دعاوی ملکی

دعاوی ملکی
5 سال قبل 0 1122
اعلام مالکیت ملک اگر ملکی بصورت رسمی دارای سند نباشد و در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت نشده باشد و در مورد مالکیت آن ملک اختلافی حاصل شود، شخصی که آن ملک را خریده و یا به طریق دیگری تملک کرده، باید مالکیت ملک را با ارائه دادخواستی مبنی بر اعلام مالکیت به دادگاه حقوقی تقدیم نماید. دادگاه در وقت تعیین شده با بررسی اسناد و مدارک خواهان از قبیل مبایعه نامه عادی، استشهاديه شهود، تصرف ملک و ... در صورت احراز مالکیت ملک، حکم به اثبات مالکیت خواهان صادر می نماید. در دعوای...
دعاوی ملکی
5 سال قبل 0 868
نکات خرید ملک تجاری ملک تجاری ملکی است که ساختمانی در آن با هدف استفاده کسب یا پیشه یا تجارت بنا شده و یا در آن واحدهای تابع قانون تجارت یا واحدهای صنفی فعالیت دارند. در این مقاله به بررسی نکات خرید ملک تجاری می پردازیم. خرید ملک تجاری شامل سه بخش زیر می باشد: قرارداد خرید ملک قرارداد انتقال حق کسب و پیشه قرارداد انتقال سرقفلی ملک قرارداد خرید ملک در هنگام خرید ملک تجاری، خریدار مالک تمام ملک یعنی عین و منفعت آن می شود و می تواند هرگونه استفاده ای از آن...
دعاوی ملکی
5 سال قبل 0 439
نكات خرید ملک کلنگی جهت ساخت و ساز با افزایش سن ساختمان و سطح بهره برداری از ملک به مرور کم و فرسودگی بنا بیشتر می شود تا آنجا که هم سکونت و هم کار در ساختمان را دشوار میکند. در اصطلاح به اینگونه املاک، کلنگی می گویند. به طور کلی ملک کلنگی یعنی خانه ای که قابلیت سکونت ندارد (عمر مفید ساختمان تمام شده) و فقط ارزش زمین در نظر گرفته می شود. معمولاً افراد به دو منظور اقدام به خرید ملک کلنگی می نمايند: سكونت در ملک و يا ساخت و ساز ملک....
دعاوی ملکی
5 سال قبل 0 1300
نکات خرید ملک ورثه ای ملکی که مالک آن فوت کرده و مالکیت آن به ورثه او منتقل شده است ملک ورثه ای می باشد. در هنگام خرید ملک ورثه ای باید به نکاتی توجه شود تا در آینده با مشکلاتی مواجه نشوید. در هنگام خرید ملکی که متعلق به وراث است، لازم است که به نکات زیر توجه گردد: احراز مالکیت گام اول در خرید ملک ورثه ای، احراز مالکیت ورثه است. اگر ملک مورد معامله از املاک موروثی باشد، لازم است که سند مالکیت بنام شخصی باشد که فوت کرده، مهمترین مدرک برای...
دعاوی ملکی
5 سال قبل 0 623
تخلیه به جهت نیاز شخصی موجر یکی از دلایلی که مالک ملک استیجاری دارای حق کسب و پیشه می تواند اقدام به تخلیه ملک کند، تخلیه به جهت نیاز شخصی موجر است و نه حتی فرزندان وی. در این حالت، موجر زمانی می تواند تقاضای تخلیه ملک کند که ثابت نماید برای گذران زندگی و امرار معاش، نیازمند به کسب و کار در ملک تجاری است (مستند به بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356). نکته مهم آن است که اگر موجرین چند نفر باشند یکی از آنها به تنهایی نمی...
دعاوی ملکی
5 سال قبل 0 440
الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی اخذ پروانه تخریب و نوسازی بنا، یکی از پیش نیازهای احداث ساختمان است. معمولا در قراردادهای مشارکت در ساختی که بین مالک و سازنده ملک منعقد می گردد، اخذ این پروانه از شهرداری یکی از تعهدات سازنده می باشد. در صورتی که سازنده ملک به هر دلیلی از انجام این تعهد قراردادی، امتناع ورزد، طرف مقابل می تواند الزام وی را به انجام این تعهد مطالبه نماید. لازم به توضیح است در این مورد، سازنده به وسیله وکالت کاری که از سوی مالک، به وی اعطا شده...
دعاوی ملکی
5 سال قبل 0 1335
الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک تا پیش از تصویب قانون پیش فروش ساختمان تعریف دقیقی از قرارداد پیش فروش وجد نداشت و بین حقوقدانان در خصوص تعریف پیش فروش و ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود داشت. ماده 1 قانون پیش فروش ساختمان، قرارداد پیش فروش را چنین تعریف می کند: «هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل...
دعاوی ملکی
5 سال قبل 0 2552
الزام به رفع مزاحمت در دادگاه حقوقی در دعوای الزام به رفع مزاحمت، خواهان دعوا (متصرف ملک) درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مطرح می کند، بدون اینکه مزاحم، ملک را از تصرف متصرف خارج کرده باشد ولی اجازه استفاده درست را به متصرف ملک نمی دهد (ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی). جهت ارائه دادخواست الزام به رفع مزاحمت، خواهان دعوا می بایست سابقه تصرف بدون مزاحمت خود را در ملک ثابت نماید. مضاف بر اینکه باید ثابت کند که مزاحمت فعلی خوانده بدون رضایت او می باشد و همچنین مزاحمت خوانده غیرقانونی است....
دعاوی ملکی
5 سال قبل 0 1972
الزام به رفع ممانعت از حق ممانعت از حق یعنی اینکه کسی مانع استفاده از حق قانونی فرد دیگری در ملکی شود. در دعوای ممانعت از حق، خواهان از دادگاه صالح می خواهد که حکم به رفع مانعی دهد که باعث جلوگیری از استفاده وی از حق قانونی اش شده است. جهت ارائه دادخواست الزام به رفع ممانعت از حق لازم است که خواهان دعوا، سابقه تصرف در ملک را داشته باشد. یعنی اینکه باید ثابت نماید که از حق مورد نظر در گذشته استفاده می نموده است. مضاف بر اینکه خواهان باید ثابت نماید...
دعاوی ملکی
5 سال قبل 0 366
در خرید ملک به چه نکاتی توجه کنیم؟ در هنگام خرید ملک، لازم است نکاتی را مد نظر قرار داده تا از بروز مشکلات در آینده جلوگیری گردد. در این مقاله مراحل خرید ملک را توضیح داده ایم.   گام اول در هنگام خرید ملک، جستجو و انتخاب ملک مناسب با بودجه می باشد. در هنگام خرید و جستجوی ملک، توصیه می شود که حتماً از طریق آژانس های معتبر املاک که دارای مجوز اتحادیه می باشند، ملک را جستجو کنید و پس از انتخاب ملک مورد نظر، هم در روز و هم در شب...
دعاوی ملکی
5 سال قبل 0 429
ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان ماده 1 قانون پیش فروش ساختمان قرارداد پیش فروش را چنین تعریف می نماید: "هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش ‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش ‌خریدار) درآید، از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش فروش ساختمان» محسوب می شود. تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می توانند در...
دعاوی ملکی
5 سال قبل 0 1360
الزام به رفع تصرف عدوانی تصرف عدوانی به معنای این است که شخصی بدون داشتن حق مالکیت یا تصرف، بصورت غیرمجاز و غیرقانونی اقدام به تصرف ملک فرد دیگری بنماید. دعوای تصرف عدوانی هم جنبه حقوقی دارد هم جنبه کیفری. یعنی هم در دادگاه حقوقی قابل طرح است هم در دادگاه کیفری. در این مقاله به بررسی نحوه الزام به رفع تصرف عدوانی می پردازیم. تفاوت میان تصرف عدوانی حقوقی با تصرف عدوانی کیفری در این است که در دعوای حقوقی تصرف عدوانی، صرف وجود سابقه تصرف خواهان برای طرح دعوا کافی است اما در...
دعاوی ملکی
5 سال قبل 0 1117
چگونگی افراز ملک مشاع افراز عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء. به بیانی دیگر تقسیم مال غیرمنقول مشاع به نسبت سهم هر یک از شرکاء در صورتی که یک یا چند نفر از آنها راضی به تقسیم نباشند (مال مشاع مالی است که بیش از یک مالک دارد). چنانچه دو یا چند نفر نسبت به ملکی به طور مشاع مالکیت داشته باشند، هر یک از آنها می توانند نسبت به افراز سهم خود از سایر مالکین دیگر، اقدام نمایند. پرواضح است که در افراز حتما باید تعداد مالکین دو نفر یا...
دعاوی ملکی
5 سال قبل 0 709
شرایط گرفتن دستور تخلیه ملک مسکونی پس از اتمام مدت قرارداد اجاره، مستاجر موظف به تخلیه ملک می باشد. در صورتی که مستاجر نسبت به تخلیه اقدام نکند، موجر با توجه به قرارداد اجاره می تواند نسبت به تخلیه ملک از طریق شورای حل اختلاف اقدام کند. تخلیه ملک بر دو نوع است: دستور تخلیه حکم تخلیه در این مقاله سعی بر این است که به تفصیل در مورد صدور دستور تخلیه توضیح داده شود. دستور تخلیه چیست؟ در مواردی موجر می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف و تقدیم دادخواست با عنوان صدور...
دعاوی ملکی
5 سال قبل 0 482
حق سرقفلی چیست؟ سرقفلی واژه ای است که مطمئناً بارها آن را در سر در مغازه ها دیده و یا درباره آن شنیده اید. سرقفلی که در قدیم با نام حق کسب و پیشه شناخته می شد، حقی است که قانونگذار مخصوص مستاجرین اماکن تجاری مقرر کرده است و در مورد اماکن مسکونی کاربردی ندارد. بطور مثال وقتی فردی مغازه ای را از فرد دیگری اجاره می نماید و در آن مغازه اقدام به فروش جنسی نموده و بواسطه شهرت و فروش او ارزش مغازه و شهرت آن نیز بیشتر می شود لذا زحمات و...
تماس با وکیل