نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی برنده مزایده در صورت ابطال عملیات اجرایی ثبتی

دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی برنده مزایده
31 فروردین 1403 0 110
دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی برنده مزایده

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی برنده مزایده برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی برنده مزایده در صورت ابطال عملیات اجرایی ثبتی

خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خوانده:

1- بانک ...

2- اداره سوم اجرای اسناد رهنی

وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خواسته:

1- مطالبه وجه بابت ... (مطالبه وجه بابت باقیمانده بهای مورد معامله پرداختی موکل به مبلغ 7/305/402/797 ریال)

2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 22-04-1400

3- مطالبه خسارات دادرسی

مطلب مرتبط: شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه

ریاست محترم مجتمع قضائی شهید بهشتی

با درود و احترام، ضمن تقدیم وکالتنامه و قرارداد پیوست و به وکالت از آقای مهدی ... به استحضار می رساند:

1- برابر مفاد محتویات پرونده اجرائی کلاسه ۹۲۰۴۰۰۱۰۱۳۰۰۴۰۵۹ اداره سوم اجرای ثبت تهران، بانک خوانده بمنظور وصول مطالبات خود از شرکت ... و خانم آرمینه ...، مبادرت به صدور اجرائیه ثبتی بر اساس سند رهنی شماره ۵۶۱۶۷ مورخ 25-10-1384 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران نموده است. در پی تشکیل پرونده اجرائی و طی تشریفات قانونی و انتشار آگهی مزایده مورد رهن سند مزبور که یکباب منزل مسکونی موضوع پلاک ثبتی ... مفروز از ... فرعی از اصلی مذکور، واقع در بخش ... تهران بوده، در تاریخ 01-09-1399 به مزایده گذاشته شده و موکل در رقابت با فرد دیگری، در نهایت ملک مزبور را به قیمت ۵۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خریداری نموده و تمامی بهای مورد معامله را نیز تا تاریخ 05-09-1399 پرداخت کرده و در نتیجه خوانده ردیف دوم طی نامه شماره ۱۴۰۰۵۸۰۱۰۱۳۰۰۲۶۸۱ مورخ 23-03-1400 پیش نویس سند انتقال مالکیت ملک مزبور بنام موکل را به دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران ارسال نموده است.

2- در این مرحله و در شرایطی که تهیه مقدمات تنظیم سند و تحصیل پاسخ استعلامات در جریان بوده، با ارائه احکام صادره از مراجع قضائی، مبنی بر ابطال اسناد مالکیت قبلی ملک و نیز سند رهنی مبنای اجرائیه صادره، تنظیم سند رسمی انتقال بنام موکل منتفی گردیده و در نتیجه موکل بناچار با مراجعه به خوانده ردیف دوم، در تاریخ 22-04-1400 درخواست استرداد ثمن معامله را نموده است. لیکن متاسفانه معلوم شده است که خوانده ردیف دوم ضمن پرداخت مبلغ 4/767/835/807 ریال به خوانده ردیف اول (بانک) بابت مطالبات خوانده مزبور، مبلغ ۲,۵۳۷,۵۶۶,۹۹۰ ریال نیز بابت حقوق دولتی به ذی حسابی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران پرداخت نموده و لاجرم فقط باقیمانده ثمن معامله را در تاریخ 15-06-1400 به موکل مسترد نموده است.

3- قطع نظر از اینکه خوانده ردیف دوم تاکنون از پرداخت آنچه به عنوان حقوق دولتی از ثمن معامله برداشت نموده بود، خودداری کرده است، خوانده ردیف اول نیز علیرغم ارسال ابلاغیه شماره ۱۴۰۰۵۱۰۱۰۱۳۰۰۵۲۸۹ مورخ 12-05-1400 و پیگیری های مکرر موکل و حتی مراجعه به مدیران بانک مذکور، از پرداخت مبلغ دریافتی خودداری نمودند و بر همین اساس موکل بمنظور وصول وجوه خود با قبول سازش با بانک خوانده ردیف اول حاضر گردید در صورت پرداخت فوری وجوه مزبور از مطالبه خسارت نیز خودداری نماید، لیکن متاسفانه بانک خوانده با عدول از سازش مذکور تا کنون از پرداخت وجوه موکل خودداری نموده است.

مطلب مرتبط: نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی برنده مزایده در صورت ابطال عملیات اجرایی ثبتی

4- بنابه مراتب یاد شده و با عنایت به اینکه با برگزاری مزایده و برنده شدن موکل و پرداخت ثمن معامله و معرفی موکل به دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی، معامله نسبت به ملک مورد مزایده تحقق یافته و از سوی دیگر، بر اساس احکام صادره از مراجع قضائی، مالکیت راهن و عقد رهن موضوع سند رهنی مبنای صدور اجرائیه باطل گردیده و در نتیجه واگذاری ملک به موکل از مصادیق بارز مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه شمارههای ۷۳۳ مورخ 15-07-1393 و ۸۱۱ مورخ 01-04-1400 می باشد، بویژه با توجه به اینکه بانک خوانده علیرغم اطلاع از دعوی ابطال اسناد و احکام صادره، عملیات اجرائی را تا برگزاری مزایده پیگیری نموده و حتی مطالبات خود را از محل فروش ملک به موکل وصول نموده است. با لحاظ مفاد مواد ۳۹۱ قانون مدنی و 185، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و آرای وحدت رویه یاد شده رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر الزام خواندگان به استرداد باقیمانده ثمن معامله به شرح مذکور در فوق، پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجوه مسترد نشده و نیز جبران غرامات مستحق للغير درآمدن مبيع، با لحاظ تمامی خسارات دادرسی و دفتر مورد استدعا می باشد.

با احترام مجدد

با وجود این دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی برنده مزایده که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

مطالب مرتبط

نحوه ابطال مزایده در دادگاه به چه صورت می باشد؟

چگونگی ابطال مزایده مزایده یکی دیگر از روش های احقاق حق ذینفع می باشد که توسط قانونگذار در جهت انجام موارد خاص مقرر در قانون، پیش بینی شده است و هدف از انجام آن برقراری عدالت می باشد که با خرید اموال دولتی و یا خرید اموالی که توسط دادگاه توقیف شده است، محقق می گردد. مطابق با تما...

مفهوم مزایده و اقدامات لازم پیش از تشکیل مزایده

مزایده چیست و چه تفاوتی با حراج دارد؟ مزایده در لغت به معنای بر یکدیگر افزودن است. فروش یا واگذاری مالی در مزایده به این ترتیب می باشد که آن را در معرض فروش عمومی قرار می دهند تا داوطلبان، هر یک بتوانند قیمت مورد نظر خود را اعلام و هم چنین بر قیمت بالاتری که دیگران پیشنهاد می ده...

ابطال مزایده ثبتی چگونه است؟

نحوه ابطال مزایده ثبتی مزایده بمعنای در معرض فروش قرار دادن اموال اعم از دولتی، خصوصی و ... می باشد. در واقع مزایده صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهاد کننده بالاترین قیمت واگذار می‌شود. دعوای ابطال مزایده ثبتی دعوایی است که میتواند توسط هر فردی...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل