نمونه رای رد دادخواست اعاده دادرسی به دلیل عدم تحقق شرط پذیرش اعاده دادرسی

01 دی 1400 0 1543
نمونه رای رد دادخواست اعاده دادرسی به دلیل عدم تحقق شرط پذیرش اعاده دادرسی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد دادخواست اعاده دادرسی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعاده دادرسی، ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، رای اعاده دادرسی، ماده 299 قانون آیین دادرسی، قرار رد دادخواست اعاده دادرسی، رای رد دادخواست اعاده دادرسی

مطلب مرتبط: اعاده دادرسی حقوقی چیست؟

چکیده رای رد دادخواست اعاده دادرسی

شرط پذیرش اعاده دادرسی به استناد بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بودن هر دو رای صادره است.

بیشتر بخوانید: نمونه رای عدول از قرار قبول اعاده دادرسی

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص دادخواست آقای ... فرزند ... بطرفیت آقایان ... به خواسته تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه شماره ... مورخ 13-11-1392 در پرونده ... این دادگاه به جهت تضاد بین رای این دادگاه با رای دیگر همین دادگاه به شماره دادنامه ... مورخ 12-07-1391 در پرونده ...، با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مدارک تقدیمی توسط خواهان نظر به اینکه دادنامه سابق این دادگاه قرار رد دعوی خواهان بدوی بوده و دادنامه اخیر همین دادگاه حکم بر بی حقی خواهان بدوی می باشد و مطابق بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379: (حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.)

با توجه به تعریف حکم و قرار در ماده 299 قانون مذکور مبنی بر اینکه:

(چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.)

بنابراین شرط اول پذیرش تقاضای اعاده دادرسی به جهت تضاد در حکم (به علت اینکه دادنامه سابق قرار و دادنامه اخیر این دادگاه حکم می باشد.) محقق نشده است و خواسته متقاضی با شق مندرج در بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تطبیق نمی نماید. لذا خواسته مطروحه به نظر دادگاه غیر وارد و غیر ثابت تشخیص داده می شود و دادگاه مستنداً به تبصره ماده 435 قانون مذکور قرار رد دادخواست اعاده دادرسی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل