بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

دادخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی

دادخواست مهر و موم و تحریر ترکه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

 

نمونه دادخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی

خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خواندگان:

  1. خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …
  2. خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور قرار مهر و موم و تحریر ترکه متوفی بانضمام کلیه خسارات قانونی (اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و …)

دلایل و منضمات دادخواست:

  1. کپی مصدق گواهی انحصار وراثت شماره … صادره از شعبه … مجتمع شماره … شورای حل اختلاف شهر تهران
  2. گواهی وفات مرحوم … به شماره … و تاریخ …
  3. وکالتنامه وکیل به شماره …

بیشتر بخوانید: نحوه رسیدگی به دعاوی ترکه متوفی در دادگاه

ریاست محترم شورای حل اختلاف

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … به وکالت از خواهان دعوا خانم/ آقای … باستحضار می رساند:

شادروان … فرزند محمود، مورث قانونی موکل و خواندگان محترم، در تاریخ … در اقامتگاه دائمی خود در … درگذشته اند و موکل اینجانب خانم/ آقای … به شماره شناسنامه … و خواندگان خانم ها مریم … به شماره شناسنامه …، میترا … به شماره شناسنامه …، سعیده … به شماره شناسنامه …، شهناز … به شماره شناسنامه …، و آقایان جواد … به شماره شناسنامه … و محمد … به شماره شناسنامه … ورثه حین الفوت می باشند که گواهی انحصار وراثت به شماره … مورخ … صادره از شعبه … مجتمع شماره … شورای حل اختلاف شهر تهران مستند قانونی وراثت می باشد. نظر به اینکه لازم است ماترک بجای مانده از متوفی، صورت برداری گردد و هم چنین بیم حیف و میل اموال، قبل از صورت برداری آن می رود، فلذا مستندا به مواد ١۶٧، ١٧۵، ٢٠۶ ، ٣٠٠ و ٣٠٧ قانون امور حسبی، صدور قرار مهر و موم ترکه و سپس تحریر و صورت برداری ماترک متوفی از محضر محترم دادگاه مورد استدعاست.

بیشتر بخوانید: نکات حقوقی مرتبط با امور راجع به ترکه

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۴۶۶ شماره پرونده: ح ۶۶۴۱-۱۱-۸۹ تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

با توجه به ماده ۱۹۲ قانون امور حسبی چنانچه دادخواستی به خواسته‌های مهر و موم و تحریر ترکه به شورای حل اختلاف تقدیم شود، آیا امکان صدور هم‌زمان قرارهای مهر و موم و تحریر ترکه و رسیدگی توأمان به هر دو موضوع امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه اجرای آن به چه صورتی است؟/ع

وفق ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ مقصود از تحریر ترکه، تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است و مطابق ماده ۲۱۳ همین قانون در امر تحریر ترکه، صورتی از ترکه مشتمل بر توصیف اموال به شرح بندهای این ماده برداشته می شود. به عبارت دیگر مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی و اقلام آن در ساعت و روز معین پس از انتشار آگهی است. از سوی دیگر به موجب ماده ۲۱۰ قانون امور حسبی، باید بین صدور قرار تحریر ترکه (تعیین وقت برای تحریر ترکه به وسیله انتشار آگهی) و اجرای آن فاصله زمانی که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد، تعیین شود. لذا از آنجا که ضرورتا بین صدور قرار تحریر ترکه و اجرای آن فاصله زمانی یک تا سه ماهه وجود دارد، لازم است در این مدت نیز ترکه حفظ و نگهداری شود. بنابراین به نظر می رسد صدور همزمان قرارهای مهر و موم ترکه و تحریر آن امکان پذیر باشد؛ لکن مستفاد از ماده ۱۹۲ قانون سابق الذکر که مقرر می دارد «بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی‌شود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که‌ تحریر نشده است مهر و موم می‌گردد» زمان مهر و موم باید به نحوی تعیین شود که پیش از اجرای تحریر ترکه باشد.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۴۲ شماره پرونده: ح ۲۴۶-۱/۳-۸۹ تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۱/۱۷

چنانچه ورثه درخواست تحریر ترکه کرده باشند و محکوم له توقیف سهم احدی از وراث از ترکه را خواستار شود، با توجه مواد ۲۱۸ و ۲۱۹ قانون امور حسبی آیا توقیف ترکه امکان‌پذیر است؟

به موجب ماده ۲۱۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در صورت تحریر ترکه معلق می‌ماند. بنابراین از آن جایی که توقیف ماترک جزئی از عملیات اجرایی است، در فرض سؤال در مدت تحریر ترکه امکان توقیف ماترک وجود ندارد. بدیهی است پس از خاتمه تحریر ترکه، توقیف ماترک برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ امکان‌پذیر است.

با وجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن