بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

گزارش اصلاحی چیست و چه کاربردی دارد؟

گزارش اصلاحی چیست؟

گزارش اصلاحی

در جامعه ما در اغلب موارد، مردم ابتدا اقدام به طرح دعوا بر علیه یکدیگر می نمایند و بعد از آن در جلسه دادگاه و با راهنمایی و تشویق قاضی دادگاه اقدام به سازش می نمایند. در اینصورت، سازش و شرایط آن در صورتجلسه نوشته میشود و به امضای قاضی دادگاه و طرفین دعوا رسیده و قاضی مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید. در صورتی که میتوان قبل از طرح دعوا نیز، سازش صورت گیرد. گزارش اصلاحی صادر گردیده نسبت به طرفین و قائم مقام آن لازم الاتباع می باشد. در این ارتباط ماده ١٨۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است:

“دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.”

لازم به ذکر است که اگر گزارش اصلاحی کامل تکمیل نشود و هر دو طرف سازش را قبول نکنند، تعهداتی که ضمن سازش انجام داده اند نیز بی اثر خواهد شد.

ماده ١٨۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده است:

“هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت ‌هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست.”

ناگفته نماند که هر دو طرفی که طی گزارش اصلاحی، سازش کرده اند، میتوانند در هر زمان ابطال آن را بدلیل در تعارض بودن با نظم عمومی و یا اکراه یا اشتباه و یا … درخواست نمایند. هم چنین میتوانند آن را فسخ نمایند.

بیشتر بخوانید: شرایط صحت عقد صلح

موارد صدور گزارش اصلاحی

قبل از اقامه دعوا

خواهان میتواند پیش از اقامه دعوا از دادگاه بخواهد تا طرف او را برای سازش دعوت کند. در این اساس ماده ١٨۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرده است: “هرکس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.” سازش صورت گرفته در صورتجلسه تنظیم و به امضای طرفین میرسد.

 

بعد از اقامه دعوا

طرفین دعوا در هر مرحله از رسیدگی دادگاه میتوانند درخواست سازش نمایند. در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند. (ماده ١٧٨ قانون آیین دادرسی مدنی)

مطلب مرتبط: نحوه ابطال گزارش اصلاحی دادگاه

نحوه اجرای گزارش اصلاحی

گزارش اصلاحی نیز مانند سایر احکام دادگاهها، قابلیت اعتراض دارد و پس از قطعیت نیز قابل اجراست. بنابراین مفاد سازش نامه بین طرفین و قائم مقام آنان لازم الاتباع است و نحوه اجرای آن نیز مانند اجرای احکام دادگستری می باشد. بنابراین ذی نفع در گزارش اصلاحی حق درخواست صدور اجراییه دارد و حق الاجرا نیز می بایست اخذ گردد و اگر مورد سازش معلوم و مشخص باشد، نسبت به کل آن و نیم عشر اجرایی بصورت یکجا اجراییه صادر می شود.

نکته مهم این است که اگر طرفین در مرحله فرجام خواهی بخواهند سازش نمایند، بدلیل اینکه سازش باید در مرجعی انجام شود که رسیدگی ماهیتی دارد، بنابراین دیوانعالی کشور بنا به تقاضای طرفین پرونده را جهت تنظیم صورتجلسه سازش، به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارسال می نماید.

بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

مستندات قانونی مرتبط با گزارش اصلاحی

صورتجلسه نشست قضائی استان قزوین/ شهر الوند مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

آیا وفق مقررات ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ امکان ابطال گزارش اصلاحی وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

این گزارش که بر مبنای مصالحه و سازش طرفین دعوی تنظیم می شود هم قابل اصلاح است و هم قابل ابطال؛ اما نه در قالب اعتراض و تجدیدنظر خواهی؛ بلکه با تقدیم دادخواست نخستین مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی با رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی.

صورتجلسه نشست قضائی استان البرز/ شهر کرج مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۸

آیا گزارش اصلاحی قابل اعتراض است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه ماهیت گزارش اصلاحی، توافق و قراردادی است که حسب مورد ممکن است در قالب یکی از عقود معین یا نامعین (عهدی یا تملیکی) سازش شود و پس از تنظیم آن در دادگاه مطابق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی همانند سایر احکام قطعی محاکم قابلیت اجرا دارد و از سوی طرفین و قائم مقام آنان لازم الاتباع است و در صورتی که طرفین شخص ثالث متضرر از گزارش اصلاحی باشند تحت عنوان ابطال گزارش اصلاحی می توانند طرح دعوی نموده و حق مورد ادعای خود را پیگیری نمایند.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن