات ذیل ایجاب عقد را انشاء نمود:

«متعتک نفسی فی المده المعلومه علی المهر المعلوم»

زوج نیز در مقابل با عبارت ذیل مبادرت به قبول ایجاب زوجه نمود:

«قبلت المتعه لنفسی فی المده المعلومه علی المهر المعلوم»

بعد الحمد و الصلواه؛ از آنجا که نگارنده سپهر و پدیدارنده ماه و مهر قوام سلسله هستی را به مناکحه مربوط، و دوام سلک بقاء را بمزاوجه منوط نمود و علی الکتاب الله الکریم و سنته نبیه العظیم در اسعد ساعات سعادت و اشرف اوقات، به فیروزی علقه مزاوجه منقطعه و روابط موانسه جازمه به مدت یک سال به وقوع پیوست؛ و مستحق شد فی مابین زوج (نام زوج) و زوجه (نام زوجه) به صداق یک جلد کلام الله مجید و 14 شاخه گل رز؛ که مناکحه منقطه شرعیه و عقد متعه مشتمله علی الایجاب و القبول حاویه بمایعتبر فی شرع الرسول صلی الله با رضایت طرفین جاری و واقع شد.

امضاء زوج                                                            امضاء زوجه

 

توضیحات:

  • زوجه اقرار نمود که در حال حاضر در عقد دائم یا انقطاعی کسی نمی باشم و با علم به احکام عده در عده کسی نیستم.
  • عده زوجه منقطعه چه با انقضای مدت و چه پس از بذل مدت دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است.
  • عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است.
  • زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده دارد ولی عده ی وفات در هر مورد باید رعایت شود.
  • در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد.
  • عقد نکاح در عقد انقطاع به بذل مدت منحل می شود.
  • سند مذکور سندی عادی محسوب می گردد.

امضاء زوج                                                            امضاء زوجه

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت

مستندات قانونی مرتبط با عقدنامه موقت

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/92/2293 شماره پرونده: 92-9/16-1415 تاریخ نظریه: 1392/12/03

با عنایت به مفاد ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که به ثبت ازدواج موقت را در مورد مشروحه در بندهای سه گانه الزامی اعلام کرده آیا زوج ­هایی (مرد هایی) که دارای همسر دائمی می باشند می ­توانند به استناد ماده مذکور راسا با مراجعه به دفاتر رسمی ثبت ازدواج واقعه ازدواج موقت را به ثبت برسانند و یا اینکه نیاز به حکم دادگاه دارد.

الزام قانونی زوجین به ثبت ازدواج موقت در موارد سه گانه مذکور در ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه 1391، نافی لزوم اخذ اجازه مرد متأهل برای ازدواج دوم اعم از موقت یا دائم موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نمی باشد بنابراین ثبت ازدواج موقت مرد متأهل در موارد یاد شده فوق مستلزم اخذ اجازه دادگاه است.

بیشتر بخوانید: شرط تنصیف دارایی زوج در ازدواج

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 1487/96/7 شماره پرونده: 1136-16/9-96 تاریخ نظریه: 1396/07/01

با توجه به بند 12 از شرایط ضمن عقد مندرج در اسناد رسمی ازدواج یکی از مواردی را که با تحقق آن زن از طرف مرد می‌تواند خود را مطلقه نماید ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول خود می‌باشد حال اولاً آیا اطلاق شرط موصوف شامل موردی نیز خواهد گردید که ازدواج دوم به صورت موقت بوده باشد؟

ثانیاً چنانچه مردی مبادرت به ازدواج موقت با دیگری نماید و بعد از گذراندن دوره موقت به عنوان مثال یک سال نامبرده زوجه موقت را به طریقی از طرق قانونی مانند بذل مدت طلاق دهد آیا همسر اول وی علی رغم انقطاع رابطه زوجیت موقت مذکور قادر خواهد بود به استناد شرط اخیر الذکر و وکالت حاصل از آن نسبت به مطلقه نمودن خود با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی اقدام نماید؟ یا آنکه به لحاظ اینکه شرایط صحت هر دعوی در زمان تقدیم دادخواست مورد ارزیابی قرار می گیرد و در فرض سوال در زمان تقدیم دادخواست به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ ازدواج دوم زوج، زوج فاقد همسر دیگری ولو به صورت موقت می‌باشد امکان توسل زوجه اول به چنین شرطی برای مطلقه خود موجه به نظر نمی رسد به عبارت بهتر آیا استمرار زمانی رابطه زوجیت موقت تا زمان تقدیم دادخواست موصوف برای تحقق شرط مذکور لازم و ضروری می‌باشد یا خیر؟ یا آنکه به محض تحقق شرط و صرف نظر از انحلال بعدی رابطه زوجیت موقت قبل از تقدیم دادخواست تخلف زوج از آن شرط و بالطبع وکالت زوجه به طلاق دادن خود حاصل گردیده است.

اولاً- در خصوص مفاد بند 12 سند نکاحیه چاپی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه در صورت ازدواج مجدد زوج بدون رضایت همسر، زوجه به وکالت از زوج می‌تواند جهت طلاق اقدام نماید، با توجه به اینکه ازدواج، اعم از دائم و موقت می‌باشد و بند مذکور نیز از این حیث اطلاق دارد، لذا شامل ازدواج مجدد زوج که به طور موقت بوده نیز می‌شود.

ثانیاً- به محض ازدواج مجدد زوج (دائم یا موقت) بدون رضایت زوجه، شرط مندرج در بند 12 سند نکاحیه به شرح فوق‌الذکر تحقق پیدا نموده و تأخیر زوجه در استفاده از شرط مذکور، ولو در این فاصله ازدواج مجدد زوج به هر دلیلی منحل گردد، مانع استفاده زوجه از حق مزبور نمی‌شود.

با وجود این عقدنامه موقت که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این عقدنامه شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل