نمونه رای به رهن گذاشتن ملک غیر با سوء نیت
رای به رهن گذاشتن ملک غیر با سوء نیت

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای به رهن گذاشتن ملک غیر با سوء نیت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: انتقال اموال، انتقال منافع، انتقال منافع مال غیر، رهن، ملک غیر، کلاهبرداری انتقال منافع مال غیر، رهن ملک غیر، انتقال منافع، کلاهبرداری، رای به رهن گذاشتن ملک غیر با سوء نیت

 

چکیده رای

چنانچه فردی ملک غیر را با سوءنیت در رهن دیگری قرار دهد، مرتکب بزه انتقال منافع مال غیر شده است.

بیشتر بخوانید: به رهن گذاشتن ملک فروخته شده

رای بدوی

در خصوص واخواهی آقای س. نسبت به دادنامه شماره ۷۴۹ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۸۵ این شعبه که به موجب آن وی به اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت یک ششم مبلغی که در قبال سهم شاکی دریافت کرده است به‌ عنوان جزای نقدی به صندوق دولت و رد مال مبنی بر فک رهن از ملک شاکی محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده و اینکه واخواه دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه ننموده است و با توجه به اینکه به رهن قرار دادن ملک شاکی موجب انتقال آن نمی باشد و اقدامات واخواه با عنوان مجرمانه تعهد معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد انطباق دارد و از طرفی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۵۱ دیوان‌ عالی کشور مبنی بر اینکه باید هر دو سند معامله رسمی ‌باشد ناظر بر معامله معارض است نه قسمت دیگر ماده (تعهد معارض) لذا دادگاه با رد واخواهی و با اصلاح عنوان مجرمانه از انتقال مال غیر به تعهد معارض و تغییر ماده استنادی از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و با حفظ جزای نقدی و رد مال مقرر در حکم، دادنامه را به نحو مذکور تأیید می‌نماید. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شیری خان

بیشتر بخوانید: تایید بطلان معامله فضولی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۹۰۶۰۰۱۳۷ صادره از شعبه محترم ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن مشارالیه به لحاظ معامله معارض محکوم به تحمل یک سال حبس تعزیری گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدید نظرخواهی که حکایت از انتقال مال غیر دارد و اصلاح انتقال منافع مال غیر به معامله معارض صحیح نمی‌باشد با کسب اجازه از ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدید نظرخواه به عمل نیاورده که گسیختن و نقض دادنامه معترض ‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری با عمومات ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح عنوان مجرمانه از معامله معارض به انتقال منافع مال غیر تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شهرابی فراهانی ـ نوری نجفی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالتسرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن