نمونه دادخواست اثبات نسب

29 اردیبهشت 1403 0 331
دادخواست اثبات نسب

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اثبات نسب برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

نمونه دادخواست اثبات نسب

خواهان:

1- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

2- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

3- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خوانده:

1- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

2- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

3- ثبت احوال منطقه مرکز تهران

4- ثبت احوال شهرستان کنگاور

5- ثبت احوال شهرستان ری

6- دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران

7- دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کنگاور

8- اداره ثبت احوال تهران مرکزی

وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خواسته:

1- اثبات زوجیت (بدواً اثبات زوجیت موکل خانم ... نسبت به آقای ...)

2- اثبات نسب (اثبات نسب موکلین آقای ... و خانم ... هر دو نسبت به آقای ...)

3- نفی نسب (نفی نسب موکلین آقای ... و خانم ... هر دو نسبت به آقای ...)

4- الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه (الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه با اطلاعات سجلی جدید)

دلایل و منضمات دادخواست:

1- تایید DNA توسط پزشکی قانونی کلاسه ... 

2- وکالت نامه وکیل

3- سند ازدواج شماره ... مورخه 28-03-1367 دفتر رسمی ازدواج شماره ...

4- شناسنامه شماره ... صادره از کنگاور

5- تصویر مصدق کارت ملی موکلین

6- اظهارات خواندگان ردیف اول و دوم در پرونده کلاسه ...

مطلب مرتبط: روش های قانونی اثبات نسب به چه صورت می باشد؟

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

با عرض سلام و ادب

احتراماً اینجانب ... به وکالت از موکلین شرح دادخواست خود را در جهت صدور حکم به ردیف خواسته تقدیم می دارد:

1- موکلین (سرکار خانم ... و آقای ...) فرزندان شرعی و طبیعی خوانده محترم ردیف اول (آقای ...) می باشند.

2- موکل سرکار خانم معصومه ... همسر شرعی سابق خوانده محترم ردیف اول و مادر موکلین ... و ... می باشد.

3- در زمان انعقاد عقد نکاح به دلیل فقدان شناسنامه خوانده محترم ردیف اول (آقای ...) و برگزاری مراسم جشن عروسی و به جهت بهم نخوردن مراسم مذکور ناگزیر آقای ... با استفاده از شناسنامه برادر خود خوانده محترم ردیف دوم (آقای رسول ...) اقدام به انعقاد عقد نکاح و متعاقباً درج نام زوج در شناسنامه برادر خود شده است.

4- متعاقباً اختلافات فی مابین موکل سرکار خانم ... با همسر شرعی خود آقای ... حسب دادنامه شماره ۵۵۲ مورخه 11-03-1379 شعبه ۱۷۰۳ دادگاه عمومی تهران در دفترخانه شماره ۶ شهرری منجر به مفارقت و طلاق شده است.

5- حالیه فرزندان (موکلین) خوانده محترم ردیف اول که از ابتدا در جریان ماوقع بوده و قصد اثبات نسب و اصلاح مدارک سجلی و شناسنامه های خود را نسبت به پدر شرعی و طبیعی و واقعی خود دارند. {{سابقه پرونده در شعبه سوم حقوقی شهرستان قدس با کلاسه ۰۰۰۱۱۶۶ مطرح که با ارجاع امر به پزشکی قانونی نسب موکلین به پدر طبیعی خود احراز گردیده است لکن به دلیل خوانده قرار ندادن اداره ثبت احوال شهرستان تهران مرکزی دعوا مسترد شده است.}}

در نهایت

از مقام محترم قضایی تقاضامند است عطف به گواهی پزشکی قانونی که نسب موکلین ردیف اول و دوم را نسبت به پدر طبیعی خود (خوانده محترم ردیف اول) گواهی و احراز کرده است.

1- بدواً اثبات زوجیت نسبت به خوانده محترم ردیف اول آقای ...

2- سپس اثبات نسب نسبت به خوانده محترم ردیف اول آقای ...

3- سپس نفی نسب موکلین ردیف اول و دوم نسبت به خوانده ردیف دوم آقای ...

4- الزام و محکومیت اداره محترم ثبت احوال و صدور مدارک سجلی مربوط به موکلین مورد استدعا می باشد.

قبلاً صمیمانه از بذل محبت آن مقام قضایی کمال امتنان را دارم.

با تجدید احترام- وکیل خواهان ها

مطلب مرتبط: نفی ولد (نسب) و اماره فراش به چه معناست؟

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست اثبات نسب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 1627/96/7 شماره پرونده: 1389-59-95 تاریخ نظریه: 1396/07/17

در دعاوی راجع به اثبات نسبت آیا طرح دعوی شخصی به طرفیت یکی از برادران ادعایی خود بدون طرف دعوی قرار گرفتن سایر ورثه قابلیت استماع دارد یا خیر؟

دعوای اثبات نسب علیه بعضی از ورثه به لحاظ غیرقابل تجزیه بودن آن نسبت به ورثه دیگر، قابل استماع نمی باشد و دعوای مذکور باید به طرفیت همه وراث اقامه شود و اثبات نسب نسبت به برخی از ورثه به تنهایی ممکن نیست و در این فرض دادگاه به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوی را به جهت یاد شده، صادر می نماید.

 

صورت جلسه نشست قضائی استان البرز/ شهر کرج مورخه 10-12-1395

آیا در دعوای اثبات نسب کلیه وراث یا بازماندگان باید طرف دعوی قرار گیرند؟

نظر هیئت عالی

اقامه دعوای اثبات نسب به طرفیت وراث حین الفوت و در صورت فوت برخی از وراث، علیه قائم مقام آنان اقامه می شود، به لحاظ این که اثبات و تحقق چنین ادعایی منجر به تغییر در وضعیت مادی و معنوی سایرین خواهد شد؛ بنابراین با توجه به لزوم رعایت اصل تناظر، باید حق دفاع داشته باشند. بدیهی است در صورتی که همه ی وراث برای خواهان قابل شناسایی نباشد، وراثی که طرف دعوا نبوده اند، مطابق مواد 130، 417 و 418 ق.آ.د.م حسب مورد می توانند به عنوان وارد یا معترض ثالث وارد جریان رسیدگی شده و یا اعتراض خود را به عمل آورند. صدور حکم اثبات نسب و قطعیت آن، آثار حقوقی زیر را به دنبال دارد: 1- اداره ثبت احوال بدون نیاز به طرح دعوی جدید، باید سند سجلی محکوم له را اصلاح نموده و وضعیت جدید را در اسناد سجلی مرتبط درج نماید. 2- گواهی انحصار وراثت بر اساس حکم اثبات نسب قابلیت اصلاح دارد. 3- حکم اثبات نسب در تقسیم ترکه و سهم وراث اثر می گذارد.

با وجود این دادخواست اثبات نسب که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل