نمونه رای اقاله معامله فضولی و استرداد لاشه چک

29 تیر 1400 0 253
نمونه رای اقاله معامله فضولی و استرداد لاشه چک

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اقاله معامله فضولی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابهر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: استرداد لاشه چک، معامله فضولی، نحوه اقاله معامله فضولی، نحوه فسخ معامله فضولی، آثار اقاله معامله، رای معامله فضولی، رای اقاله معامله فضولی

مطلب مرتبط: نمونه دادخواست ابطال معامله فضولی و ابطال سند رسمی

چکیده رای اقاله معامله فضولی

با توجه به اینکه اقاله معامله فرع بر صحت و نفوذ آن بوده و معامله ای که نفوذ آن موکول به نظر مالک می باشد قابل اقاله نمی باشد چراکه اقاله عقدی است که اثر آن انحلال عقد و از بین بردن آثار حقوقی ناشی از آن می باشد.

مطلب مرتبط: تایید بطلان معامله فضولی چگونه است؟

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای … به طرفیت آقای … به خواسته تقاضای اعلام تایید اقاله معامله مورخه 30-02-1396 مقوم به ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، استرداد لاشه چک شماره … مقوم به ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی با عنایت به کلیه اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه وکیل خواهان مدعی است موضوع معامله مستحق للغیر بوده و خوانده به عنوان فروشنده مالک نبوده و اذن از مالکین نیز نداشته است حال آنکه در فرض صحت این ادعا (مستحق للغیر بودن مبیع و عدم تنفیذ مالک) معامله موصوف مطابق قواعد عمومی حاکم بر معاملات فضولی غیر نافذ خواهد بود و اقاله معامله فضولی فیمابین معامل فضولی (بایع) و مشتری بدون دخالت مالک امکان پذیر نمی باشد و مشتری در فرض رد معامله فضولی توسط مالک می تواند اعلام بطلان آن را تقاضا نماید و چنانچه مالک در خصوص رد یا تنفیذ معامله اقدامی ننماید و تاخیر در این اقدام موجب تضرر مشتری شود می تواند معامله را به هم بزند و در هر حال با توجه به اینکه اقاله معامله فرع بر صحت و نفوذ آن بوده و معامله ای که نفوذ آن موکول به نظر مالک می باشد قابل اقاله نمی باشد چرا که اقاله عقدی است که اثر آن انحلال عقد و از بین بردن آثار حقوقی ناشی از آن می باشد از طرفی وکیل خواهان تقاضای اقاله معامله ای را نموده که قرارداد موضوع آن را ارائه ننموده و حتی در ستون دلایل به آن استناد ننموده و اساساً مشخص نیست که معامله ادعایی، فیمابین چه اشخاصی و با چه اوصافی واقع گردیده است و بدین لحاظ خواسته خواهان مبهم و ظنی می باشد و از طرفی استرداد لاشه چک نیز موکول بر احراز انحلال معامله به یکی از طرق قانونی می باشد که در مانحن فیه به لحاظ اینکه خواسته اول به لحاظ قانونی مطرح نگردیده و امکان اظهارنظر در ماهیت راجع به انحلال اصل قرارداد وجود ندارد خواسته استرداد لاشه چک نیز در وضعیت یاد شده قانونی نخواهد بود لذا دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت موصوف و در وضعیت حاضر قانونی و قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 252 قانون مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید قرار صادر شده ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان زنجان می باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی ابهر

 
مستند قانونی مرتبط با معامله فضولی

ماده 252 قانون مدنی

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل