نمونه رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی

12 مهر 1399 0 658
نمونه رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای احکام مدنی، اعتراض ثالث، توقیف، مبایعه نامه عادی، ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی، رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک

بیشتر بخوانید: شرایط و ویژگی های توقیف اموال غیرمنقول

چکیده رای اعتراض ثالث اجرایی

اگر ثالث به واسطه مبایعه نامه به تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف، نسبت به توقیف مالی اعتراض داشته باشد حکم به رفع توقیف صادر می گردد.

مطلب مرتبط: اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم (ه. ل. ع.) فرزند (ق.) با وکالت آقای (ص. الف.) به طرفیت خواندگان خانم (ز. ع.) فرزند (م.) و (ف. س.) فرزند (ق.) با وکالت آقای (ن. ق. ز.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف پلاک ثبتی 1041 فرعی از 114 اصلی و سرقفلی مغازه واقع در بازار تهران سبزه میدان ...، موضوع پرونده اجرایی 89/236/315 خواهان در دادخواست خویش به طرفیت خواندگان به مبایعه نامه مورخه 18/11/1388 فیما­بین خود و سایر ورثه، حین الفوت مرحوم (ق. س.) خانم ­ها (ف.) و (ف.) آقایان (الف.) و (ف.) همگی (س.) استناد می­نماید و درخواست رفع توقیف از رقبه مزبور را می­نماید. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی، مبایعه نامه استنادی، اقرار فروشنده (خوانده ردیف دوم) و اظهارات وکلای طرفین و موادی گواهی گواهان با احراز تقدم تاریخ مبایعه ­نامه نسبت به توقیف ملک مذکور مستنداً به مواد 502-519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی در امور مدنی و 147 قانون اجرای احکام دادگاه ها در امور مدنی، حکم به رفع توقیف از ملک مذکور صادر و اعلام می­دارد. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می ­باشد.

رئیس شعبه 236 دادگاه خانواده تهران

مطلب مرتبط: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی خانم (ز. خ. ع.) با وکالت آقای (م. الف.) به طرفیت خانم (ه. ل.ع.) و (ف. س.) از دادنامه شماره 356 مورخ 03/03/1391 شعبه 236 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) که به موجب آن، حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی 1041 فرعی از 114 اصلی و سرقفلی مغازه واقع در بازار نبش میدان بازار کفاش­ها پرونده اجرایی 2361/315 صادر گردیده است. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد، لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض، حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می­نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل